Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Beleef de hoogwatergeul : IJssel naar een lager peil, gebied naar een hoger plan [Brochure]
  Capers, M. \ Oude Hengel, M. \ Zandvoort, B. \ Augustijn, P. \ Melenhorst, J. \ 2017
  De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is een van de maatregelen uit het Programma Ruimte voor de Rivier, maar wel een bijzondere maatregel. De geul waarmee de IJssel meer ruimte krijgt, wordt namelijk gerealiseerd in binnendijks gebied door de aanleg va ...
  help
  Inzicht in de waterkwaliteitsproblematiek in de boven-Citarum, Java, Indonesië \ H2O online [Artikel]
  Ginkel, K. van \ Augustijn, D. \ Geerling, G. \ 2017
  Het bovenste deel van de Citarum-rivier op Java is ernstig vervuild. Met behulp van data- en systeemanalyse is aangetoond dat deze vervuiling voornamelijk afkomstig is van industriegebieden en stedelijk gebied. Een systeem- en actorenanalyse laten zi ...
  help
  OC-meting: onbekend maakt onbemind? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Borger, A. \ Clevering-Loeffen, P. \ Augustijn, M. \ Uijterlinde, C. \ 2009
  Het verminderen van het energieverbruik door rioolwaterzuiveringsinstallaties kreeg de afgelopen jaren steeds meer aandacht. Uit diverse studies bleek dat de beluchting substantieel bijdraagt aan het energieverbruik van de totale rwzi. InfoMil bereke ...
  help
  [Infiltratie hemelwater :] een model en voor de praktijk relevante uitkomsten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wolf, I. de \ Augustijn, D.C.M. \ 1999
  Voor een infiltratiesysteem t.b.v. afstromend regenwater is een model ontwikkeld waarmee de invloed van verontreinigingen in het hemelwater op de bodemkwaliteit kan worden bepaald (MAKIA; Model ter Analyse van Kwaliteitseffecten door Infiltratie bij ...
  help
  Helofytenfilter als alternatief voor een bergbezinkbassin \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kraker, J. de \ Wolf, I. de \ Augustijn, D. \ 2004
  In Winterswijk loopt het door de Europese Unie gesubsidieerde project Winterwater, dat een reductie van de stedelijke belasting op het milieu ten doel heeft, onder andere door het verminderen van ongezuiverde lozingen op oppervlaktewater. Als innovat ...
  help
  Beslismodel voor het al dan niet zuiveren van afstromend hemelwater [thema Stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rens, C. van \ Hartman, E. \ Augustijn, D. \ 2006
  De beslisbomen die zijn opgesteld om verantwoord om te gaan met afstromend hemelwater blijken in de praktijk te algemeen en daarom beperkt toepasbaar. Dat geldt met name bij de afweging voor de toepassing van zuiverende voorzieningen bij directe afko ...
  help
  Maaien of niet? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Veldman, W. \ Augustijn, D. \ Visser, M. \ Huthoff, F. \ 2007
  In 2002 is in Nederland de Flora- en faunawet aangenomen. Deze wet moet de flora en fauna in Nederland beschermen en legt onder andere beperkingen op voor het maaibeheer van sloten. Om de invloed van vegetatiegroei op de afvoer door sloten te onderzo ...
  help
  Zuurstof capaciteitsmeting in actief slib \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Augustijn, M. \ 2008
  Als zuurstofcapaciteitsmetingen (OC-meting) al worden uitgevoerd is het vaak eenmalig en alleen bij de oplevering van een nieuwe beluchtingstank of nieuw beluchtingssysteem. Er wordt vaak gedacht dat de metingen duur en moeilijk uitvoerbaar zijn en w ...
  help
  Sensitivity analysis of floodplain roughness in 1D flow \ 6th International conference on Hydroinformatics [Hoofdstuk uit boek]
  Huthoff, F. \ Augustijn, D. \ 2004
  Towards the realization of appropriate modeling of vegetation roughness for river management purposes, a sensitivity analysis was carried out in order to identify the dominant parameters on predicted water levels. Based on lD theoretical consideratio ...
  help
  Comparison of vegetation roughness descriptions \ Proceedings of river flow 2008 - 4th international conference on fluvial hydraulics, 2008, Çesme, Turkey [Hoofdstuk uit boek]
  Augustijn, D.C.M. \ Huthoff, F. \ Velzen, E.H. van \ 2008
  Vegetation roughness is an important parameter in describing flow through river systems. Vegetation impedes the flow, which affects the stage-discharge curve and may increase flood risks. Roughness is often used as a calibration parameter in river mo ...
  help
  Het effect van een meer natuurlijke Vecht op het grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hoeksema, R. \ Augustijn, D. \ Tromp, G. \ 2012
  Momenteel worden plannen gemaakt om de Overijsselse Vecht terug te brengen in een meer natuurlijke staat door onder andere hermeandering, aanpassingen van het stroomprofiel en mogelijk verlaging van de waterstand. Deze maatregelen hebben effect op de ...
  help
  Energiezuinige retourslibregelingen in de praktijk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Bentem, A. van \ Augustijn, M. \ 2011
  Het retourslibgemaal verbruikt 5 tot 10% van de energie op een rwzi. In de praktijk blijkt echter dat op veel rwzi's meer retourslib wordt verpompt dan nodig is. Door het retourslib op een slimmere wijze te verpompen kan daarom een interessante energ ...
  help
  STOWA Afvalwaterketensymposium : Marc Augustijn : 22 mei 2012 [Video]
  Augustijn, M. \ STOWAvideo \ 2012
  In deze presentatie gaat Marc Augustijn (Waterschap Scheldestromen) in op de inventarisatie van praktijkcases van energiezuinig retourslib. De presentatie werd gehouden tijdens het 5e STOWA Afvalwaterketensymposium op 22 mei 2012 met belangrijke ontw ...
  help
  FLIWAS, the Flood Information and Warning System \ Proceedings NCR-days 2006 : Proceedings of the NCR-days held November 2 - 4, 2006 at the University of Twente, Enschede [Hoofdstuk uit boek]
  Kroekenstoel, D.F. \ Wentholt, L.R. \ Gooijer, C. de \ 2007
  Within the European Interreg IIIb project NOAH the Flood Information and Warning System FLIWAS is being developed. Goal of this project is to improve information transfer during high water events along rivers. During flood situations FLIWAS will prov ...
  help
  Closure to "Interacting divided channel method for Compound channel flow" \ Journal of hydraulic engineering [Artikel]
  Huthoff, F. \ Roos, P.C. \ Augustijn, D.C.M. \ Hulscher, S.J.M.H. \ 2009
  When floodplains become overflown, the difference between flow velocities in the main channel and the in floodplain cause large-scale mixing patterns in the river bank zone. To calculate the discharge capacity of a river, it is important to accuratel ...
  help
  Evaluation of flow formulas for submerged vegetation \ Proceedings of Euromech coloquium 523 "Ecohydraulics: linkages between hydraulics and ecological processes in rivers", 15 June - 17 JUne 2011, Clermont-Ferrand, France [Hoofdstuk uit boek]
  Augustijn, D.C.M. \ Galema, A.A. \ Huthoff, F. \ 2011
  Much research has been dedicated to the interaction between flow and vegetation, however, this knowledge is only to a limited extend incorporated in models that are being used for river manage-ment practices. This may be partly due to the unknown rel ...
  help
  Hydraulic resistance in arbitrarily-shaped channel cross-sections \ Proceedings of River Flow 2008 - Fourth International Conference on Fluvial Hydraulics, 2008, Çesme, Turkey [Hoofdstuk uit boek]
  Huthoff, F. \ Roos, P.C. \ Augustijn, D.C.M. \ Hulscher, S.J.M.H. \ 2008
  A simple model of lateral momentum exchange between adjacent flow sections is used to calculate compartment-averaged flow velocities in a two-stage and in an arbitrarily-shaped channel cross-section. As a result, the calculated flow velocities are ba ...
  help
  Interacting divided channel method for compound channel flow \ Journal of hydraulic engineering [Artikel]
  Huthoff, F. \ Roos, P.C. \ Augustijn, D.C.M. \ Hulscher, S.J.M.H. \ 2008
  A new method to calculate flow in compound channels is proposed: the interacting divided channel method (IDCM), based on a new parametrization of the interface stress between adjacent flow compartments, typically between the main channel and floodpla ...
  help
  Bodemvocht uit satellietdata: wat kan de Nederlandse waterbeheerder ermee? \ H2O online [Artikel]
  Velde, R. van der \ Benninga, H.-J. \ Pezij, M. \ Augustijn, D. \ Carranza, C. \ Ploeg, M. van der \ Hendriks, D. \ 2018
  Het onderzoeksproject ‘Optimizing Water Availability with Sentinel-1 Satellites’ heeft als doel te onderzoeken hoe satellietdata gebruikt kan worden in het Nederlandse waterbeheer. Het onderzoek laat zien dat de satelliet Sentinel-1 buiten het groeis ...
  help
  Hydraulic resistance of vegetation : predictions of average flow velocities based on a rigid-cylinders analogy [Boek]
  Huthoff, F. \ Augustijn, D. \ 2006
  The aim of the presented research is to improve the understanding of vegetation roughness and to determine an appropriate way for including vegetation resistance in hydraulic models used for spatial planning or maintenance of river floodplains. Befor ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.