Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  "Anders omgaan met hemelwater" : onderzoek naar koploperprojecten [Boek]
  Moens, M. \ Verhoeff, G. \ 2004
  De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat we in bestaand stedelijk gebied aanlopen tegen de grenzen van het huidige (gemengde) rioolsysteem. Een verminderde maatschappelijke acceptatie van riooloverstortingen, de te verwachten klimaatverandering ...
  help
  'De Visie van:' Christof Lubbers : vanuit kennis oplossingsgericht werken \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Worst, M. \ Moens, M. \ 2007
  Interview met Christof Lubbers in de rubriek 'De Visie van' van Rioleringswetenschap. Christof werkt aan een promotie-onderzoek CAPWAT (Capaciteitsverliezen in afvalwaterpersleidingen), het thema van dit nummer van Rioleringswetenschap
  help
  2D-modellering riolering "het nieuwe rekenen" \ WT-afvalwater [Artikel]
  Glasbergen, M. \ Moens, M. \ 2012
  Door klimaatverandering en verstedelijking neemt de druk op onze stedelijke watersystemen gestaag toe. Veel gemeenten tasten nog af hoe hierop te anticiperen. Voor het bepalen van de noodzakelijke verbeteringsmaatregelen wordt in toenemende mate gebr ...
  help
  Aanvulling op artikel 'Praktijktest debietmeters proefopstelling Breda' \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Klootwijk, M. \ Moens, M \ Man, H. de \ 2008
  In het artikel 'Praktijktest debietmeters proefopstelling Breda' (Rioleringswetenschap nr. 28) zijn de resultaten van de eerste experimenten met debietmeters in de proefopstelling Breda beschreven. Het artikel gaat in op de proefopstelling, de uitgev ...
  help
  Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder : meten in de waterketen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Moens, M. \ Palsma, B. \ Messelaar, A. \ Beenen, T. \ Bruijne, J. de \ 2012
  Het nieuwe bestuursakkoord Water (april 2011) zet de kaders neer voor een doelmatiger waterbeheer in Nederland. Meer inzicht in het daadwerkelijk functioneren van de verschillende objecten en systemen in de (afval)waterketen draagt hieraan bij. In to ...
  help
  Anders omgaan met hemelwater; onderzoek naar koploperprojecten \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]het complete eindrapport
  Moens, M. \ Verhoeff, G. \ Vonk, D. \ 2004
  Afkoppelen van verhard oppervlak in bestaand stedelijk gebied is vaak een langdurig, ingewikkeld en kostbaar traject, dat zowel inhoudelijk als procesmatig veel aandacht en creativiteit vraagt van initiatiefnemers/uitvoerders. Vooruitlopend op de voo ...
  help
  Besturen, vertrouwen en verdienen : monitoren in de waterketen [Boek]
  Moens, M.R. \ Bruijne, J.E. de \ 2012
  Inventarisatie van kennis en ervaring m.b.t. meten en monitoren binnen regionale samenwerkingsverbanden. Welke initiatieven zijn er, hoe verloopt de samenwerking, wat zijn de invalshoeken en in welke mate wordt voortgang geboekt. Een weergeve van de ...
  help
  Bijdrage tot de kennis omtrent de vervuiling van water in en om Amsterdam [Boek]
  Wibaut - Isebree Moens, N.L. \ 1916
  De onmiddellijke aanleiding tot deze verhandeling was het vinden van hydroïdpolypen in de syphons van het Amsterdamsche ververschingskanaal bij Zeeburg.
  help
  Case study: climate adaptive Ho Chi Minh City \ Water governance [Artikel]
  Moens, E. \ Oudkerk Pool, C. \ 2016
  Net als veel andere deltasteden in de wereld, is Ho Chi Minhstad (Vietnam) kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. De belangrijkste bedreigingen zijn zeespiegelstijging, intensievere neerslag, droogte, en toenemende hittestress. Deze bedre ...
  help
  Determination of butyltins in harbour sediment and water by aqueous phase ethylation GC-ICP-MS and hydride generation GC-AAS \ Environmental pollution [Artikel]
  Ritsema, R. \ Smaele, T. de \ Moens, L. \ 1998
  help
  E-coli en hormoonstoffen maken het verschil : rekenmodel onderzoekt effecten emissies regenwaterstelsel \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Moens, M. \ 2011
  De hypothese dat foutaansluitingen in regenwaterstelsels een grote invloed hebben op de emissies van het stelsel is nog niet onderbouwd door meetonderzoek. We weten immers niet hoeveel foutaansluitingen er zijn. Met gebruikmaking van een rekenmodel i ...
  help
  Emmen test buizen op infiltratiecapaciteit \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Vos, J. \ Brouwer, E.W.H. \ Moens, M.R. \ 2011
  De gemeente Emmen is bezig met de aanleg van een infiltratieriool om afgekoppeld hemelwater te infiltreren en te transporteren. Voor de keuze van de beste buis - met een diameter van 1,5 meter - verzocht de gemeente drie leveranciers proefstukken te ...
  help
  Eten en gegeten worden in het Schelde-estuarium \ De levende natuur [Artikel]
  Moens, T.W.G. \ Herman, P.M.J. \ Ysebaert, T. \ 2001
  Beschrijving van het voedselsysteem in het Schelde-estuarium: koolstofbronnen (organisch materiaal) en de daarop gebaseerde pelagische en benthische voedselwebben
  help
  Experimenten met tracer-materiaal in stromend water \ WT-afvalwater [Artikel]
  Moens, M.R. \ Stigter, L.C. \ 2010
  Met behulp van track en trace technieken bestaat de mogelijkheid om objecten op afstand te volgen. Track en trace technieken kennen legio toepassingen, bijvoorbeeld het volgen van postpakketten, auto's, voedingsmiddelen, etc. Het kunnen detecteren en ...
  help
  Fries samenwerkingsverband levert GRP op \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Wely, M. van \ Welleweerd, D. \ Moens, M. \ 2014
  Door een fusering van een aantal Friese gemeenten ontstaan efficiënte organisaties, die koersen op een doelmatige invulling van de zorgplicht riolering. Zo vormen bijvoorbeeld Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân sinds januari 2014 de gemeent ...
  help
  GFRS : een maatlat voor het functioneren van een rioolstelsel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Heijs, J.T.F. \ Moens, M.R. \ 1995
  GFRS staat voor goed functionerend rioolstelsel
  help
  Gemeente Breda wil leren van ongeval in Wetteren : verkennend onderzoek voorkoming giflozingen via riool \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Vlies, V. van de \ Bierens, B. \ Moens, M. \ Klootwijk, M. \ 2014
  In mei 2013 was er een groot ongeval met gevaarlijke stoffen te betreuren in het Belgische Wetteren. Het ongeval maakte pijnlijk duidelijk dat er nog veel verbeterd kan worden rondom de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Gemeente Bre ...
  help
  Gemeente Breda zet stedelijke wateropgave op de kaart : bestuurders goed en volledig informeren [thema Stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Veldhuis, M. ten \ Rooij, K. de \ Moens, M. \ 2006
  Veel gemeente-ambtenaren worstelen met de grote hoeveelheid beleidsvoornemens, op handen zijnde wetswijzigingen en onzekere toekomstbeelden. Zo ook in de gemeente Breda. Water duikt hier steeds vaker op, niet alleen in de plannen, maar ook in de leef ...
  help
  Gemeente Utrecht meet werking van riooloverstorten : waterkwaliteit nu ook doel van monitoring [dossier riolering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bijnen, M. van \ Moens, M. \ 2005
  Naast kwantitatieve metingen van riooloverstorten dwingt de Kaderrichtlijn Water tot meer kwalitatief meten. Een basismeetnet is een eerste stap op weg naar een doelmatiger rioolbeheer
  help
  Groen en blauw gaan hand in hand : Eindhoven transformeert \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Postmes, L. \ Renkens, G. \ Moens, M. \ 2014
  Eindhoven had te maken met (grond)wateroverlast, strengere emissie-eisen en een zuivering, die aan renovatie toe was. Medio 1996 gaf het stadsbestuur groen licht voor een blauwe transformatie. Met Europese subsidie als smeermiddel introduceerde Eindh ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.