Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Record nummer 2246305
Titel Grondwateronttrekking en bosschade : een werkwijze tot vaststelling van schade aan bos, natuur en landschap als gevolg van grondwateronttrekking
Uitgever Utrecht : Commissie van Deskundigen Grondwaterwet
Jaar van uitgave 2002
Pagina's 33 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) heeft als taak het behandelen van de in het kader van de Grondwaterwet ingediende verzoeken om onderzoek naar schade door het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water in de bodem met als doel dit te onttrekken. Dit resulteert in het opstellen van adviezen aan partijen over de ondervanging of vergoeding van schade. Uit recent ontvangen verzoeken om onderzoek is gebleken dat de schade aan bossen diverse aspecten kan omvatten. Met uitzondering van een benadering voor de vaststelling van schade aan de houtproductie ontbrak het de commissie aan een adequaat instrumentarium om daarnaast schade als gevolg van verminderde natuur- en/of landschappelijke waarde te behandelen. Eind 1999 heeft de commissie daarom de Werkgroep Bos-, Natuur- en Landschapschade ingesteld. In mei 2000 heeft de werkgroep aan de commissie rapport uitgebracht. De in het rapport gepresenteerde werkwijze geeft een duidelijk inzicht in de stappen die gevolgd kunnen worden bij het behandelen van verzoeken om onderzoek naar bosschade.
Betrokken instanties
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.