Login

Hydrotheek

Record nummer 2244173
Titel Functiecombinatie waterwinning en natuur: verkenning in drie landschapstypen
toon extra info.
projectmanager Klaasjan Raat ; auteurs Drs. Annemieke van Doorn en drs. Mark Jalink
Auteur(s) Doorn, Annemieke van ; Jalink, Mark ; Raat, Klaasjan (project director)
Uitgever Nieuwegein : KWR
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 1 online resource (PDF, 35 pages) illustrations
Titel van reeks BTO rapport (BTO 2017.022)
Annotatie(s) Project number 400.554
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Natuurgebieden zijn een bron van schoon water en winningen op hun beurt bieden strategische bescherming voor natuur. De twee bijten elkaar soms ook, met name in relatie tot verdroging van waterafhankelijke natuur. Voor theoretische stroomgebieden in drie landschapstypen (dekzand-, stuwwallen en hoogveenlandschap) is verkend hoe water uit natuurgebieden kan worden ingezet voor drinkwatervoorziening, zonder negatieve effecten op die natuur. Op basis van kentallen over neerslag, verdamping van verschillende vegetatietypen, verblijftijd en dynamiek is een schatting gemaakt van de mogelijkheden voor het winnen van drinkwater. Vervolgens is beschreven hoe (een deel van) dit water gewonnen kan worden zonder aantasting van de grondwaterhuishouding in het natuurgebied. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld winning van beekwater aan het eind van het gebied, grondwaterwinning in aangrenzend landbouwgebied met ‘teveel’ kwel of inzet van beekwater in een infiltratie en terugwinsysteem. Voor dekzand- en stuwwallandschappen zijn enkele kansrijke varianten naar voren gekomen, hoogvenen lijken minder kansrijk vanwege de grote hydrologische gevoeligheid van deze ecosystemen. Grote uitdaging is het overbruggen van perioden met een watertekort. Daarvoor is een vorm van berging van eerdere wateroverschotten of suppletie met infiltratiewater een oplossing, om jaarrond voldoende water te kunnen leveren.
Betrokken instanties KWR, Watercycle Research Institute
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.