Login

Hydrotheek

Record nummer 881714
Titel artikel Gereguleerde ontwateringssystemen als middel tegen verdroging bij ontwatering van stedelijk gebied
Auteur(s) Schaaf, S. van der
Tijdschrifttitel Stromingen : vakblad voor hydrologen
Deel(Jaar)Nummer 1(1995)2
Paginering 49 - 59
Online full text
Trefwoorden (cab) afvoer / sloten / drainage / grondwaterstand / oppervlakkige afvoer / stedelijke gebieden / water / oppervlaktedrainage / gemeenten
Rubrieken Geohydrologie, bodemhydrologie
Publicatie type Artikel
Taal Nederlands
Toelichting Bestrijding van grondwateroverlast in stedelijk gebied vindt in veel gevallen plaats door middel van ontwatering en daarmee gepaard gaande verlaging van de grondwaterspiegel. Dit laatste is ongewenst met het oog op de bijdrage aan verdroging. Men zal daarom een ontwateringssysteem bij voorkeur zo ontwerpen, dat aan de ontwateringseisen die voortvloeien uit de bestemming van het gebied wordt voldaan, zonder dat meer water wordt afgevoerd dan strikt noodzakelijk is. Verhoging van de ontwateringsbasis is daarbij een voor de hand liggende mogelijkheid. Dit leidt behalve tot een hogere gemiddelde grondwaterstand echter ook tot verminderde (grondwaterlberging en daardoor tot een toename van de vereiste ontwateringscapaciteit. In veel gevallen zal zo de afstand tussen de ontwateringsmiddelen onaanvaardbaar klein worden. Een alternatief is een automatisch gereguleerd ontwateringssysteem met diepe (tijdelijke) ontwateringsbasis, dat alleen werkt als er grondwater moet worden afgevoerd en zichzelf uitschakelt als dat niet nodig is
Betrokken instanties WUR, Sectie Waterhuishouding
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.