Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Beoordeling planktonvisserij Bergse Plassen [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2001
Het Hoogheemraadschap van Schieland werkt aan het herstel van de Bergse Plassen, gelegen binnen de gemeente Rotterdam. Herstelwerkzaamheden omvatten onder meer het verwijderen van de nutriëntrijke baggerlaag, het aanbrengen van een laag zand, mede om ...
help
Lange termijn onderzoekprogramma voedselreservering Oosterschelde [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2001
Het lange termijn onderzoeksprogramma voedselreservering vormt onderdeel van het Onderzoeksplan EVAII, dat de brede basis vormt voor het evalueren van het beleid met betrekking tot de kustvisserij, welke in 2003 uitgevoerd wordt. Het resultaat van bo ...
help
EU Kaderrichtlijn Water : verkenning van de aanwijzing van Nederlandse wateren als 'artificial' of 'heavily modified' [Boek]
Lorenz, C.M. \ Grimm, M.P. \ 2001
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is tot stand gekomen. Hierbij is het begrip 'Heavily Modified Waters' (HMW) oftewel "sterk veranderd water" geintroduceerd. Dit begrip heeft te maken met de haalbaarheid van één van de doelstellingen van de KRW: ...
help
Leren in laagveen: nulsituatie visstand Terra Nova [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2001
Een vast onderdeel van het doorgronden van het functioneren van het veenecosysteem betreft het zorgvuldig inventariseren en documenteren van de huidige situatie. Dit behelst zowel de fysisch-chemische als de biologische toestand van het systeem. In d ...
help
Overlast van waterplanten in diepe zwemplassen: een dilemma? : Stroombroek als voorbeeld [Boek]
Hensens, G. \ Grimm, M.P. \ 2001
In Stroombroek is de laatste jaren door het Recreatieschap Achterhoek - Liemers een trend waargenomen van toenemende waterplantenontwikkeling. Door de beheerder wordt deze situatie als ongewenst ervaren: zwemmers ondervinden hinder van de planten doo ...
help
Verbrakking veenweidegebied Westzaan in het licht van toekomstig waterbeheer : een verkenning [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2001
In het voorliggende rapport wordt de geplande verbrakking van delen van het veenweidegebied Westzaan beschouwd vanuit aspecten van multifunctioneel ruimtegebruik en duurzaamheid. Daarbij is enerzijds bekeken in hoeverre het veenweidegebied Westzaan e ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.