Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Assimilation of remotely sensed latent heat flux in a distributed hydrological model \ Advances in water resources [Artikel]
Schuurmans, J.M. \ Troch, P.A. \ Veldhuizen, A.A. \ Bastiaanssen, W.G.M. \ Bierkens, M.F.P. \ 2003
This paper adresses the question whether remotely sensed data over a catchment can be used to improve water balance computations by the proces of data assimilation. The data used are from the Drentse Aa catchment
help
Mapping groundwater dynamics using multiple sources of exhaustive high resolution data \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
Finke, P.A. \ Brus, D.J. \ Bierkens, M.F.P. \ Hoogland, T. \ Knotters, M. \ Vries, F. de \ 2004
Existing groundwater table (GWT) class maps, available at full coverage for the Netherlands at 1:50,000 scale, no longer satisfy user demands. Groundwater levels have changed due to strong human impact, so the maps are partially outdated. Furthermore ...
help
Waarom doen alsof de neerslag eens per maand valt? : het discrete Box-Jenkins- versus het continue PIRFICT-tijdreeksmodel, in theorie \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Asmuth, J.R. von \ Maas, C. \ Bierkens, M.F.P. \ 2001
help
Soms is weten beter dan meten (tenzij je verkeerd zit natuurlijk) : het discrete Box-Jenkins versus het continue PIRFICT transferruis-model, in praktijk \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Asmuth, J.R. von \ Bierkens, M.F.P. \ Maas, C. \ 2002
Grondwaterreeksen zijn gemodelleerd met neerslagoverschot als enige variabele
help
Werken met Waternood : proeftoepassingen in het gebied De Leijen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Runhaar, J. \ Bakel, P.J.T. van \ Bierkens, M.F.P. \ Finke, P.A. \ 2002
Door de projectgroep Waternood is in het rapport Grondwater als leidraad voor het oppervlaktewater' aangegeven op welke wijze waterschappen en landinrichters rekening kunnen houden met wensen van landbouw en natuur voor de grondwaterhuishouding. Het ...
help
Kartering van de grondwaterdynamiek met behulp van geo-informatie van hoge resolutie \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Finke, P.A. \ Brus, D.J. \ Bierkens, M.F.P. \ Hoogland, T. \ Knotters, M. \ Vries, F. de \ 2005
Gedurende de laatste jaren is voor een groot deel van Nederland de grondwatertrappenkaart 1:50.000 geactualiseerd. Bij die actualisatie speelde digitaal beschikbare geo-informatie van hoge resolutie een belangrijke rol. Dit artikel geeft achtergronde ...
help
Spatio-temporal modelling of the soil water balance using a stochastic model and soil profile descriptions \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
Bierkens, M.F.P. \ 2001
help
Predicting water table depths in space and time using a regionalised time series model \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
Knotters, M. \ Bierkens, M.F.P. \ 2001
help
Accuracy of spatio-temporal RARX model predictions of water table depths \ Stochastic environmental research and risk assessment [Artikel]
Knotters, M. \ Bierkens, M.F.P. \ 2002
Time series of water table depths (H-t) are predicted in space using a regionalised autoregressive exogenous variable (RARX) model with precipitation surplus (P-t) as input variable. Because of their physical basis, RARX model parameters can be guess ...
help
Sampling for natural resource monitoring [Boek]
Gruijter, J. de \ Brus, D. \ Bierkens, M. \ Knotters, M. \ cop. 2006
The book presents the statistical knowledge and methodology of sampling and data analysis useful for spatial inventory and monitoring of natural resources. The authors omitted all theory not essential for applications or for basic understanding. This ...
help
Space-time modeling of water table depth using a regionalized time series model and the Kalman filter \ Water resources research [Artikel]
Bierkens, M.F.P. \ Knotters, M. \ Hoogland, T. \ 2001
help
Optimising a monitoring network for groundwater pollution using stochastic simulation and a cost model \ Computational methods in water resources : proceedings of the XIVth international conference on computational methods in water resources (CMWR XIV), June 23-28, 2002, Delft, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Bierkens, M.F.P. \ 2002
The goal is to detect pollution at industrial sites at some distance from the site's boundary so that it can be cleaned up or hydrologically contained before contaminating groundwater outside the site
help
Physical basis of time series models for water table depths \ Water resources research [Artikel]
Knotters, M. \ Bierkens, M.F.P. \ 2000
help
Stochastic spatio-temporal modelling of water table depth using a regionalized ARX model and the Kalman filter \ Accuracy 2000 : proceedings of the 4th international symposium on spatial accuracy assessment in natural resources and environmental sciences, Amsterdam, July 2000 [Hoofdstuk uit boek]
Bierkens, M.F.P. \ Knotters, M. \ Hoogland, T. \ 2000
help
Accuracy of spatio-temporal RARX model predictions of water table depths \ Accuracy 2000 : proceedings of the 4th international symposium on spatial accuracy assessment in natural resources and environmental sciences, Amsterdam, July 2000 [Hoofdstuk uit boek]
Knotters, M. \ Bierkens, M.F.P. \ 2000
help
Optimalisatie primair meetnet grondwaterstand Gelderland : haalbaarheid gebruik hulpinformatie [Boek]
Knotters, M. \ Bierkens, M.F.P. \ Hoogland, T. \ 2001
De invloed van het gebruik van hulpinformatie naast data uit het Primaire Grondwatermeetnet van de provincie Gelderland op de nauwkeurigheid van voorspellingen van de freatische grondwaterstand is onderzocht. De hulpinformatie bestaat uit neerslagove ...
help
Regionalised time series models for water table depths [Proefschrift]
Knotters, M. \ 2001
Ook verschenen als Alterra scientific contributions
help
DOENAT : een applicatie voor de allocatie van natuurdoeltypen en berekening van de doelrealisatie : modelbeschrijving en toepassingen [Boek]
Hoogland, T. \ Runhaar, J. \ Bierkens, M.F.P. \ 2001
Soms wordt bij het vaststellen van natuurdoelen gewerkt met associaties van natuurdoeltypen (NDT), waarbij de ruimtelijke verdeling van de verschillende NDT over het natuurgebied ongedefinieerd blijft. Voor toepassing van de waternoodsystematiek, waa ...
help
Ontwerp van een hydrologisch monitoringsysteem voor de Langbroekerwetering [Boek]
Bierkens, M.F.P. \ Gruijter, J.J. de \ Hoogland, T. \ 2002
Belangrijkste doelstelling van het monitoringsysteem is het evalueren of waterhuishoudkundige maatregelen die zijn genomen in het kader van Waternood leiden tot de gewenste grond- en oppervlaktewatersituatie (GGOR)
help
Actualisatie van de grondwaterdynamiek : volledige herkartering of beperkte actualisatie? [Boek]
Bierkens, M.F.P. \ Hoogland, T. \ 2002
Het maken van grondwaterkaarten is betrekkelijk duur, met name vanwege het veldwerk. Nagegaan is, of bij een hernieuwde kartering gebruik gemaakt kan worden van de oude kaart, met behoud van nauwkeurigheid. In dit onderzoek zijn vier alternatieven ge ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.