Login

Hydrotheek

Record nummer 2244434
Titel Ontwikkeling van een beoordelingsmodel voor de hoofdpersleidingen van gemeente Rotterdam
Uitgever Rotterdam : Gemeente Rotterdam [etc.]
Jaar van uitgave 2013
Pagina's 35 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De gemeente Rotterdam beheert ongeveer 312 km persleidingen, waarvan 75 km hoofdpersleiding in stedelijk gebied. Deze hoofdpersleidingen zijn cruciaal voor het functioneren van het afvalwatersysteem van de stad. De gemeente heeft onvoldoende inzicht in de kwaliteit en restlevensduur van de persleidingen. Hierdoor kan zij concrete vragen als: 'Hoe lang kan een betonnen persleiding van 50 jaar oud nog mee?' niet afdoende beantwoorden. Rotterdam heeft wel een duidelijke visie op de gewenste toekomstige werkwijze. Hierbij stuurt zij het preventief en groot onderhoud aan de persleidingen op basis van een risicobenadering. Voor deze risicobenadering is inzicht nodig in: 1 de kans op falen binnen komende periode; 2 de (financiële) gevolgen van falen, zoals: a herstelkosten en kosten van tijdelijke maatregelen; b schade aan wegen, gebouwen of dijken; c hinder voor en beperkte toegankelijkheid van woningen of bedrijven. Met dit inzicht kan de gemeente afwegen of zij bijvoorbeeld meer inspectie, onderzoek en preventief beheer wil doen of kiest voor mitigerende maatregelen als een adequate storingsafhandeling met snel herstel van de leiding.
Betrokken instanties Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
Stichting RIONED
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.