Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Visintrek via het sluizencomplex IJmuiden : orienterend onderzoek naar de intrek van zeeforel (Salmo trutta L.) [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1991
help
Visstandbeheer in de Binnenschelde in 1991 [Boek]
Houthuijzen, R.P. \ Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1991
In 1987 is de Binnenschelde nabij Bergen op Zoom aangelegd door bedijking van een deel van het vroegere getijdegebied van de Oosterschelde. De Binnenschelde heeft voornamelijk een recreatieve functie hetgeen betekent dat de norm voor doorzicht van zw ...
help
Herstelplan leefgebieden otter: "natuurontwikkeling De Koai e.o." : visstandbeheer als onderdeel van de restauratie van het Izakswiid gelegen in De Alde Feanen [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1991
In opdracht van It Fryske Gea is in het voorjaar van 1991 visstandbeheer uitgevoerd in het lzakswiid gelegen in De Alde Feanen. Het gevoerde beheer beperkte zich tot het verwijderen van een groot deel van de planktivore en benthivore visstand met lok ...
help
De efficiëntie van de zegen, kuil, raamkuil en broedzegen op het Wolderwijd : de toepasbaarheid en het rendement van deze vistuigen in het kader van de haalbaarheidsstudie "actief biologisch beheer" Wolderwijd [Boek]
Backx, J.J.G.M. \ Grimm, M.P. \ 1991
Actief biologisch beheer in het Wolderwijd, met als doel de waterkwaliteit te verbeteren, behelst onder andere de reductie van de aanwezige visstand en het uitzetten van roofvis. Gebleken is dat het Wolderwijd Nuldernauw, met uitzondering van een uit ...
help
Notitie met betrekking tot de inrichting van het Wolderwijd-Nuldernauw in het kader van het ABB : de verbetering van de condities voor de snoekstand [Boek]
Grimm, M.P. \ 1991
In het in dit rapport beschreven onderzoek is gekeken naar de omvang van snoekstanden naar aanleiding van de moeizame recrutering van snoek in het Wolderwijd-Nuldernauw (WN). Gekeken is in welke mate het voorkomen en de dichtheid van snoek is geassoc ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.