Login

Hydrotheek

Record nummer 2281056
Titel Basisregistratie Ondergrond (BRO) - actualisatie bodemkaart : herkartering van de bodem in Eemland
toon extra info.
F. Brouwer en D.J.J. Walvoort
Auteur(s) Brouwer, F ; Walvoort, D.J.J.
Uitgever Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Jaar van uitgave 2019
Pagina's 1 online resource (PDF, 39 pages) illustrations
Titel van reeks WOt-technical report (ISSN 2352-2739 ; 155)
Annotatie(s) Project WOT-04-013-003
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Sinds 2010 werkt Wageningen Environmental Research (WENR) structureel aan de actualisatie van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. De bodemkaart onderscheidt allerlei bodemeenheden met veenlagen ondiep in het profiel. Door oxidatie en klink neemt de veendikte geleidelijk af. Voor het beheer van veengebieden is het van belang om inzicht te hebben in de veendiktes. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een veendiktekaart voor de veengebieden in Eemland en een geactualiseerde bodemkaart van deze veengebieden op schaal 1 : 50 000.
Toelichting (Engels) Wageningen Environmental Research (WENR) has been in the process of updating the Soil Map of the Netherlands, scale 1:50,000, since 2010. The map distinguishes between various different soil units with peat layers in the upper horizons of the profile. The thickness of the peat is being reduced by oxidation and subsidence. To manage these peat soils it is important to have information on the thickness of the peat layer. This study has resulted in a peat thickness map for the peat soil areas in the Eemland region north of Amersfoort and an updated soil map of these peat soil areas at scale 1:50,000.
Betrokken instanties WUR
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.