Login

Hydrotheek

Record nummer 2244741
Titel Monitoring Veenterpen : effectmonitoring van waterberging in herinrichting Matsloot-Roderwolde enPeizer- & Eeldermaden, 2009-2014
toon extra info.
W.J.M. de Groot, H.P.J. Huiskes en J.R. Mulder
Auteur(s) Groot, W.J.M. de ; Huiskes, H.P.J. ; Mulder, J.R.
Uitgever Wageningen : Alterra Wageningen UR
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 1 online resource (PDF, 45 pages) illustrations
Titel van reeks Alterra-rapport (ISSN 1566-7197 ; 2594)
Annotatie(s) Project number 5237215-01
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting (Engels) In 2012 is een waterbergingsgebied binnen de herinrichting Peize- en Roderwoldermaden in gebruik genomen. De effecten hiervan op de conservering van veenterpen zijn gemeten. Tussen 2009 en 2014 zijn daartoe 15 veenterpen gemonitord op o.a. grondwaterstand en redoxpotentiaal, bodemvocht, bodemtemperatuur op verschillende diepten en zijn vegetatie-opnamen gedaan. Vermoedelijk door hogere grondwaterstanden, geringere -fluctuatie en ander landgebruik zijn de redoxpotentialen gedaald, wat duidt op betere conservering van archeologica in de veenterpen. De veenterpen zijn qua vegetatie wel sterk verruigd, met grotere en diepwortelende soorten. Een vorm van actief graslandbeheer wordt sterk aanbevolen. Verder is aangegeven dat voor een beter inzicht in de veranderde conservering en het effect van de vegetatie-ontwikkeling op de veenterpen het nodig is om in afgeslankte vorm nog enkele jaren door te meten en de vegetatie-ontwikkeling te blijven volgen
Betrokken instanties WUR
Ministerie van Economische Zaken
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.