Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Records 1 - 6 / 6

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Grimm
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Water van waarde in waarden : realisatie van diepe buitendijkse delfstoffenwinningen met een hoge ecologische waarde [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2002
Het voorliggende rapport is het resultaat van een literatuurstudie naar de mogelijkheden voor de aanleg van diepe buitendijkse grondwinning met een goede waterkwaliteit en ecologische kwaliteit. Doel van deze studie was om een antwoord te vinden op d ...
help
Quick-scan recreatieplas Rijerwaard [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2000
In het herijkingsproject zone Rotterdam-Dordrecht zijn ideeën ontwikkeld om in de buurt van Ridderkerk een nieuwe recreatieplas aan te leggen, recreatieplas Reijerwaard (IJsselmonde). Deze plas dient een belangrijke recreatieve functie voor de inwone ...
help
Inrichtingsplan Ketelpolder [Boek]
Hensens, G. \ Grimm, M.P. \ 2000
De Ketelpolder is een circa 52 ha groot poldergebied in het mondinggebied van de IJssel. De polder wordt thans door kaden tegen overstromingen beschermd. De bouw van de "keersluis Ramspol" zal leiden tot een verhoging van de inundatiefrequentie van d ...
help
Milieu-effectrapport voor de ontgronding en inrichting van de Loenderveensche Plas - Deelnota: Milieu, natuur en landschap [Boek]
Faber, J.M. \ Grimm, M.P. \ 1997
Gemeentewaterleidingen Amsterdam (afgekort GW) heeft, namens het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam het voornemen bekend gemaakt de productiecapaciteit van haar Rivierplassenwaterleiding te Loenderveen en Weesperkarspel te willen ve ...
help
Milieu-effectrapport voor de ontgronding en inrichting van de Loenderveensche Plas - Deelnota: Hydrologie [Boek]
Faber, J.M. \ Grimm, M.P. \ 1997
Gemeentewaterleidingen Amsterdam (afgekort GW) heeft, namens het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, het voornemen bekend gemaakt de productiecapaciteit van haar Rivier-plassenwaterleiding te Loenderveen en Weesperkarspel te willen ...
help
Ecologische effecten van kleinschalige (40 ha) en diepe (30-60 m) ontgrondingen in het Markermeer : notitie ten behoeve van de aanvraag van een vergunning tot ontgronden [Boek]
Grimm, M.P. \ Klinge, M. \ 1994
De visstand in het Markermeer en daarmee de stand aan visetende vogels is de laatste jaren aanmerkelijk afgenomen. De erosie van de bodem en de daaraan gekoppelde interne belasting met fijn slib is daar naar alle waarschijnlijkheid debet aan. De bede ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.