Login

Hydrotheek

Record nummer 2246481
Titel Precisiewatermanagement op veenweidegrond met pompgestuurde onderwaterdrains
toon extra info.
auteurs I.E. Hoving, J.J.H. van den Akker, H.T.L. Massop, G.J. Holshof en K. van Houwelingen
Auteur(s) Hoving, I.E. ; Akker, J.J.H. van den ; Massop, H.T.L. ; Holshof, G.J. ; Houwelingen, K. van
Uitgever Wageningen : Wageningen Livestock Research
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 62 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Livestock Research rapport (1123)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Kenmerkend voor veengrond is de grote weerstand voor watertransport in de bodem van en naar de sloot. Onderwaterdrains zijn een effectief hulpmiddel om het watertransport in de bodem te versnellen en dit zorgt voor een significant vlakker grondwaterstandsverloop. De werking van onderwaterdrains is echter sterk afhankelijk van het slootpeil, welke niet of slechts beperkt veranderd kan worden. Door drainagebuizen op een afgesloten waterreservoir aan te sluiten kan met een pomp de grondwaterstand onafhankelijk van het slootpeil geregeld worden. De drainerende en infiltrerende werking verbetert hierdoor aanzienlijk.
Toelichting (Engels) Characteristic of peat soil is the great resistance for water transport in the soil to and from the ditch. Submerged drains are an effective tool to accelerate water transport in the soil and this results in a significantly flatter groundwater table. The operation of submerged drains is, however, highly dependent on the ditch water level, which cannot easily be changed. By connecting drain pipes to a closed water reservoir, the groundwater table can be regulated with a pump independently of the ditch water level. Therefore the draining and infiltrating effect improves considerably.
Betrokken instanties WUR
Provincie Utrecht
Provincie Zuid-Holland
Waternet
Wetterskip Fryslân
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.