Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Towards a scheme for restoring or creating clear and vegetated lakes and urban waters \ The ...Japan-the Netherlands workshop on integrated water quality management... [Artikel]
Grimm, M.P. \ Klinge, M. \ 1997
help
Milieu-effectrapport voor de ontgronding en inrichting van de Loenderveensche Plas - Deelnota: Milieu, natuur en landschap [Boek]
Faber, J.M. \ Grimm, M.P. \ 1997
Gemeentewaterleidingen Amsterdam (afgekort GW) heeft, namens het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam het voornemen bekend gemaakt de productiecapaciteit van haar Rivierplassenwaterleiding te Loenderveen en Weesperkarspel te willen ve ...
help
Verkenning van het maatschappelijk en beleidsmatig draagvlak voor het afvoeren van membraanconcentraat : verslag [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1997
NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) heeft het voornemen om in de toekomst op de locatie te Andijk membraanfiltratietechnieken te gaan toepassen. Het voornemen om het restproduct van de hyperfiltratie, het zogenaamde membraanconcentraat, te ...
help
Onderzoek naar de intrek van vislarven in de Gijster [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1997
Jaarlijks worden in de spaarbekkens in de zomer grote aantallen éénzomerige vissen waargenomen. Dit is met name het geval in De Gijster. Deze vissen zijn zowel visueel als met een sonar waargenomen (zie Duncan et al., 1996 en Visser, 1982). Uit gegev ...
help
Visstandbeheersplan het Groote Gat [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1997
Het Groote Gat is een geïsoleerd kreekgedeelte gelegen in de Hoekse Waard ten zuiden van Zwartsluisje met een oppervlak van 5 hectare. Enkele decennia geleden bezat het Groote Gat een gevarieerd ecosysteem met veel waterplanten en moerasvogels. Op di ...
help
Integrale rapportage monitoring Veluwerandmeren [Boek]
Knoben, R.A.E. \ Grimm, M.P. \ 1997
Het doel van het in het rapport beschreven project is het opstellen van één samenhangend rapport met een overzicht van de verzamelde (fysisch-chemische en biologische) meetgegevens van de Veluwerandmeren over de periode 1994-1996, aangeuld met amteri ...
help
Inventarisatie macrofauna en waterplanten Maasplassen [Boek]
Knoben, R.A.E. \ Grimm, M.P. \ 1997
Het beheer van de Maasplassen, die zijn ontstaan door de winning van grind en zand in het winterbed van de Maas, berust op dit moment bij de provincie Limburg en het Zuiveringschap Limburg. Door het Besluit Aanwijzing Zijwateren zal het beheer in de ...
help
Ecologisch functioneren van het oeversysteem in het IJsselmeergebied, Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal [Boek]
Meulen, Y.A.M. van der \ Grimm, M.P. \ 1997
In het kader van zowel de in de toekomst te verwachten bodemdaling en stijging van de zeespiegel (in combinatie met verhoogde winterafvoeren van de rivieren) als de vanuit de natuurontwikkeling geuite wens naar een ’natuurlijker’ waterpeilverloop in ...
help
Visie-ontwikkeling natte EHS Brabantse kanalen [Boek]
Semmekrot, S. \ Grimm, M.P. \ 1997
Het geheel van natuurkerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden, stapstenen en verbindingszones vormt de ecologische infrastructuur (Natuurbeleidsplan LN&V, 1990). Water, oevers en aangrenzend land vormen in Nederland bij uitstek stapstenen en verbind ...
help
Bemonstering van de visstand in de Binnenschelde in 1996 [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1997
Sinds het ontstaan van de Binnenschelde in 1987 wordt de ontwikkeling van de visstand op de voet gevolgd. De monitoring staat in het kader van het streven naar en behoud van helder en plantenrijk water, een situatie die de Binnenschelde vanaf 1991 ke ...
help
Scenario's voor natuurontwikkeling in de Ketelpolder [Boek]
Semmekrot, S. \ Grimm, M.P. \ 1997
Om West-Overijssel goed te kunnen beschermen tegen hoge waterstanden, heeft de minister van Verkeer en Waterstaat in april 1991 besloten tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer een keersluis aan te leggen. De bouw van deze "keersluis Ramspol" zal naa ...
help
Bemonstering van de visstand in de Veluwerandmeren in 1997 [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1997
In het kader van Actief Biologisch Beheer (ABB) is in het Wolderwijd/Nuldernauw van 1990 tot 1994 visstandbeheer toegepast als onderdeel van een complex van integrale maatregelen. Deze maatregelen zijn genomen met als doel de overmatige algengroei te ...
help
Milieu-effectrapport voor de ontgronding en inrichting van de Loenderveensche Plas - Deelnota: Drinkwaterproductie [Boek]
Faber, J.M. \ Grimm, M.P. \ 1997
Gemeentewaterleidingen Amsterdam (afgekort GW) heeft, namens het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, het voornemen bekend gemaakt de productiecapaciteit van haar Rivier-plassenwaterleiding te Loenderveen en Weesperkarspel te willen ...
help
Milieu-effectrapport voor de ontgronding en inrichting van de Loenderveensche Plas - Deelnota: Hydrologie [Boek]
Faber, J.M. \ Grimm, M.P. \ 1997
Gemeentewaterleidingen Amsterdam (afgekort GW) heeft, namens het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, het voornemen bekend gemaakt de productiecapaciteit van haar Rivier-plassenwaterleiding te Loenderveen en Weesperkarspel te willen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.