Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Effecten van aangepast maaibeheer op planten, insecten en amfibieën : eindrapport pilot onderhoudsplan Waterschap Rijn en IJssel [Boek]
  Achterkamp, B. \ 2007
  In september 2000 heeft het algemeen bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel het “onderhoudsplan” vastgesteld. In dit beleidsstuk is aangegeven hoe in het gehele beheersgebied het onderhoud op hoofdlijnen moet worden uitgevoerd. De consequenties hi ...
  help
  Macrozoöbenthos op rivierhout en referentie stenen, 2018 : aangetroffen macrofauna en statistische analyses op rivierhout en stenen in de IJssel en Waal [Boek]
  Dorenbosch, M. \ Achterkamp, B. \ Kruijt, D.B. \ 2018
  Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het in stand houden van de belangrijkste functies van de Rijkswateren. Eén van deze functies betreft schoon en gezond water, waarbinnen de ecologie een belangrijke rol speelt. De ecologische toestand wordt jaa ...
  help
  Monitoring van oevers en natuurontwikkelingsprojecten 2006 : Waterschap Aa en Maas districten Hertogswetering, Raam, Boven Aa en Beneden Aa [Boek]
  Haterd, R.J.W. van de \ Achterkamp, B. \ Bak, A. \ 2007
  Sinds 1999 is onderzoek gedaan naar de ecologische waarde van diverse waterlopen en natuurontwikkelingsprojecten in het beheersgebied van Waterschap Aa en Maas. In 2006 zijn 14 locaties onderzocht, die allemaal in het verleden al één of meerdere kere ...
  help
  Ecologische sleutelfactoren verspreiding & connectiviteit : tussenrapportage / auteurs Rob van de Haterd, Bart Grutters, Martin Droog, Bart Achterkamp, Hester Soomers, Merel Soons [Boek]
  Haterd, Rob van den \ Grutters, Bart \ Droog, Martin \ Achterkamp, Bart \ Soomers, Hester \ Soons, Merel \ 2018
  De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse. Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalen van realistische waterkwali ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.