Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2244085
Titel Onderzoek naar de effecten van stikstof in overgangs- en trilvenen : ten behoeve van het behoud en herstel van habitattype H7140 (Natura 2000)
toon extra info.
samenstelling: J.M.H. van Diggelen, G. van Dijk, C. Cusell, J. van Belle, A. Kooijman, T. van den Broek, R. Bobbink, I.S. Mettrop, L.P.M. Lamers, A.J.P. Smolders
Auteur(s) Diggelen, J.M.H. van (compiler) ; Dijk, G. van (compiler) ; Cusell, C. (compiler) ; Belle, J. van (compiler) ; Kooijman, A. (compiler) ; Broek, T. van den (compiler) ; Bobbink, R. (compiler) ; Mettrop, I.S. (compiler) ; Lamers, L.P.M. (compiler) ; Smolders, A.J.P. (compiler)
Uitgever Driebergen : VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 183 pages) illustrations
Annotatie(s) Report number: 2018/OBN220-LZ
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In dit onderzoek is getracht om inzicht te krijgen wat de bijdrage van de (nog steeds te) hoge N-depositie is op de huidige kwaliteit en ontwikkeling van Overgangs- en trilvenen in Nederland. Daarbij is tevens beoordeeld hoe deze effecten zich verhouden tot de aanwezige standplaatsfactoren, zoals hydrologie en nutriëntenhuishouding, en het beheer van het habitattype Overgangs- en trilvenen (H7140).
Betrokken instanties Witteveen+Bos
Hogeschool Van Hall Larenstein
Universiteit van Amsterdam
Royal HaskoningDHV
Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek
Radboud Universiteit
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.