Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Handreiking Inspecties Waterkeringen 2012 - [Dl. 1]: Bouwstenen professionele inspectie : handreiking voor het organiseren van inspectie [Boek]
  Bakkenist, S. \ 2012
  De Handreiking Inspecties Waterkeringen 2012 bestaat uit drie rapporten voor verschillende gebruikers: het organisatie deel, Bouwstenen Professionele Inspecties; het technisch deel, Inspectiewijzer waterkering; het Standaard Inspectieplan.
  help
  Best Practices Stichting FloodControl IJkdijk : meerwaarde voor de waterveiligheidspraktijk: ontwikkelde kennis en toepassingen afkomstig van projecten uit het eerste en tweede IJkdijk ontwikkelprogramma [Boek]
  Koelewijn, A. \ Bakkenist, S. \ Stoorvogel-van der Horst, S. \ 2016
  In het eerste- en tweede IJkdijk ontwikkelprogramma is binnen de verschillende activiteiten, (onder meer) de LiveDijken en veldproeven veel kennis ontwikkeld. Dit betreft kennis over faalmechanismen aan keringen en de (door)ontwikkeling van innovatie ...
  help
  Standaard inspectieplan : invulversie voor inspectieplan op maat [Boek]
  Bakkenist, S. \ Dam, O. van \ Nat, A. van der \ Thijs, F. \ Vries, W. de \ [2012]
  Het Standaard inspectieplan is een generiek document, dat de coördinator van de inspecties helpt bij het opstellen van het inspectieplan. Dit komt terug in de hoofdstukken 3 tot en met 6, waarin de deelprocessen leidend zijn bij de beschrijving van d ...
  help
  Dijkinspectie met drones : verkenning van de mogelijkheden voor het gebruik van drones bij de inspectie en het beheer van waterkeringen [Boek]
  Bakkenist, S. \ Flos, S. \ [2015]
  Waterkeringen worden periodiek getoetst op hun sterkte om zo nodig versterkingsprojecten uit te voeren om Nederland veilig en droog te houden. Dit rapport biedt handvatten voor de toepassing van drones. Het is slechts een momentopname van kennis en e ...
  help
  Handreiking Inspecties Waterkeringen 2012 - [Dl. 3]: Standaard inspectieplan : invulversie voor inspectieplan op maat [Boek]
  Bakkenist, S. \ 2012
  De Handreiking Inspecties Waterkeringen 2012 bestaat uit drie afzonderlijke delen: een organisatorisch deel, dat de organisatie van inspecties en de plek van inspecties in de beheerorganisatie beschrijft; een technisch deel, dat de technische aspecte ...
  help
  Inspectie van waterkeringen : een overzicht van meettechnieken [Boek]
  Bakkenist, S.W. \ Zomer, W.S. \ 2010
  Deze uitgave is een aanvulling op de rapportage Inspectietechnieken van Waterkeringen, een overzicht van meettechnieken uit 2006. Inspectie van waterkeringen is volop in ontwikkeling. Sinds de eerste uitgave in 2006 zijn er een flink aantal innovatie ...
  help
  Handreiking Inspecties Waterkeringen 2012 - [Dl. 2]: Inspectiewijzers waterkeringen : technische informatie uitvoering inspecties [Boek]
  Bakkenist, S. \ 2012
  De Handreiking Inspecties Waterkeringen 2012 bestaat uit drie rapporten voor verschillende gebruikers: het organisatie deel, Bouwstenen Professionele Inspecties; het technisch deel, Inspectiewijzer waterkering; het Standaard Inspectieplan.
  help
  Bepaling van het verspreidingspatroon van de lozingen van de Hydro Agri en Kemira Pernis met lanthaniden als tracer : analyse van waterbeweging en sediment in het Rotterdamse Havenestuarium [Boek]
  Bakkenist, S. \ Wiel, B. van de \ 1995
  help
  Innovatie : praktisch gebruik bevorderen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Bakkenist, S. \ 2008
  Via de STOWA worden jaarlijks enkele miljoenen geïnvesteerd in innovatie. Om inzicht te kunnen krijgen in de factoren die bepalen of ontwikkelde kennis en inzichten ook daadwerkelijk in de praktijk gebruikt gaan worden, is de zogenaamde SUMI-methode ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.