Login

Hydrotheek

Record nummer 2244915
Titel Scenariostudie natuurperspectief Grevelingenmeer
toon extra info.
auteur(s): Marijn Tangelder, Jeroen Wijsman, John Janssen, Arno Nolte, Brenda Walles, Tom Ysebaert
Auteur(s) Tangelder, Marijn ; Wijsman, Jeroen ; Janssen, John ; Nolte, Arno ; Walles, Brenda ; Ysebaert, Tom
Uitgever Yerseke : Wageningen Marine Research
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 164 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Marine Research rapport (C021/18)
Annotatie(s) Project number: BO-11-018.01-007
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vindt het van belang dat het perspectief en de kansen voor natuur in het Grevelingenmeer grondiger worden uitgediept met betrokkenheid van verschillende experts en dat natuurpartijen (lokaal en landelijk), beheerders (Staatsbosbeheer en RWS) en provincies hierbij worden betrokken. Daarom heeft zij Wageningen Marine Research gevraagd om dit nader te onderzoeken. Er is aangesloten op het voorkeursalternatief van de RSV (50 cm getij), maar daarnaast zijn ook breder de gevolgen voor de natuur van (1) een kleinere getijslag en (2) een aangepast peilbeheer onderzocht en er is een doorkijk gegeven naar de lange termijn gevolgen waarbij tevens het effect van zeespiegelstijging is meegenomen.
Betrokken instanties WUR
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
Deltares
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.