Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2244464
Titel GGOR inrichtingsvisie Deurnsche Peel
toon extra info.
E.S.J. van Tuinen, Th.G.J. Witjes
Auteur(s) Tuinen, E.S.J. van ; Witjes, Th.G.J.
Uitgever Deventer : Witteveen+Bos
Jaar van uitgave 2011
Pagina's 114 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De Deurnsche Peel is, samen met de Mariapeel en de Groote Peel, een van de hoogveengebieden op de grens van Noord-Brabant en Limburg, die als Natura 2000 gebieden zijn aangewezen. De Deurnsche Peel is tevens door de provincie Noord-Brabant aangewezen als Natte Natuurparel (NNP). Voor een NNP moet het waterschap voor eind 2015 een GGOR inrichtingsvisie opstellen. De provincie heeft op 17 juni 2008 in het kader van het Beheerplan Natura 2000 Peelvenen het waterschap verzocht een GGOR (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime) visie op te stellen in aanvulling op het Landinrichtingsplan Herinrichting Peelvenen, onderdeel Deurnsche Peel-Mariapeel ‘Het onverenigbare verenigd’ (DLG, Oktober 2005). Het landinrichtingsplan wordt gezien als deel-GGOR voor onder meer het beheerplan Natura 2000. De reikwijdte van het beheerplan Natura 2000 vraagt echter om een aanvulling waarbij onder meer de effecten van ‘bestaand gebruik’ in beeld moeten worden gebracht.
Betrokken instanties Witteveen+Bos
Waterschap Aa en Maas
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.