Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2245262
Titel COASTAR : verkenning strategische brakwaterwinning
toon extra info.
auteur(s) Dr. S.F. (Sija) Stofberg (KWR), Dr. K.G. (Koen) Zuurbier (KWR), Dr. ir. G. (Gijs) Janssen (Deltares), Dr. G.H.P. (Gualbert) Oude Essink (Deltares), Dr. E.S. (Esther) Van Baaren (Deltares), Ing. A.M.H. (Toon) Boonekamp (Arcadis), W. (Wouter) De Buck MSc (Arcadis), J. (Jeroen) Hulzebos MSc (Arcadis), M. (Marc) Schetters MSc (Arcadis), G. (Gertjan) Zwolsman (Dunea)
Auteur(s) Stofberg, S.F. ; Zuurbier, K.G. ; Janssen, G. ; Oude Essink, G.H.P. ; Baaren, E.S. van ; Boonekamp, A.M.H. ; Buck, W. de ; Hulzebos, J. ; Schetters, M. ; Zwolsman, G.
Uitgever Nieuwegein : KWR
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 81 pages) illustrations
Titel van reeks KWR rapport (KWR 2018.028)
Titel van reeks Deltares rapport (11200070-001-BGS-0002)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Brakwater kan een zeer geschikte bron van zoetwater zijn door de afwezigheid van antropogene verontreinigingen en beschikbaarheid van kosteneffectieve ontziltingstechnieken. Als brakwater op strategische locaties kan worden gewonnen kan daarnaast verzilting van stroomafwaarts gelegen gebieden (landinwaarts en/of oppervlaktewater polders) worden tegengegaan. Voor de locaties Solleveld (wingebied Dunea langs de kust) en Polder de Noorplas (diepe polder binnen Rijnland, gekenmerkt door brakke kwel) is modelmatig benaderd wat de hydrologische en economische effecten zouden zijn van brakwaterwinning in combinatie met drinkwaterbereiding.
Betrokken instanties KWR, Watercycle Research Institute
Deltares
ARCADIS NV
Dunea
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.