Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Op weg naar een betere ontsluiting van kennis van meetnetbeheerders [thema: stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Messelaar, A. \ Palsma, B. \ Beenen, T. \ Bruijne, J. de \ Moens, M. \ 2012
  Het Bestuursakkoord Water van april 2011 zet de kaders neer voor doelmatiger waterbeheer in Nederland. Meer inzicht in het daadwerkelijk functioneren van de verschillende objecten en systemen in de (afval-)waterketen draagt hieraan bij. In toenemende ...
  help
  De riolering op straat : maaiveldhoogtekaarten voor het bebouwd gebied [Boek]
  Glasbergen, M. \ Moens, M. \ Luijtelaar, H. van \ Stichting RIONED \ 2014
  help
  The influence of system-specific properties on the pollutant discharge of combined sewer systems \ Developments and upgrading in sewerage and wastewater treatment: international conference on sewage into 2000 [Hoofdstuk uit boek]
  Moens, M. \ Vos, L. \ Zuidervliet, J. \ 1992
  help
  Het driedaagse congres op de vakbeurs Riolering & Afvalwater \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Heeringa, E.A. \ Moens, M.R. \ Oomen, W.W.J. \ 2003
  Van 7 tot en met 10 oktober 2003 vond in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch de vakbeurs Riolering & Afvalwater plaats. Hieraan gekoppeld was het driedaagse rioleringscongres van de ONRI. In dit verslag zijn de hoofdonderwerpen van de voordrachten e ...
  help
  Waterkansen voor Utrecht \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Wendt, T.A. \ Moser, G. \ Moens, R.P. \ 1999
  Aan de hand van de studie Water Rijk Utrecht werd onderzocht welke kansen er zijn voor het watersysteem als leidend principe bij de ruimtelijke inrichting van de provincie Utrecht. Voor een aantal ontwikkelingsscenario's voor 2030 (o.a historisch, ec ...
  help
  Voorspelling van de vuilemissie uit rioolstelsels : het model EMOR \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vos, L. \ Moens, M. \ 1993
  help
  Viewmaster viert tweede lustrum \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Moens, M. \ 2012
  Viewmaster is een pakket voor het beheer van sensormeetgegevens zoals niveau- en neerslagmetingen. Onder het mom van "voorkom een datakerkhof" is destijds gestart met een eenvoudige database. Inmiddels is het pakket een volwassen webapplicatie die ho ...
  help
  Verslag Rioned Stowa bijeenkomst 19 september 2013 \ WT-afvalwater [Artikel]
  Moens, M. \ 2013
  Op 19 september 2013 hebben STOWA en Stichting RIONED een discussiemiddag gehouden rondom de conceptvisie ‘Toepassing van assetmanagement in stedelijk waterbeheer‘ (met als subtitel Effectiviteit in verhouding tot benodigde inspanning). Er waren die ...
  help
  Vernieuwend ontwerp, innovatief uitgevoerd : waterbouwdag 2011 \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Hamer, D.G. \ Moens, M.R. \ 2011
  Het megaproject Maasvlakte 2 lijkt binnen budget, op tijd en met de gewenste kwaliteit te worden voltooid. De wijze van aanbesteden heeft daar zeker aan bijgedragen, maar ook de ontwikkeling van innovaties, die de aannemer heeft ingebracht.
  help
  Verkennend praktijkonderzoek naar verbeteringsmogelijkheden overstortmetingen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Man, H. de \ Moens, M.R. \ Klootwijk, M. \ 2008
  De resultaten zijn beschreven van een verkennend praktijkonderzoek naar de 'best practice' voor het meten van overstortputten. Hierbij zijn een ultrasone sensor en een druksensor met elkaar vergeleken en is geëxperimenteerd met verschillende overstor ...
  help
  Verbonden door water: van 1984 via het heden naar 2034 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bierkens, M.F.P. \ Dik, P. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Engelenburg, J. van \ Moens, M. \ Peerdeman, K. \ Rooij, G. de \ Uijlenhoet, R. \ Vernes, R. \ Wille, M. \ 2010
  Wageningen UR hield in september 2009 een reünie voor oud-studenten, die in 1984 aan hun studie waren begonnen. In dat jaar was de opkomst hoog. Maar liefst 1.200 studenten verschenen aan de start, waarvan ongeveer driekwart de finish haalde. Deze li ...
  help
  Verblijftijdenonderzoek riolering stationsgebied Breda \ WT-afvalwater [Artikel]
  Stigter, L. \ Klootwijk, M. \ Moens, M. \ 2014
  Op 4 mei 2013 was er een groot ongeval met gevaarlijke stoffen te betreuren in het Belgische Wetteren. Na ontsporing van een goederentrein met gevaarlijke stoffen stroomde de giftige lading gedeeltelijk via bluswater het riool in. In huizen in de omg ...
  help
  Uniek meetprogramma rondom de Dommel door Eindhoven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Moens, M. \ Vroege, M. \ Zanten, O. van \ Tamerus, H. \ Renkens, G. \ 2010
  Waterschap De Dommel en de gemeente Eindhoven hebben de afgelopen jaren samen de toestand van de rivier de Dommel in Eindhoven in kaart gebracht. Hiervoor is een voor Nederlandse begrippen uniek meetnet opgericht. Het totale meetprogramma omvat zowel ...
  help
  Troebelheid geeft indicatie van kwaliteit rioolwater : mogelijk alternatief voor laboratoriumanalyses : dossier: Afvalwater & riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Moens, M.R. \ 2003
  In het Delftse rioolstelsel zijn gedurende een half jaar troebelheidsmetingen verricht. Doel was erachter te komen of het meten van troebelheid een geschikte methode is voor het bepalen van de kwaliteit van rioolwater
  help
  Toetsing van meetplannen en onderzoeksvragen en toepassing daarvan in een praktijksituatie \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Moens, M.R. \ Langeveld, J. \ Weijers, R. \ 2009
  Er is nog weinig betrouwbare informatie over stofstromen in afvalwaytersystemen. Voor het opvullen van deze leemte in kennis zijn meetprojecten welkom. Echter, of een meetproject de gewenste bijdrage levert en betrouwbare informatie oplevert, is maar ...
  help
  Sustainable water management through flexible method management \ Water resources management : an international journal [Artikel]
  Bernhardi, L. \ Beroggi, G.E.G. \ Moens, M.R. \ 2000
  help
  Stille evolutie in meetsensoren : techniek maakt nauwkeurig en hoogfrequent meten mogelijk : dossier: Meten aan riool \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Moens, M. \ 2006
  Een schets van de technische ontwikkelingen in meetapparatuur voor metingen aan rioolsystemen gedurende de laatste 20 jaar
  help
  Riolering en wortelingroei : verkennend onderzoek [Boek]
  Moens, Michel \ Postmes, Luuk \ 2016
  Dit is het werkrapport van een verkennend onderzoek naar de omvang van wortelingroei in de riolering en naar kosteneffectieve maatregelen. ARCADIS heeft dit onderzoek in 2015 in opdracht van de gemeente Eindhoven en Stichting RIONED uitgevoerd. Naast ...
  help
  Praktijktest debietmeters proefopstelling Breda \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Smits, J. \ Klootwijk, M. \ Moens, M. \ 2007
  In dit artikel wordt het resultaat beschreven van praktijkmetingen met verschillende typen debietmeters in gevulde en deels gevulde riolen. Het artikel gaat in op de uitvoeringswijze en de daarbij behorende voorbereiding (verkrijgen stabiele situatie ...
  help
  Phosphate binding by natural iron-rich colloids in streams \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Baken, S. \ Moens, C. \ Grift, B. van der \ Smolders, E. \ 2016
  Phosphorus (P) in natural waters may be bound to iron (Fe) bearing colloids. However, the natural variation in composition and P binding strength of these colloids remain unclear. We related the composition of "coarse colloids" in 47 Belgian streams ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.