Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2244915
Titel Scenariostudie natuurperspectief Grevelingenmeer
toon extra info.
auteur(s): Marijn Tangelder, Jeroen Wijsman, John Janssen, Arno Nolte, Brenda Walles, Tom Ysebaert
Auteur(s) Tangelder, Marijn ; Wijsman, Jeroen ; Janssen, John ; Nolte, Arno ; Walles, Brenda ; Ysebaert, Tom
Uitgever Yerseke : Wageningen Marine Research
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 164 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Marine Research rapport (C021/18)
Annotatie(s) Project number: BO-11-018.01-007
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vindt het van belang dat het perspectief en de kansen voor natuur in het Grevelingenmeer grondiger worden uitgediept met betrokkenheid van verschillende experts en dat natuurpartijen (lokaal en landelijk), beheerders (Staatsbosbeheer en RWS) en provincies hierbij worden betrokken. Daarom heeft zij Wageningen Marine Research gevraagd om dit nader te onderzoeken. Er is aangesloten op het voorkeursalternatief van de RSV (50 cm getij), maar daarnaast zijn ook breder de gevolgen voor de natuur van (1) een kleinere getijslag en (2) een aangepast peilbeheer onderzocht en er is een doorkijk gegeven naar de lange termijn gevolgen waarbij tevens het effect van zeespiegelstijging is meegenomen.
Betrokken instanties WUR
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
Deltares
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.