Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Naamlijst van zee- en zoetwaterdieren van Nederland en omstreken met IAWM - codes : toelichting bij het computerbestand [Boek]
  Lavaleye, M.S.S. \ Stroo, A. \ Adema, J.P.H.M. \ [1995]
  help
  Alternative stable states in dune slack succession [Proefschrift]
  Adema, E.B. \ 2002
  help
  Ontwikkeling van een set toetsmethoden voor de toxicologische analyse van de verontreinigingsgraad van waterbodems : eindrapport [Boek]
  Hooftman, R.N. \ Adema, D.M.M. \ Kauffman - van Bommel, J. \ 1989
  help
  Natuurontwikkeling in beekdalen : het Helvoirtse Broek [Boek]
  Adema, G. \ Brinkhof, R. \ 1989
  help
  Alternative stable states in a wet calcareous dune slack in the Netherlands \ Journal of vegetation science : official organ of the International Association for Vegetation Science [Artikel]
  Adema, E.B. \ Grootjans, A.P. \ Petersen, J. \ 2002
  help
  Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in natte duinvalleien in het Waddendistrict (Texel en Terschelling) [Boek]
  Grootjans, A.P. \ Adema, E.B. \ Everts, F.H. \ 2004
  Dit voorliggende obn rapport geeft de resultaten van onderzoek dat in de periode 1991-2002 heeft plaats gevonden naar het herstel van duinvalleien in een aantal belangrijke reservaten in Nederland: de Moksloot op Texel en de Koegelwieck opTerschellin ...
  help
  Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in boezemlanden en beekdalen (Friesland en Drenthe) [Boek]
  Grootjans, A.P. \ Adema, E.B. \ Everts, F.H. \ 2004
  In de periode 1991-2002 heeft in het kader van OBN onderzoek plaats gevonden naar het herstel van natte schraallanden in de Wyldlannen / Ule Krite bij Earnewoude, de Barten in de Lindevallei bij Oldeberkoop en De Lage Maden in de Drentse Aa bij Taarl ...
  help
  Spraakwater: druppelt het water uit ons DNA? : reflectie op het OESO rapport over het Nederlands waterbeheer \ Water governance [Artikel]
  Feringa, R. \ Meijers, J. \ Tummers, R. \ Glas, P. \ Adema, I. \ Schenk, S.J. \ Bergkamp, R. \ Steegh, J. \ 2014
  Reflectie van diverse experts op het OECD rapport over het Nederlands waterbeheer.
  help
  Effects of microbial mats on germination and seedling survival of typical dune slack species in the Netherlands \ Plant ecology : an international journal [Artikel]
  Adema, E.B. \ Elzinga, J.A. \ Grootjans, A.P. \ 2004
  The role of microbial mats in wet dune slack succession is often discussed. We tested if presence of microbial mats may retard dune slack succession by lowering the germination and seeding survival of successor species. This hypothesis was tested on ...
  help
  Restauratie van duinvalleien [thema restauratie van natte schraallanden] \ De levende natuur [Artikel]
  Grootjans, A.P. \ Everts, F.H. \ Aggenbach, C.J.S. \ Adema, E.B. \ 2007
  In de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw werd duidelijk dat zeer veel duinvalleiein sterk aan het verruigen waren door ontwatering in het duingebied, door waterwinning en door sterk toegenomen depositie. Om de karakteristieke duinvallei ...
  help
  Restauratie van schraallanden op veengronden door afgraven en vernatten [thema restauratie van natte schraallanden] \ De levende natuur [Artikel]
  Grootjans, A.P. \ Kemmers, R.H. \ Everts, F.H. \ Adema, E.B. \ 2007
  Verdroging van veengronden is een veel voorkomend verschijnsel in beekdalen. Hoewel hydrologisch herstel een eerste vereiste is, zijn aanvullende maatregelen wenselijk. In deze obn bijdrage wordt verslag gedaan van ervaringen met het plaggen in De La ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.