Login

Hydrotheek

Record nummer 2245368
Titel Oesterdam sand nourishment : ecological and morphological development of a local sand nourishment
toon extra info.
authors Matthijs P. Boersema, Jebbe J. van der Werf, João N. Salvador de Paiva, Anneke M. van den Brink, Laura Soisson, Brenda Walles, Tjeerd J. Bouma, P. Lodewijk, M. de Vet, Tom J.W. Ysebaert ; with contributions from Edwin Paree, Mariska Bijleveld , Eric van Zanten, Kees van Westenbrugge, Joost Stronkhorst, Dick de Jong
Auteur(s) Boersema, Matthijs P. ; Werf, Jebbe van der ; Salvador de Paiva, João N. ; Brink, Anneke M. van den ; Soissons, Laura ; Walles, Brenda ; Bouma, Tjeerd J. ; Lodewijk, P. ; Ysebaert, Tom J.W. ; Paree, Edwin (contributor) ; Bijleveld, Mariska (contributor) ; Zanten, Eric van (contributor) ; Westenbrugge, Kees van (contributor) ; Stronkhorst, Joost (contributor) ; Jong, Dick de (contributor)
Uitgever Vlissingen : Centre of Expertise Delta Technology
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 78 pages) illustrations
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Engels
Toelichting De algemene doelstellingen van het overkoepelende project Veiligheidsbuffer Oesterdam zijn: 1. Ontwikkelen van een duurzame en veilige oplossing voor de Oesterdam zodanig, dat de Oesterdam gevrijwaard is van te hoge golfaanval, waardoor grote investeringen in versterking van de steenbekleding, als gevolg van de zandhonger met minimaal 25 jaar kunnen worden uitgesteld; 2. Ontwikkelen van een oplossing om het zandhongerprobleem ter plaatse van de Oesterdam aan te pakken zodanig, dat het waardevolle slikkenlandschap en de ecologische functies daarvan de komende vijftig jaar behouden kan blijven; Het hieraan gekoppelde monitoringsprogramma- en onderzoeksprogramma is onderwerp van dit rapport en heeft de volgende doelstellingen: 3. Bijdragen aan kennisontwikkeling over de processen rond zandhonger en een bijdrage aan de ontwikkeling van flexibel, klimaatbestendig en kosteneffectief kustmanagement door middel van een proefproject op ware schaal; 4. Het onderwijs voorzien van een kwaliteitsimpuls die aansluit bij de behoeften van watersector door studenten te betrekken bij het onderzoek en docent-onderzoekers de kans te geven zich op dit onderzoeksgebied te ontwikkelen; 5. Opzetten van een structureel samenwerkingsverband waarin alle partijen willen investeren. Dit moet bijdragen aan een Centre of Expertise Delta Technology waarin de partners zich herkennen.
Betrokken instanties Deltares
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
WUR
Rijkswaterstaat RWS
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.