Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Proefproject Regionale Watersysteemrapportage (RWSR) Noord-Brabant 1998 - Stroomgebied de Donge : periode 1996 - 1997 [Boek]
Grimm, M.P. \ 1998
help
Proefproject Regionale Watersysteemrapportage (RWSR) Noord-Brabant 1998 - Stroomgebied de Beerze (waterschap De Dommel) : periode 1996 - 1997 [Boek]
Grimm, M.P. \ 1998
help
Proefproject Regionale Watersysteemrapportage (RWSR) Noord-Brabant 1998 - Logboek [Boek]
Grimm, M.P. \ 1998
help
De Boschkreek: een perspectief voor het ecologisch herstel van Zeeuwse kreekresten [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1998
Tot 1993 was de Boschkreek bij Koewacht een troebel water met een beperkte natuurwaarde. Na sanering van een groot deel van de externe belastingsbronnen (zoals ongezuiverde lozingen), baggerwerkzaamheden en daarop volgende uitdunningen van de visstan ...
help
STOWA-project 442.460: "watersystemen en afnemende eutrofiëring" : resultaten definitiefase [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1998
Het voorliggende rapport is het resultaat van de definitiefase van het STOWA-project 442.460: "Watersystemen en afnemende eutrofiëring". Deze definitiefase is doorlopen nadat een aantal leden van de beoogde STOWAbegeleidingscommissie commentaar had g ...
help
Database voor visstandgegevens [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1998
In het verleden zijn bij Witteveen+Bos visstandgegevens in verschillende formats aangeleverd. De gegevens zijn opgeslagen in aparte bestanden. Door de grote hoeveelheid gegevens is dit niet overzichtelijk en is het moeilijk om deze gegevens te gebrui ...
help
Onderzoek naar de migratie van vis door de vissluis, de schutsluis en het gemaal bij Den Deel [Boek]
Semmekrot, S. \ Grimm, M.P. \ 1998
Ten gevolge van de aardgaswinning daalt de bodem in Groningen. Dit leidt ertoe dat er voor de waterhuishouding nieuwe gemalen en stuwen moeten worden geplaatst. Normaal gesproken zijn gemalen of stuwen in stroomopwaartse richting onpasseerbaar voor v ...
help
'Evaluatie actief biologisch beheersprojecten' : notitie met betrekking tot de manipulatie van de visstand [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1998
n 1997 heeft een evaluatie plaatsgevonmden van in Nederland uitgevoerde projecten op het gebied van actief biologisch beheer (ABB). Deze evaluatie is uitgevoerd door het RIZA. Aan Witteveen+Bos is gevraagd om, vanuit haar betrokkenheid bij vele ABB-p ...
help
STOWA-project 442.465: "watersystemen en afnemende eutrofiëring" : resultaten definitiefase [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1998
Het voorliggende rapport is het resultaat van de definitiefase van het STOWA-project 442.465: "Watersystemen en afnemende eutrofiëring". Deze definitiefase is doorlopen nadat een aantal leden van de beoogde STOWA-begeleidingscommissie commentaar had ...
help
Keuze-Instrument MOnitoring Natuurvriendelijke Oevers (KIMONO) [Boek]
Semmekrot, S. \ Grimm, M.P. \ 1998
Di rapport preneteer het Keuze-Instrument voor het Monitoreren van Natuurvriendelijke Oevers (KIMONO). Tot 1998 werden door de regionale directies van Rijkswaterstaat voor het monitoren van NatuurVriendelijke Oeverprojecten (NVO-projecten) afzonderli ...
help
Naar een ontwerp voor de bemonstering van de visstand in het IJmeer in het kader van het MONROMIJ programma, 1995-2004 [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1998
Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied (RDIJ) heeft het voornemen om in de periode II 1995-2004 de visstand in het ROM-IJmeerplangebied (IJmeer en zuidelijk Markermeer) jaarlijks te bemonsteren. Deze bemonsteringen staan in het teken van het MONRO ...
help
Waterplan Den Haag : notitie visstandbeheer [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1998
Deze notitie over het toekomstige visstandsbeheer in Den Haag is in de eerste plaats bedoeld om de sport- en beroepsvisserij in Den Haag te informeren over het integrale Waterplan Den Haag. Het beheer dat gewenst is in het kader van dit Waterplan zal ...
help
Milieu-effectrapportage voor de ontgronding en inrichting van de Loenderveensche Plas [Boek]
Semmekrot, S. \ Grimm, M.P. \ 1998
Gemeentewaterleidingen Amsterdam wil de capaciteit van ruwwaterproductie van Loenderveen vergroten. Daartoe wil men de Loenderveensche Plassen (215 ha) verdiepen. Daarbij komen grote hoeveelheden grond vrij. De benodigde vergunning is daardoor m.e.r. ...
help
Visstandonderzoek in de Binnenschelde in 1997 [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1998
Sinds het ontstaan van de Binnenschelde in 1987 wordt de ontwikkeling van de visstand op de voet gevolgd. Deze monitoring staat in het teken van het beheer van de Binnenschelde dat gericht is op het verkrijgen en behouden van een duurzaam helder en p ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.