Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2244404
Titel Diergeneesmiddelen & hormonen in het milieu door de toediening van drijfmest : een verkennende studie in de Provincie Gelderland naar antibiotica, antiparasitaire middelen, coccidiostatica en natuurlijke hormonen in mest, (water)bodem, grondwater en oppervlaktewater
toon extra info.
Joos Lahr, Anja Derksen, Louise Wipfler, Milou van der Schans, Bjorn Berendsen, Marco Blokland, Wim Dimmers, Popko Bolhuis & Rob Smidt
Auteur(s) Lahr, Joost ; Derksen, Anja ; Wipfler, Louise ; Schans, Milou van der ; Berendsen, Bjorn ; Blokland, Marco ; Dimmers, Wim ; Bolhuis, Popko ; Smidt, Rob
Uitgever Wageningen : Wageningen Environmental Research
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 89 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Environmental Research rapport (ISSN 1566-7197 ; 2898)
Annotatie(s) Project number BO-20.004-127
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting In 2017 is onderzoek verricht naar de lotgevallen van diergeneesmiddelen in drijfmest uit de intensieve veehouderij die toegediend wordt op het land. Het onderzoek richtte zich op de kalver- en varkenshouderij en met name op het risico van uitspoeling. Voor het onderzoek werden 5 op zandgronden gelegen bedrijven in Gelderland geselecteerd uit iedere sector. Voorafgaand aan de mesttoediening werd een monster van de mest zelf genomen en op diverse tijdstippen voor en na de mestinjectie werden de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater en sediment van kavelsloten naast de bemeste percelen bemonsterd. In al deze monsters werden de concentraties van een groot aantal antibiotica, antiparasitaire middelen, coccidiostatica en natuurlijke hormonen bepaald middels chemische analyse.
Betrokken instanties WUR
Provincie Gelderland
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.