Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2245284
Titel Deltaprogramma 2019 : ruimtelijke adaptatie : aanpak nationale vitale en kwetsbare functies : vierde voortgangsrapportage : verslagperiode september 2017 – september 2018
Uitgever Den Haag : Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat [etc.]
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 41 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Het Deltaprogramma 2015 geeft, als onderdeel van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (DBRA), bijzondere aandacht aan nationale vitale en kwetsbare functies. Dit zijn functies die bij een overstroming ernstige schade met zich mee kunnen brengen voor mens, milieu of economie of noodzakelijk zijn voor het herstel van een gebied na een overstroming. De DBRA stelt dat het Rijk er zorg voor draagt dat nationale vitale en kwetsbare functies uiterlijk in 2050 beter bestand zijn tegen de gevolgen van overstromingen en daarvoor zo nodig in 2020 beleid en regelgeving heeft vastgesteld. De voorliggende voortgangsrapportage geeft de stand van zaken in het vierde uitvoeringsjaar 2017- 2018 en start met een beschrijving van de deze periode ondernomen activiteiten in het project (buiten de functies en pilots) en de relatie van het project met aanpalende trajecten (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 beschrijft op hoofdlijnen de voortgang per vitale en kwetsbare functie en de voortgang van de functies ten opzichte van elkaar. Hoofdstuk 4 zoomt in op de regionale benadering van vitale en kwetsbare functies. Bijlage I gaat gedetailleerd in op de voortgang van de dertien vitale en kwetsbare functies, aan de hand van de stappen ‘weten’, ‘willen’ en ‘werken’. Bijlage II geeft een overzicht van de vitale producten, diensten of locaties van de ‘Rijksbrede aanpak vitale infrastructuur’.
Betrokken instanties Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.