Login

Hydrotheek

Record nummer 2281559
Titel Opbrengsten door het benutten van hemelwater voor niet- particulieren in Nederland
Auteur(s) Janssen, B. ; Gijsen, M.
Uitgever Velp : Van Hall Larenstein
Jaar van uitgave 2017
Pagina's 83 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting De aanleiding van dit onderzoek is de vraagstelling vanuit Jonkers hoveniers en Jonkers daktuinen B.V. met betrekking tot het benutt en van hemelwater. Het is voor hun o.a. onduidelijk op welke manieren hemelwater kan worden benut, waar op gelet moet worden, welke regels er aan verbonden zijn en of er fi nanciële prikkels zijn. Ook wat de reden kan zijn voor het wel of niet benutt en van hemelwater en of dit dan kan bijdragen aan bijvoorbeeld een positi ef imago of een positi eve score bij aanbestedingen is voor Jonkers niet duidelijk. Het doel van dit verkennend onderzoek is om er achter te komen welke opbrengsten het benutt en van hemelwater met zich meebrengt, gericht op niet-parti culieren. Daarnaast is het doel om aan te tonen dat er meer opbrengsten te behalen zijn wanneer hemelwater wordt ingezet voor toepassingen waar normaal gesproken drinkwater voor ingezet zou worden. Voor dit onderzoek is de volgende centrale vraag geformuleerd: Welke opbrengsten kan het benutt en van hemelwater opleveren voor niet-parti culieren in Nederland?
Betrokken instanties Hogeschool Van Hall Larenstein
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.