Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Accuracy of spatio-temporal RARX model predictions of water table depths \ Stochastic environmental research and risk assessment [Artikel]
  Knotters, M. \ Bierkens, M.F.P. \ 2002
  Time series of water table depths (H-t) are predicted in space using a regionalised autoregressive exogenous variable (RARX) model with precipitation surplus (P-t) as input variable. Because of their physical basis, RARX model parameters can be guess ...
  help
  Accuracy of spatio-temporal RARX model predictions of water table depths \ Accuracy 2000 : proceedings of the 4th international symposium on spatial accuracy assessment in natural resources and environmental sciences, Amsterdam, July 2000 [Hoofdstuk uit boek]
  Knotters, M. \ Bierkens, M.F.P. \ 2000
  help
  Actualisatie van de grondwaterdynamiek : volledige herkartering of beperkte actualisatie? [Boek]
  Bierkens, M.F.P. \ Hoogland, T. \ 2002
  Het maken van grondwaterkaarten is betrekkelijk duur, met name vanwege het veldwerk. Nagegaan is, of bij een hernieuwde kartering gebruik gemaakt kan worden van de oude kaart, met behoud van nauwkeurigheid. In dit onderzoek zijn vier alternatieven ge ...
  help
  Actuele en kortetermijnvoorspellingen voor operationeel waterbeheer \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Schuurmans, J.M. \ Bierkens, M.F.P. \ Geer, F.C. van \ 2009
  In dit artikel komt het promotiewerk van Schuurmans aan de orde. Ze ontwikkelde het hydrologische actuele- en korte termijn-voorspellingssysteem (HNFS). In dit systeem worden nog weinig toegepaste hydrometeorologische data geïntegreerd met een ruimte ...
  help
  Antwoord op "Over discrete en continue transfer / ruis modellen" en reactie \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Asmuth, J.R. von \ Bierkens, M.F.P. \ Maas, C. \ Geer, F.C. van \ 2002
  Vervolg op een discussie van Van Geer (Stromingen 2002 no. 3) en een reactie
  help
  Application of indicator simulation to modelling the lithological properties of a complex confining layer \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
  Bierkens, M.F.P. \ Weerts, H.J.T. \ 1994
  help
  Assimilation of remotely sensed latent heat flux in a distributed hydrological model \ Advances in water resources [Artikel]
  Schuurmans, J.M. \ Troch, P.A. \ Veldhuizen, A.A. \ Bastiaanssen, W.G.M. \ Bierkens, M.F.P. \ 2003
  This paper adresses the question whether remotely sensed data over a catchment can be used to improve water balance computations by the proces of data assimilation. The data used are from the Drentse Aa catchment
  help
  Automatic prediction of high-resolution daily rainfall fields for multiple extents : the potential of operational radar \ Journal of hydrometeorology [Wetenschappelijk artikel]
  Schuurmans, J.M. \ Bierkens, M.F.P. \ Pebesma, E.J. \ Uijlenhoet, R. \ 2007
  This study investigates the added value of operational radar with respect to rain gauges in obtaining high-resolution daily rainfall fields as required in distributed hydrological modeling. To this end data from the Netherlands operational national r ...
  help
  Belang van betere neerslaginformatie voor hydrologen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schuurmans, H. \ Bierkens, M.F.P. \ 2007
  Neerslag is één van de belangrijkste invoervariabelen voor hydrologische modellen, aangezien neerslag een direct effect heeft op de berekende hoeveelheid bodemvocht, afvoer en grondwateraanvulling. Bij veel hydrologische modelstudies wordt echter geb ...
  help
  Beoordeling kwelonderzoek Ketelmeer : onderzoek naar het oorzakelijk verband tussen de in 1997 in de Noordoostpolder opgetreden landbouwschade en de aanleg van het speciedepot IJsseloog in het Ketelmeer [Boek]
  Bolt, F.J.E. van der \ Bierkens, M.F.P. \ Kleijer, H. \ 1999
  Relatie opslag baggerspecie in het Ketelmeer en mogelijke kwelverschijnselen op land
  help
  Block hydraulic conductivity of cross-bedded fluvial sediments \ Water resources research [Artikel]
  Bierkens, M.F.P. \ Weerts, H.J.T. \ 1994
  help
  Blokdoorlatendheden : opschaling in de geohydrologie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bierkens, M.F.P. \ 1994
  help
  Calibration of transfer function-noise models to sparsely or irregularly observed time series \ Water resources research [Artikel]
  Bierkens, M.F.P. \ Knotters, M. \ Geer, F.C. van \ 1999
  help
  Climate and the hydrological cycle [Boek]
  Bierkens, M.F.P. \ Dolman, A.J. \ cop. 2008
  An in-depth overview of the role of the hydrological cycle within the climate system, including climate change impacts on hydrological reserves and fluxes, and the controls of terrestrial hydrology on regional and global climatology. Table of content ...
  help
  Commentaar op : een nieuw transportmodel voor verontreiniging in het grondwater \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bierkens, M.F.P. \ 1996
  help
  Comparison of two modes of surface water control using a soil water model and surface elevation data \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
  Bierkens, M.F.P. \ Bakel, P.J.T. van \ Wesseling, J.G. \ 1999
  help
  Complex confining layers : a stochastic analysis of hydraulic properties at various scales [Proefschrift]
  Bierkens, M.F.P. \ 1994
  help
  DOENAT : een applicatie voor de allocatie van natuurdoeltypen en berekening van de doelrealisatie : modelbeschrijving en toepassingen [Boek]
  Hoogland, T. \ Runhaar, J. \ Bierkens, M.F.P. \ 2001
  Soms wordt bij het vaststellen van natuurdoelen gewerkt met associaties van natuurdoeltypen (NDT), waarbij de ruimtelijke verdeling van de verschillende NDT over het natuurgebied ongedefinieerd blijft. Voor toepassing van de waternoodsystematiek, waa ...
  help
  Demonstrating trend reversal of groundwater quality in relation to time of recharge determined by 3H/3He \ Environmental pollution [Artikel]
  Visser, A. \ Broers, H.P. \ Grift, B. van der \ Bierkens, M.F.P. \ 2007
  In this study, the authors applied an alternative approach to trend analysis that is promising for the aggregation of time series in individual monitoring points to trends that represent larger areas or groundwater bodies. The approach is based on re ...
  help
  Eenvoudige stochastische modellen voor grondwaterstandsfluctaties. 1. Een stochastische differentiaalvergelijking \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bierkens, M.F.P. \ 1998
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.