Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Verbonden door water: van 1984 via het heden naar 2034 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bierkens, M.F.P. \ Dik, P. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Engelenburg, J. van \ Moens, M. \ Peerdeman, K. \ Rooij, G. de \ Uijlenhoet, R. \ Vernes, R. \ Wille, M. \ 2010
Wageningen UR hield in september 2009 een reünie voor oud-studenten, die in 1984 aan hun studie waren begonnen. In dat jaar was de opkomst hoog. Maar liefst 1.200 studenten verschenen aan de start, waarvan ongeveer driekwart de finish haalde. Deze li ...
help
Anatomy of extraordinary rainfall and flash flood in a Dutch lowland catchment \ Hydrology and earth system sciences [Artikel]
Brauer, C.C. \ Teuling, R. \ Overeem, A. \ Velde, Y. van der \ Hazenberg, P. \ Warmerdam, P.M.M. \ Uijlenhoet, R. \ 2011
On 26 August 2010 the eastern part of The Netherlands and the bordering part of Germany were struck by a series of rainfall events lasting for more than a day. Over an area of 740 km2 more than 120 mm of rainfall were observed in 24 h. This extreme e ...
help
Extreme value modeling of areal rainfall from weather radar \ Water resources research [Artikel]
Overeem, A. \ Buishand, T.A. \ Holleman, I. \ Uijlenhoet, R. \ 2010
An 11 year high-quality radar rainfall data set is used to abstract annual maximum rainfall depths for durations of 15 min to 24 h and area sizes of 6 to 1.7 × 103 km2 for the Netherlands. Generalized extreme value (GEV) distributions are fitted to t ...
help
Performance of high-resolution X-band radar for rainfall measurement in the Netherlands \ Hydrology and earth system sciences [Artikel]
Beek, C.Z. van de \ Leijnse, H. \ Stricker, J.N.M. \ Uijlenhoet, R. \ Russchenberg, H.W.J. \ 2010
This study presents an analysis of 195 rainfall events gathered with the X-band weather radar SOLIDAR and a tipping bucket rain gauge network near Delft, The Netherlands, between May 1993 and April 1994. The aim of this paper is to present a thorough ...
help
De Wageningen Lowland Runoff Simulator (WALRUS): een snel neerslag-afvoermodel speciaal voor laaglandstroomgebieden1 \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Brauer, C. \ Torfs, P. \ Teuling, R. \ Uijlenhoet, R. \ 2016
De Wageningen Lowland Runoff Simulator (WALRUS) is een nieuw neerslag-afvoermodel dat het gat moet vullen tussen complexe, ruimtelijk gedistribueerde modellen die vaak gebruikt worden in laaglandstroomgebieden en simpele, ruimtelijk geïntegreerde, pa ...
help
Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Overeem, A. \ Buishand, T.A. \ Holleman, I. \ Uijlenhoet, R. \ 2012
Kansverdelingen van extreme neerslag zijn doorgaans afgeleid van puntmetingen van regenmeternetwerken en gelden voor een locatie. In het waterbeheer is echter vaak de extreme gebiedsneerslag van belang. Die is voor een bepaalde herhalingstijd lager d ...
help
Extreme regenval en overstromingen in het stroomgebied van de Hupselse Beek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brauer, C. \ Teuling, R. \ Overeem, A. \ Uijlenhoet, R. \ 2011
Op 26 en 27 augustus 2010 werd het stroomgebied van de Hupselse Beek getroffen door extreme neerslag: 160 mm in 24 uur (herhalingstijd: meer dan 1.000 jaar). Hierdoor steeg de afvoer in 22 uur van 4 naar 5.000 liter per seconde. Door deze stortvloed ...
help
Twee en een half jaar landsdekkende regenkaarten uit radiostraalverbindingen van een mobiel telefonienetwerk \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Overeem, A. \ Leijnse, H. \ Uijlenhoet, R. \ 2017
Alhoewel regenschatting met radiostraalverbindingen van mobiele telefonienetwerken wordt gezien als een nieuwe, veelbelovende meettechniek, moeten de mogelijkheden voor operationele regenmonitoring op grote schaal nog worden aangetoond. Deze studie d ...
help
Middagsymposium Ondergrondparameters : 26 januari 2017, Deltares, Utrecht \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Uijlenhoet, R. \ 2017
Een onderwerp dat spannend kan zijn! Een symposium ondergrondparameters is natuurlijk altijd goed, want ondergrondparameters zijn toch wel de 'bokszak' van de hydrologie. Ze zitten eerst in REGIS, om vervolgens in modellen te worden getankt, waarna a ...
help
Final report of the Dutch contribution to the CEC project Weather radar and flood and storm hazard : contract EPOC-CT90-0026 [Boek]
Stricker, J.N.M. \ Uijlenhoet, R. \ Russchenberg, H.W.J. \ 1993
help
Landsdekkende regenkaarten uit het mobiele telefonienetwerk \ WT-afvalwater [Artikel]
Overeem, A. \ Leijnse, H. \ Uijlenhoet, R. \ 2013
Nauwkeurige en tijdige neerslagwaarnemingen aan het aardoppervlak zijn cruciaal voor het waterbeheer, de landbouw, de weersverwachting, het klimaatonderzoek en voor grondvalidatie van neerslagschattingen met satellieten. Echter, het overgrote deel va ...
help
Hydrological drought : characterisation and representation in large-scale models [Proefschrift]
Huijgevoort, M.H.J. van \ 2014
De verwachting is dat door klimaatverandering de intensiteit van droogte zal toenemen in verschillende gebieden op de wereld. Uitkomsten van vijf hydrologische modellen in combinate met drie klimaatmodellen voor het A2 emissie scenario zijn gebruikt ...
help
Modelling rainfall-runoff processes in lowland catchments [Proefschrift]
Brauer, C. \ 2014
De Wageningse Laagland Afvoer Simulator (WALRUS) wordt gepresenteerd. WALRUS houdt expliciet rekening met processen die belangrijk zijn in laaglandgebieden, in het bijzonder (1) de koppeling tussen grondwater en onverzadigde zone, (2) vochttoestandaf ...
help
Improving operational flood forecasting using data assimilation [Proefschrift]
Rakovec, O. \ 2014
Hoogwatervoorspellingssystemen die betrouwbaar en nauwkeurig overstromingen kunnen voorspellen zijn erg belangrijk, omdat dit het aantal slachtoffers en de economische schade van overstromingen kan beperken. Het begrijpen van het gedrag van extreme h ...
help
Morphological processes in lowland streams : implications for stream restoration [Proefschrift]
Eekhout, J.P.C. \ 2014
Waterschappen in Nederland zijn constant op zoek naar kostenefficiënte alternatieven voor beekherstel. Eén van deze methoden is het verwijderen van oeverbeschoeiing, vervolgens zouden autogene morfologische processen een kronkelende loop moeten vorme ...
help
Rainfall estimation for hydrology using volumetric weather radar [Proefschrift]
Hazenberg, P. \ 2013
Uiteindelijk heb ik mij de afgelopen jaren voornamelijk gefocused op het verkrijgen van nauwkeurige neerslaginformatie uit weerradardata en de invloed van ruimtelijke variaties in druppelgrootteverdelingen. Dit blijkt toch niet zo eenvoudig te zijn, ...
help
Parameterization of rainfall microstructure for radar meteorology and hydrology [Proefschrift]
Uijlenhoet, R. \ 1999
help
Accuracy of radar rainfall estimates compared to raingauge measurements and a hydrological application [Boek]
Hakvoort, H.A.M. \ Uijlenhoet, R. \ Stricker, J.N.M. \ 1993
help
Development of a stochastic model of rainfall for radar hydrology [Boek]
Uijlenhoet, R. \ 2002
help
Statistical analysis of daily discharge data of the river Meuse and its tributaries (1968-1998): assessment of drought sensitivity [Boek]
Uijlenhoet, R. \ Wit, M.J.M. de \ Warmerdam, P.M.M. \ Torfs, P.J.J.F. \ [2001]
The rivers Rhine and Meuse fulfill important functions in the water supply of The Netherlands. Global climate change may affect the hydrological behaviour of these rivers and consequently the availability of water for a variety of purposes. The possi ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.