Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Case study: climate adaptive Ho Chi Minh City \ Water governance [Artikel]
  Moens, E. \ Oudkerk Pool, C. \ 2016
  Net als veel andere deltasteden in de wereld, is Ho Chi Minhstad (Vietnam) kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. De belangrijkste bedreigingen zijn zeespiegelstijging, intensievere neerslag, droogte, en toenemende hittestress. Deze bedre ...
  help
  Phosphate binding by natural iron-rich colloids in streams \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Baken, S. \ Moens, C. \ Grift, B. van der \ Smolders, E. \ 2016
  Phosphorus (P) in natural waters may be bound to iron (Fe) bearing colloids. However, the natural variation in composition and P binding strength of these colloids remain unclear. We related the composition of "coarse colloids" in 47 Belgian streams ...
  help
  Riolering en wortelingroei : verkennend onderzoek [Boek]
  Moens, Michel \ Postmes, Luuk \ 2016
  Dit is het werkrapport van een verkennend onderzoek naar de omvang van wortelingroei in de riolering en naar kosteneffectieve maatregelen. ARCADIS heeft dit onderzoek in 2015 in opdracht van de gemeente Eindhoven en Stichting RIONED uitgevoerd. Naast ...
  help
  Fries samenwerkingsverband levert GRP op \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Wely, M. van \ Welleweerd, D. \ Moens, M. \ 2014
  Door een fusering van een aantal Friese gemeenten ontstaan efficiënte organisaties, die koersen op een doelmatige invulling van de zorgplicht riolering. Zo vormen bijvoorbeeld Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân sinds januari 2014 de gemeent ...
  help
  Verblijftijdenonderzoek riolering stationsgebied Breda \ WT-afvalwater [Artikel]
  Stigter, L. \ Klootwijk, M. \ Moens, M. \ 2014
  Op 4 mei 2013 was er een groot ongeval met gevaarlijke stoffen te betreuren in het Belgische Wetteren. Na ontsporing van een goederentrein met gevaarlijke stoffen stroomde de giftige lading gedeeltelijk via bluswater het riool in. In huizen in de omg ...
  help
  Groen en blauw gaan hand in hand : Eindhoven transformeert \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Postmes, L. \ Renkens, G. \ Moens, M. \ 2014
  Eindhoven had te maken met (grond)wateroverlast, strengere emissie-eisen en een zuivering, die aan renovatie toe was. Medio 1996 gaf het stadsbestuur groen licht voor een blauwe transformatie. Met Europese subsidie als smeermiddel introduceerde Eindh ...
  help
  Gemeente Breda wil leren van ongeval in Wetteren : verkennend onderzoek voorkoming giflozingen via riool \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Vlies, V. van de \ Bierens, B. \ Moens, M. \ Klootwijk, M. \ 2014
  In mei 2013 was er een groot ongeval met gevaarlijke stoffen te betreuren in het Belgische Wetteren. Het ongeval maakte pijnlijk duidelijk dat er nog veel verbeterd kan worden rondom de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Gemeente Bre ...
  help
  Meer veiligheid door minder blauw op straat : rekenen op het 'nieuwe rekenen' \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Glasbergen, M. \ Moens, M. \ 2014
  Als het hard regent dan schiet de afvoercapaciteit van de riolering weleens te kort en kan water op straat ontstaan. Dit vinden we doorgaans niet zo’n probleem, als het maar niet te lang duurt. In het algemeen kan worden gesteld dat we de zaak in Ned ...
  help
  De riolering op straat : maaiveldhoogtekaarten voor het bebouwd gebied [Boek]
  Glasbergen, M. \ Moens, M. \ Luijtelaar, H. van \ Stichting RIONED \ 2014
  help
  Verslag Rioned Stowa bijeenkomst 19 september 2013 \ WT-afvalwater [Artikel]
  Moens, M. \ 2013
  Op 19 september 2013 hebben STOWA en Stichting RIONED een discussiemiddag gehouden rondom de conceptvisie ‘Toepassing van assetmanagement in stedelijk waterbeheer‘ (met als subtitel Effectiviteit in verhouding tot benodigde inspanning). Er waren die ...
  help
  Maatregelen tegen wateroverlast in IJmuiden met gedetailleerd model [thema: stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Moens, M. \ Glasbergen, M. \ Hardeveld, R. van \ 2012
  Door verandering van het klimaat en verstedelijking neemt de druk op de stedelijke watersystemen gestaag toe. Veel gemeenten tasten nog af hoe hierop te anticiperen, maar de gemeente Velsen staat het water al tot de enkels. De bewoners van de Planete ...
  help
  Op weg naar een betere ontsluiting van kennis van meetnetbeheerders [thema: stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Messelaar, A. \ Palsma, B. \ Beenen, T. \ Bruijne, J. de \ Moens, M. \ 2012
  Het Bestuursakkoord Water van april 2011 zet de kaders neer voor doelmatiger waterbeheer in Nederland. Meer inzicht in het daadwerkelijk functioneren van de verschillende objecten en systemen in de (afval-)waterketen draagt hieraan bij. In toenemende ...
  help
  2D-modellering riolering "het nieuwe rekenen" \ WT-afvalwater [Artikel]
  Glasbergen, M. \ Moens, M. \ 2012
  Door klimaatverandering en verstedelijking neemt de druk op onze stedelijke watersystemen gestaag toe. Veel gemeenten tasten nog af hoe hierop te anticiperen. Voor het bepalen van de noodzakelijke verbeteringsmaatregelen wordt in toenemende mate gebr ...
  help
  Viewmaster viert tweede lustrum \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Moens, M. \ 2012
  Viewmaster is een pakket voor het beheer van sensormeetgegevens zoals niveau- en neerslagmetingen. Onder het mom van "voorkom een datakerkhof" is destijds gestart met een eenvoudige database. Inmiddels is het pakket een volwassen webapplicatie die ho ...
  help
  Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder : meten in de waterketen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Moens, M. \ Palsma, B. \ Messelaar, A. \ Beenen, T. \ Bruijne, J. de \ 2012
  Het nieuwe bestuursakkoord Water (april 2011) zet de kaders neer voor een doelmatiger waterbeheer in Nederland. Meer inzicht in het daadwerkelijk functioneren van de verschillende objecten en systemen in de (afval)waterketen draagt hieraan bij. In to ...
  help
  Meten in de waterketen: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder \ WT-afvalwater [Artikel]
  Messelaar, A. \ Palsma, B. \ Beenen, T. \ Moens, M. \ 2012
  Binnen regionale samenwerkingsverbanden is veel kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot gezamelijk meten en monitoren. Met het oog op een doelmatige en (kosten)efficiënte oprichting en exploitatie van meetnetten zijn interviews met procestrekk ...
  help
  Hotspot Rijnenburg : over kennisdoorwerking en een aanpak die tot een klimaatbestendige en duurzame structuurvisie Rijnenburg heeft geleid [Boek]
  Kruining, M.J. van \ Steenstra, M.K. \ Visser, W.M. \ Moens, R.P. \ [2012]
  Bij het opstellen van de structuurvisie voor het nieuwe woongebied Rijnenburg is theoretische kennis op het gebied van klimaatadaptatie en -mitigatie (nationaal en internationaal) verzameld en toegepast in de structuurvisie. Zo is ervaring opgedaan m ...
  help
  Besturen, vertrouwen en verdienen : monitoren in de waterketen [Boek]
  Moens, M.R. \ Bruijne, J.E. de \ 2012
  Inventarisatie van kennis en ervaring m.b.t. meten en monitoren binnen regionale samenwerkingsverbanden. Welke initiatieven zijn er, hoe verloopt de samenwerking, wat zijn de invalshoeken en in welke mate wordt voortgang geboekt. Een weergeve van de ...
  help
  E-coli en hormoonstoffen maken het verschil : rekenmodel onderzoekt effecten emissies regenwaterstelsel \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Moens, M. \ 2011
  De hypothese dat foutaansluitingen in regenwaterstelsels een grote invloed hebben op de emissies van het stelsel is nog niet onderbouwd door meetonderzoek. We weten immers niet hoeveel foutaansluitingen er zijn. Met gebruikmaking van een rekenmodel i ...
  help
  Haalbaarheidsstudie gesloten waterkringloop UT Campus Enschede \ WT-afvalwater [Artikel]
  Susebeek, J. \ Voskamp, T. \ Helmyr, S. \ Moens, M. \ 2011
  Het Facilitair Bedrijf van de Universiteit Twente en waterschap Regge & Dinkel (WRD) hebben gezamelijk een haalbaarheidsstudie verricht naar de mogelijkheden en kansen voor sluiting van de waterkringloop op de campus van de Universiteit. Het onderzoe ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.