Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2244106
Titel Kwantificeren korte reistijden door middel van traceronderzoek: tracerproef Olden Eibergen
toon extra info.
projectmanager Ir. Martin van der Schans ; auteur(s) Dr.ir. Gijsbert Cirkel
Auteur(s) Cirkel, Gijsbert ; Schans, Martin van der (project director)
Uitgever Nieuwegein : KWR
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 35 pages) illustrations
Titel van reeks BTO rapport (BTO 2017.010)
Annotatie(s) Project number 400938
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Dosering van ‘kunstmatige tracers’ bromide en naphtionate op pilotlocatie Olden Eibergen (Vitens) laat zien dat hiermee relatief eenvoudig en veilig informatie kan worden verkregen over korte reistijden in complexe hydrologische systemen. Vitens kent een aantal grondwaterwinningen met verhoudingsgewijs korte reistijden naar de putten. In het kader van deze studie zijn deze winningen geïnventariseerd en beoordeeld op kwetsbaarheid voor onder meer organische microverontreinigingen uit infiltrerend oppervlaktewater. Tot op heden zijn de kortste reistijden naar deze winningen feitelijk onbekend; bestaande grondwatermodellen en (isotopen)analyses zijn niet altijd goed in staat deze betrouwbaar genoeg te kwantificeren. Het toepassen van kunstmatige tracers biedt hiervoor uitkomst. De informatie die met tracerproeven zoals de pilot in Olden Eibergen wordt verkregen geeft input voor meer doelmatige monitoring. Ook kan het worden gebruikt voor het ijken van hydrologische modellen, het bepalen van een betrouwbare veiligheidsmarge in beschermingszones en geeft het onderzoek kwantitatieve input voor de Inspectierichtlijn Microbiologische Kwaliteitsbewaking. Deze rapportage biedt, in combinatie met eerder BTO-SPO werk voor WML, praktische handvatten voor het toepassen van tracerproeven op winvelden.
Betrokken instanties KWR, Watercycle Research Institute
Vitens
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.