Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Hydrotheek

U kunt in de Hydrotheek met een krachtige zoekmachine zoeken, filteren en browsen naar bronnen op het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, watersystemen, waterkeringen, afvalwaterzuivering, riolering en waterbeheer in Nederland.

De Hydrotheek is een database met 50.000 bronnen. Het bijeenbrengen en beschikbaar stellen is een initiatief van de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer).
Reacties zijn welkom!

Nieuwe publicaties

Abonnementen

Maandelijkse nieuwsbrief
Deze gratis e-mail nieuwsbrief bevat nieuws, bijzondere publicaties in de rubriek 'Waterjuweeltjes', de Top 3 en overzichten van recent toegevoegde publicaties, per STOWA-onderzoeksthema. De nieuwsbrief komt ongeveer tien keer per jaar uit. Klik hier om de laatste nieuwsbrief te bekijken.
U kunt zich hier aanmelden.
Wekelijkse attendering
Met deze gratis attendering ontvangt u wekelijks een overzicht van nieuw aan de Hydrotheek toegevoegde publicaties. Klik hier voor een voorbeeld attendering.
U kunt hier mail een e-mail abonnement nemen.
Persoonlijke attendering
De custom alert service van de Hydrotheek stelt u in staat een zoekvraag op te slaan en elke keer dat een nieuwe update van Hydrotheek plaatsvindt hier een melding van te krijgen. De nieuwe records die aan uw zoekvraag voldoen worden naar u gemaild.
Klik hier voor een uitleg.
RSS RSS
Werkt het niet? Mail naar: hydrotheek.library@wur.nl

Uw publicaties in de Hydrotheek?

Graag nemen we uw publicaties op.
U kunt ze aanleveren via:
de post
Bibliotheek Wageningen University & Research
t.a.v. Hydrotheek
Postbus 9100
6700 HA Wageningen
de mail
Wanneer de digitale publicatie niet groter is dan 5 MB kunt u een bestand als attachment sturen via hydrotheek.library@wur.nl.
Wanneer een bestand te groot is dan kunt een van de andere twee opties gebruiken.
aanleveren (grote) bestanden
Via de gratis webservice wetransfer kunt u (grote) digitale publicaties aanleveren. Vul als ‘e-mail adres van de ontvanger’ in: hydrotheek.library@wur.nl.
Voorwaarden.
Bij aanlevering van digitale publicaties geeft u de Hydrotheek toestemming deze publicaties lokaal op te slaan op de lokale server van de Hydrotheek. De Hydrotheek kan deze digitaal ter beschikking stellen aan derden. Heeft u hier bezwaar tegen? Geef dit duidelijk aan.

Contact

Servicedesk
Wageningen University & Research
servicedesk.facilities@wur.nl

Tel. (0317) 486666

Wat en hoe Hydrotheek


Over de Hydrotheek | Publicaties aanleveren | Login en registratie | FAQ | Tarieven


ZOEKEN, DOWNLOADEN, NIEUWSBRIEF ABONNEMENTEN, REGISTRATIE EN ATTENDERINGEN ZIJN GRATIS.


Alleen wanneer u als niet STOWA deelnemer een artikel wilt aanvragen of een boek wilt lenen worden er kosten in rekening gebracht (zie Tarieven).
Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk (zie Inloggen/registeren): een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek.

Over de Hydrotheek

De Hydrotheek bevat publicaties, zowel rapporten als tijdschriftartikelen, op het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, water- en afvalwaterbeheer in Nederland.

Het bijeenbrengen en beschikbaar stellen is een initiatief van de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer).

De collectie en de database worden onderhouden door WUR Library. Uw eventuele aanvragen worden daar in behandeling genomen.

Publicaties aanleveren voor de Hydrotheek

Heeft u publicaties op het onderwerpsgebied van de Hydrotheek en wilt u die laten opnemen in de Hydrotheek?
Stuur ze naar: WUR Library, t.a.v. De Hydrotheek, Postbus 9100, 6700 HA Wageningen.
Publicaties in electronische vorm kunt u sturen naar: hydrotheek.library@wur.nl.
Via de gratis webservice wetransfer kunt u (grote) digitale publicaties aanleveren. Vul als ‘e-mail adres van de ontvanger’ in: hydrotheek.library@wur.nl.

Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek. Login kan in de rechterbovenhoek van de Hydrotheek.

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van WUR Library.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user

Log in voor WUR medewerkers en studenten
WUR medewerkers en studenten dienen in te loggen bij WUR Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw WUR account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Registratie als lener

U dient zich ook nog als lener te registreren wanneer u online fotokopieën wilt aanvragen of boeken/rapporten lenen. Dit kan alleen als u aan onderstaande drie voorwaarden voldoet. Het online aanvragen van publicaties uit de Hydrotheek is voor STOWA-deelnemers gratis. Voor anderen zijn er kosten aan verbonden. De tarieven vindt u hier.

Voorwaarden voor online aanvragen

 1. U bent geregistreerd als lener van de Hydrotheek (WUR Library).
  U kunt zich als lener registreren door het invullen van een online formulier wanneer u voor de eerste keer iets aanvraagt. U kunt zich ook inschrijven bij de balie van WUR Library.

  (Studenten en medewerkers van WUR zijn automatisch opgenomen in de leneradministratie)

 2. U moet ingelogd zijn in 'My Library'.
  Als u nog geen My Library account heeft dan kunt u dat hier aanmaken.

 3. De e-mail adressen van 1 en 2 moeten hetzelfde zijn. Of anders gezegd: het e-mail adres dat u gebruikt voor uw My Library account moet hetzelfde zijn als het e-mail adres in de lenersadministratie.

Let op Als u problemen hebt met de bestelprocedure neemt u dan contact op met de Servicedesk of Hydrotheek.

FAQ

 • Ben ik STOWA deelnemer?
  Antwoord: Klik hier voor een lijst van STOWA deelnemers.
 • Wat is ook al weer het password van mijn 'My library' account?
  Antwoord: Klik hier dan wordt het password toegezonden.
 • Hoe verander ik mijn password?
  Antwoord: Klik hier dan kunt u het password wijzigen.
 • Wat zijn mijn lenersgegevens?
  Antwoord: Neem contact op met de Servicedesk van WUR Library.
 • Wat kost het?
  Antwoord: De registratie is gratis. Aan het online aanvragen van publicaties uit de Hydrotheek zijn kosten verbonden, behalve voor STOWA-deelnemers.

Meer informatie over aanvragen is te vinden op de Website van WUR Library.

Tarieven

Tarieven voor STOWA-deelnemers

Voor STOWA-deelnemers is het aanvragen van publicaties uit de Hydrotheek gratis.

Tarieven voor anderen

Aan niet-STOWA deelnemers worden de volgende tarieven in rekening gebracht:

  Nederland - non-profit organisaties / studenten WUR Nederland - bedrijven Europa - bibliotheken en instellingen
Lenen € 6,50 per band € 13,00 per band* € 17,00 per band
Fotokopieën Artikel 1-10 pagina's € 6,50
elke extra pagina € 0,65
Artikel 1-10 pagina's € 13,00*
elke extra pagina € 1,30 *
Artikel 1-10 pagina's € 13,00
elke extra pagina € 1,30

*) exclusief BTW.

Door de overheid gefinancierde organisaties worden beschouwd als non-profit organisaties. Alle overige organisaties worden beschouwd als bedrijf (profit organisaties).

Meer informatie over tarieven is te vinden op de Website van WUR Library

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.