Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Diffusie van gassen in grond en zuurstofdiffusiecoefficienten in Nederlandse akkerbouwgronden [Boek]
  Bakker, J.W. \ Boone, F.R. \ Boekel, P. \ 1987
  help
  Klimaatdienstverlening: maatwerk [Boek]
  Bessembinder, J.J.E. \ Overbeek, B.A. \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Bakker, A.M.R. \ [2011]
  Klimaatverandering is een van de grootste milieuproblemen van deze eeuw. In Nederland zullen de effecten van klimaatverandering merkbaar zijn op alle land- en watergerelateerde sectoren. De samenleving kan deze negatieve gevolgen van klimaatveranderi ...
  help
  Vismigratie in de Maas en Limburgse en Brabantse beken en rivieren \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Buijse, T. \ Bakker, H. \ Gubbels, R. \ Emmerik, W. van \ 2003
  Op 30 september 2002 zijn in Elsloo ruim 40 deelnemers bijeengekomen voor de workshop 'Vismigratie in de Maas en de Limburgse en Brabantse beken en rivieren'. Het doel van de workshop was het inventariseren van knelpunten en hiaten. In kennis ten aan ...
  help
  De betekenis van het Grens- en Zandmaasproject voor de visfauna in Maas en zijbeken \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Maris, M. \ Bakhuizen, J.J. \ Bakker, H, \ Peters, B. \ 2003
  De projecten Zandmaas en Grensmaas zorgen naast meer veiligheid bij hoogwater ook voor meer riviernatuur. De verwachting is dat vissen baat hebben bij de geplande zomerbedverbreding, hoogwatergeulen, nevengeulen en natuurlijke oevers, omdat er meer g ...
  help
  Het klimaat past ook in uw straatje : de waarde van klimaatbestendig inrichten : voorbeeldenboek [Boek] - Uitgebreide online versie
  Kluck, Jeroen \ Loeve, Ronald \ Bakker, Wiebe \ Kleerekoper, Laura \ Rouvoet, Marten \ Wentink, Ronald \ Viscaal, Joris \ Klok, Lisette \ Boogaard, Floris \ 2017
  Uitgebreide online versie. Met dit voorbeeldenboek laten we zien hoe een straat klimaatbestendig ingericht kan worden, wat een klimaatbestendige inrichting kost, maar vooral ook wat de voordelen zijn. Voor karakteristieke - en voor veel gemeenten her ...
  help
  Het klimaat past ook in uw straatje : de waarde van klimaatbestendig inrichten : achtergronden [Boek]
  Kluck, Jeroen \ Loeve, Ronald \ Bakker, Wiebe \ Kleerekoper, Laura \ Rouvoet, Marten \ Wentink, Ronald \ Viscaal, Joris \ Klok, Lisette \ Boogaard, Floris \ 2017
  Dit is het achtergronddocument bij voorbeeldenboek Het klimaat past ook in uw straatje: De waarde van klimaatbestendig inrichten (Kluck et al, 2017). In dit achtergronddocument vindt u extra informatie die niet in het voorbeeldenboek zelf staat: de v ...
  help
  Het klimaat past ook in uw straatje : de waarde van klimaatbestendig inrichten : voorbeeldenboek [Boek] - Uitgebreide online versie
  Kluck, Jeroen \ Loeve, Ronald \ Bakker, Wiebe \ Kleerekoper, Laura \ Rouvoet, Marten \ Wentink, Ronald \ Viscaal, Joris \ Klok, Lisette \ Boogaard, Floris \ 2017
  Met dit voorbeeldenboek laten we zien hoe een straat klimaatbestendig ingericht kan worden, wat een klimaatbestendige inrichting kost, maar vooral ook wat de voordelen zijn. Voor karakteristieke - en voor veel gemeenten herkenbare - straten hebben we ...
  help
  Onderzoeksprogramma urban technology : de klimaatbestendige wijk : onderzoek voor de praktijk [Boek]
  Kluck, Jeroen \ Kleerekoper, Laura \ Klok, Lisette \ Loeve, Ronald \ Bakker, Wiebe \ Boogaard, Floris \ 2017
  De doelstelling van het onderzoek is het publieke professionals in staat te stellen verantwoorde keuzes te maken en deze te realiseren, om bij toekomstige inrichtingen van de openbare ruimte rekening te houden met de klimaatverandering.
  help
  Voor hetzelfde geld klimaatbestendig : voorbeelden klimaatbestendige inrichting voor veel voorkomende karakteristieke straten : achtergronden [Boek]
  Kluck, Jeroen \ Bakker, Wiebe \ Kleerekoper, Laura \ Rouvoet, Marten \ Wentink, Ronald \ Klok, Lisette \ Loeve, Ronald \ 2016
  Dit achtergronddocument geeft meer inzicht in de uitgangspunten, beschouwingen en afwegingen die zijn gemaakt bij de verschillende praktijkvoorbeelden. Bovendien geeft dit achtergronddocument uitgebreidere informatie over een aantal onderwerpen waar ...
  help
  Voor hetzelfde geld klimaatbestendig [Boek]
  Kluck, Jeroen \ Bakker, Wiebe \ Kleerekoper, Laura \ Rouvoet, Marten \ Wentink, Ronald \ Klok, Lisette \ Loeve, Ronald \ 2016
  In samenwerking met verschillende gemeenten hebben onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam voor een aantal veelvoorkomende straatbeelden laten zien dat een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte niet duurder hoeft te zijn dan een tr ...
  help
  Vissen als ambassadeurs voor waterkwaliteit \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Bakker, A. \ 2012
  Om de jeugd meer te betrekken bij het waterleven, waaronder de diverse vissoorten, waterkwaliteit, vismigratie en verstandig sportvissen, heeft het IVN (Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid) een compleet schoolbreed basisonderwijsprogramma o ...
  help
  Droogteresistentie van grasland in de Gelderse Vallei : ‘Kijk eens wat vaker onder de graszode’ [Boek]
  Faber, J. \ Wösten, H. \ Bakker, G. \ Bokhorst, J. \ Hummelink, E. \ Laros, I. \ Brink, N. van den \ Deru, J. \ Luske, B. \ Eekeren, N. van \ 2012
  Bij de ontwikkeling van duurzaam en klimaatbestendig bodem- en waterbeheer in de Gelderse Vallei wordt gezocht naar mogelijkheden om de capaciteit van weidegrasland voor berging en nalevering van water te vergroten. Daarbij zou actief gebruik kunnen ...
  help
  Van neerslag tot schade - Deelrapport 4: Samenhang normen overstromingen en wateroverlast Delfland [Boek]
  Bakker, M. \ 2009
  Dit deelrapport 4 dient als naslagwerk voor de uitgevoerde berekeningen en analyses betreffende de overstromingskans voor de primaire en regionale waterkeringen van Delfland, op basis waarvan in het eindrapport 'Van neerslag tot schade' conclusies zi ...
  help
  Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld : inschatting van de gevolgen van tijdelijke inundaties op bodemstructuur, bodemleven en grasland [Boek]
  Bakker, G. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Hoving, I.E. \ 2009
  In het kader van "Ruimte voor de rivier" is in de gemeente Heerde een hoogwatergeul gepland die in 2015 gereed moet zijn. De geul zal naar verwachting eens in een mensenleven gedurende 3 weken 'meestromen' met de IJssel. Het overgrote gedeelte van de ...
  help
  Overzicht bronnen van verontreinigd slib en mogelijke transportpaden [Boek]
  Bakker, I.J.I. \ 2008
  Transport van verontreinigingen via slibdeeltjes kan een belangrijk aandeel vormen in het totale transport van deze stoffen. Het kan hierbij gaan om grote hoeveelheden, die bovendien grensoverschrijdend verplaatst worden, en grote ecologische effecte ...
  help
  Variatie van de zwevend stof kwaliteit in het stroomgebied van de Maas [Boek]
  Bakker, I.J.I. \ 2008
  Transport van verontreinigingen gebonden aan slib kan een belangrijk deel uitmaken van het totale transport van deze stoffen. Het kan hierbij gaan om grote hoeveelheden die bovendien grensoverschrijdend verplaatst kunnen worden, en grote ecologische ...
  help
  Writing Analytic Element Programs in Python \ Ground water : journal of the National Water Well Association [Artikel]
  Bakker, M. \ Kelson, V.A. \ 2009
  The analytic element method is a mesh‐free approach for modeling ground water flow at both the local and the regional scale. With the advent of the Python object‐oriented programming language, it has become relatively easy to write analytic element p ...
  help
  Calibration of transient groundwater models using time series analysis and moment matching \ Water resources research [Artikel]
  Bakker, M. \ Maas, K. \ Von Asmuth, J.R. \ 2008
  A comprehensive and efficient approach is presented for the calibration of transient groundwater models. The approach starts with the time series analysis of the measured heads in observation wells using all active stresses as input series, which may ...
  help
  Modeling Time Series of Ground Water Head Fluctuations Subjected to Multiple Stresses \ Ground water : journal of the National Water Well Association [Artikel]
  Von Asmuth, J.R. \ Maas, K. \ Bakker, M. \ Petersen, J. \ 2007
  The methods behind the predefined impulse response function in continuous time (PIRFICT) time series model are extended to cover more complex situations where multiple stresses influence ground water head fluctuations simultaneously. In comparison to ...
  help
  Man-made secondary channels along the river Rhine (The Netherlands) : results of post-project monitoring \ Regulated rivers : research and management : an international journal devoted to river research and management [Artikel]
  Simons, J.H.E.J. \ Bakker, C. \ Schropp, M.H.I. \ 2001
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.