Login

Hydrotheek

Record nummer 2246001
Titel Handreiking trajectaanpak : strategische keuzes bij de aanpak van waterveiligheidsopgaven van normtrajecten
toon extra info.
Herman van der Most, Floor van der Heijden, Han Knoeff
Auteur(s) Most, H. van der ; Heijden, F. van der ; Knoeff, H.
Uitgever [S.l.] : Unie van Waterschappen
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 24 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Doel van de Handreiking Trajectaanpak is waterkeringbeheerders te ondersteunen bij de stap na het afronden van de beoordeling op trajectniveau naar het uitvoeren van verbetermaatregelen op projectniveau, zoals een dijkversterking of beheer- en onderhoudsmaatregelen. Aanleiding is dat de veiligheidsopgave op trajectniveau nieuw is en een andere benadering vraagt voor het formuleren van verbetermaatregelen en het betrekken van de omgeving. De voorgestelde Trajectaanpak zorgt voor een doelmatige aanpak van de veiligheidsopgave en draagt bij aan een stabiel HWBP-programma door aan de voorkant een uitvoeringsstrategie op te stellen en (globaal) de scope en kosten van een verbetering in beeld te brengen. Verder brengt de Trajectaanpak vroeg in het proces de (ruimtelijke) kansen vanuit de omgeving in beeld en levert het input op voor de Omgevingsvisies en gebiedsprocessen.
Betrokken instanties Unie van Waterschappen
Deltares
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Waterschap Aa en Maas
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Waterschap Rivierenland
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Waterschap Zuiderzeeland
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.