Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Bijdrage tot de kennis omtrent de vervuiling van water in en om Amsterdam [Boek]
  Wibaut - Isebree Moens, N.L. \ 1916
  De onmiddellijke aanleiding tot deze verhandeling was het vinden van hydroïdpolypen in de syphons van het Amsterdamsche ververschingskanaal bij Zeeburg.
  help
  Onderzoek van grindgaten langs de Maas [Boek]
  Wibaut - Isebree Moens, N.L. \ 1965
  help
  The influence of system-specific properties on the pollutant discharge of combined sewer systems \ Developments and upgrading in sewerage and wastewater treatment: international conference on sewage into 2000 [Hoofdstuk uit boek]
  Moens, M. \ Vos, L. \ Zuidervliet, J. \ 1992
  help
  Voorspelling van de vuilemissie uit rioolstelsels : het model EMOR \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vos, L. \ Moens, M. \ 1993
  help
  GFRS : een maatlat voor het functioneren van een rioolstelsel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heijs, J.T.F. \ Moens, M.R. \ 1995
  GFRS staat voor goed functionerend rioolstelsel
  help
  Determination of butyltins in harbour sediment and water by aqueous phase ethylation GC-ICP-MS and hydride generation GC-AAS \ Environmental pollution [Artikel]
  Ritsema, R. \ Smaele, T. de \ Moens, L. \ 1998
  help
  Integraal waterbeheer Haarlemmermeerpolder : eindrapport [Boek]
  Brandsen, P.F.J. \ Moens, R.P. \ Schipper, P. \ 1998
  help
  Onderzoek naar de effecten van een verbeterd rioolstelsel op vuilemissie en waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Moens, M.R. \ Zuidervliet, J. \ Meijden, H. van de \ 1999
  Achtergronden, opzet en resultaten van een uitgebreid meetonderzoek bij een nieuw, gemengd rioolstelsel in Stolwijk, waarin de aanbevelingen van de Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit verwerkt zijn. Het onderzoek was vooral gericht op de ...
  help
  Inzet van troebelheidsmeters ter bepaling van CZV en drogestof in gemengde rioolstelsels \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Moens, M.R. \ Grum, M. \ Aalderink, H. \ 1999
  Resultaten van een onderzoek naar de toepasbaarheid van troebelheidsmeter en continue CZV-meter om het vuilgehalte te bepalen (drogestof en CZV, chemisch zuurstofverbruik) in het afvalwater van gemengde rioolsystemen, zowel tijdens regenweerafvoer al ...
  help
  Waterkansen voor Utrecht \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Wendt, T.A. \ Moser, G. \ Moens, R.P. \ 1999
  Aan de hand van de studie Water Rijk Utrecht werd onderzocht welke kansen er zijn voor het watersysteem als leidend principe bij de ruimtelijke inrichting van de provincie Utrecht. Voor een aantal ontwikkelingsscenario's voor 2030 (o.a historisch, ec ...
  help
  Sustainable water management through flexible method management \ Water resources management : an international journal [Artikel]
  Bernhardi, L. \ Beroggi, G.E.G. \ Moens, M.R. \ 2000
  help
  Haalbaarheidsonderzoek relatie stelselontwerp en zand- en silibafzettingen [Boek]
  Moens, M.R. \ 2000
  In het vlakke Nederland zijn de gemengde rioolstelsels aangelegd met gering bodemverhang en met grote buisdiameters. De riolering blijkt vrijwel nooit echt glad te zijn aangelegd. Ook ontbreken veelal goede stroomprofielen in putten en grote riolen. ...
  help
  Eten en gegeten worden in het Schelde-estuarium \ De levende natuur [Artikel]
  Moens, T.W.G. \ Herman, P.M.J. \ Ysebaert, T. \ 2001
  Beschrijving van het voedselsysteem in het Schelde-estuarium: koolstofbronnen (organisch materiaal) en de daarop gebaseerde pelagische en benthische voedselwebben
  help
  Haalbaarheidsonderzoek stelselontwerp en zand- en slibafzettingen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Moens, M.R. \ 2001
  Dit verkennend onderzoek heeft geleid tot het inzicht dat een deterministische beschrijving van slibtransport in rioolstelsels nog steeds een uitdaging vormt voor gebundeld wetenschappelijk onderzoek. Verder worden een aantal handreikingen gedaan waa ...
  help
  Maatregelenmatrix emissie- en waterkwaliteitsspoor \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Palsma, B. \ Aalderink, R. \ Moens, M. \ 2002
  In opdracht van STOWA en de Werkgroep Riolering West-Nederland heeft Arcadis een maatregelenmatrix ontworpen waarmee riool- en waterbeheerders maatregelen kunnen selecteren om invulling te geven aan het emissiespoor (vuiluitworp uit rioolstelsels red ...
  help
  Inzet van troebelheidsmeters ter bepaling van CZV en drogestof in gemengde rioolstelsels \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Veldkamp, R.G. \ Moens, M.R. \ 2002
  De inzet van troebelheidsmeters kan in bepaalde situaties zinvol zijn. Bijvoorbeeld wanneer ten behoeve van Real Time Control behoefte is aan een continu signaal dat is gerelateerd aan de vervuiling. Dat is één van de uitkomsten van een praktijkonder ...
  help
  Monitoring riooloverstorten wenselijk én mogelijk [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vonk, D. \ Zuidervliet, J. \ Moens, M. \ 2003
  Het eerste deel van het CIW-onderzoek 'Nadere uitwerking monitoring riooloverstorten' kan worden gezien als een aanbeveling voor de concrete invulling van het monitoren, zoals die in de modelvergunning riooloverstoren is opgenomen. Het onderzoek geef ...
  help
  Monitoring riooloverstorten, meetopzet en gegevensanalyse \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Moens, M.R. \ 2003
  De afgelopen jaren is in opdracht van de Commissie Integraal Waterbeheer een studie uitgevoerd naar de wijze waarop een lokaal monitoringsprogramma kan worden opgezet dat meetgegevens oplevert ten behoeve van het waterkwaliteitsbeheer en rioolbeheer. ...
  help
  Troebelheid geeft indicatie van kwaliteit rioolwater : mogelijk alternatief voor laboratoriumanalyses : dossier: Afvalwater & riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Moens, M.R. \ 2003
  In het Delftse rioolstelsel zijn gedurende een half jaar troebelheidsmetingen verricht. Doel was erachter te komen of het meten van troebelheid een geschikte methode is voor het bepalen van de kwaliteit van rioolwater
  help
  Het driedaagse congres op de vakbeurs Riolering & Afvalwater \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Heeringa, E.A. \ Moens, M.R. \ Oomen, W.W.J. \ 2003
  Van 7 tot en met 10 oktober 2003 vond in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch de vakbeurs Riolering & Afvalwater plaats. Hieraan gekoppeld was het driedaagse rioleringscongres van de ONRI. In dit verslag zijn de hoofdonderwerpen van de voordrachten e ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.