Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Finite element modelling of the interaction of open water flow and groundwater [Studentenverslag]
  Bartholomeus, R. \ 2005
  help
  Regioscan zoetwatermaatregelen : verkennen van het perspectief van kleinschalige zoetwatermaatregelen voor de regionale zoetwateropgave [Boek]
  Delsman, Joost \ Boekel, Erwin \ Reinhard, Stijn \ Winkel, Tine te \ Loon, Arnaud \ Bartholomeus, Ruud \ Mulder, Martin \ Massop, Harry \ Polman, Nico \ Schasfoort, Femke \ 2018
  De Regioscan zoetwatermaatregelen brengt de bijdrage in beeld die lokale maatregelen kunnen leveren aan het opheffen van regionale zoetwatertekorten. Dit helpt bij de ontwikkeling van een zoetwaterstrategie. Het rapport bevat meer informatie en achte ...
  help
  Waterwijzers Landbouw en Natuur : kwantificering effecten waterbeheer en klimaat \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Bartholomeus, R. \ Hack- ten Broeke, M. \ Heinen, M. \ Mulder, H.M. \ Kros, J. \ Ruijtenberg, R.E. \ Runhaar, H. \ Witte, J.P.M. \ 2018
  Landbouw en natuur stellen specifieke eisen aan de waterhuishouding, vooral aan beschikbaar water in de wortelzone. Bestaande beoordelingssystemen houden echter geen rekening met de gevolgen van klimaatverandering voor respectievelijk landbouwopbreng ...
  help
  Regioscan Zoetwatermaatregelen : beperken watervraag landbouw door kleinschalige maatregelen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Delsman, J.R. \ Reinhard, A.J. \ Winkel, T. te \ Loon, A.H. van \ Boekel, E.M.P.M. van \ Bartholomeus, R.P. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Polman, N.B.P. \ Schasfoort, F.E. \ Jeuken, A.B.M. \ 2018
  Omdat zoetwatertekorten steeds talrijker worden, zoeken waterbeheerders met landbouwers naar manieren om de vraag te verminderen. Onbekend is in hoeverre kleinschalige maatregelen kunnen bijdragen aan de regionale zoetwateropgave en tegen welke koste ...
  help
  Subirrigatie met grondwater : monitoring veldproef America, Waterschap Limburg [Boek]
  Bartholomeus, Ruud \ Eertwegh, Gé van den \ Huijgevoort, Marjolein van \ Loon, Arnaut van \ 2018
  Waterschap Limburg wil inzicht in de haalbaarheid en effectiviteit van toepassing van subirrigatie als adaptieve maatregel, waarbij het lokale ondiepe grondwater op bijv. 10 m-mv een bron van water kan zijn voor agrariërs. Subirrigatie kan dan een al ...
  help
  Waterwijzer landbouw, fase 2 : modellering van het bodem-water-plantsysteem met het gekoppelde instrumentarium SWAP-WOFOST [Boek]
  Kroes, J. \ Bartholomeus, R. \ Dam, J. van \ Hack-ten Broeke, M. \ Supit, I. \ Hendriks, R. \ Wit, A. de \ Bolt, F. van der \ Walvoort, D. \ Hoving, I. \ Bakel, J. van \ 2015
  Voor het bepalen van de effecten van de ingrepen in de waterhuishouding op landbouwopbrengsten zijn in Nederland al geruime tijd drie methodes in gebruik: de HELPtabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. In bijna elke berekening wordt gebruik gemaakt va ...
  help
  Kennisdocument hergebruik van restwater voor de landbouw-watervoorziening [Boek]
  Cirkel, Gijsbert \ Eertwegh, Gé van den \ Stofberg, Sija \ Bartholomeus, Ruud \ 2017
  De beschikbaarheid over voldoende zoetwater van goede kwaliteit is cruciaal voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Door het veranderende klimaat zullen langduriger en drogere perioden frequenter voorkomen. Dit leidt zonder maatregelen tot toenemende ...
  help
  Praktijktoets waterwijzer landbouw in pilotgebieden de Raam en Vecht [Boek]
  Heinen, Marius \ Mulder, Martin \ Walvoort, Dennis \ Bartholomeus, Ruud \ Stofberg, Sija \ Hacke-ten Broeke, Mirjam \ 2017
  In het kader van het kennisprogramma Lumbricus is voor twee gebieden op de zandgronden een praktijktoets uitgevoerd voor de Waterwijzer Landbouw. Geconcludeerd is dat het mogelijk is met de Waterwijzer Landbouw om uitgesplist droogte en natschade voo ...
  help
  Gewasfactoren en potentiële verdamping: geen robuuste combinatie : het gebruik van gewasfactoren in klimaatprojecties nader onderzocht [Boek]
  Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.-P.M. \ 2013
  In dit rapport beschrijven we de toepasbaarheid van gewasfactoren voor het berekenen van de potentiele verdamping, in het bijzonder in afhankelijkheid van het klimaat. Een nauwkeurige bepaling van de potentiele verdamping in hydrologische modellen is ...
  help
  De waterwijzer natuur : instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op terrestrische natuur [Boek]
  Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Bartholomeus, R.P. \ Fujita, Y. \ Hoefsloot, P. \ Kros, J. \ Mol, J. \ Vries, W. de \ 2017
  Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in, dat het de gebruiksfuncties in een gebied, zoals landbouw, natuur en wonen, optimaal bedient? En welke invloed hebben ingrepen in de waterhuishouding vervolgens op deze functies? Het zijn vragen waar wate ...
  help
  The need of data harmonization to derive robust empirical relationships between soil conditions and vegetation \ Journal of vegetation science : official organ of the International Association for Vegetation Science [Artikel]
  Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.M. \ Bodegom, P.M. van \ Aerts, R. \ 2009
  Question: Is it possible to improve the general applicability and significance of empirical relationships between abiotic conditions and vegetation by harmonization of temporal data? Location: The Netherlands.
  help
  Leaf habit and woodiness regulate different leaf economy traits at a given nutrient supply \ Ecology : (all forms of life in relation to environment) : official publication of the Ecological society of America [Wetenschappelijk artikel]
  Ordoñez, J.C. \ Bodegom, P.M. van \ Witte, J.P.M. \ Bartholomeus, R.P. \ Dobben, H.F. van \ Aerts, R. \ 2010
  The large variation in the relationships between environmental factors and plant traits observed in natural communities exemplifies the alternative solutions that plants have developed in response to the same environmental limitations. Qualitative at ...
  help
  Climate change threatens endangered plant species by stronger and interacting water-related stresses \ Journal of geophysical research. G, Biogeosciences [Wetenschappelijk artikel]
  Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ Dam, J.C. van \ Aerts, R. \ 2011
  Atmospheric CO2-concentration, temperature and rainfall variability are all expected to increase in the near future. The resulting increased dynamics of soil moisture contents, together with increased plant physiological demands for both oxygen and w ...
  help
  An ecohydrological sketch of climate change impacts on water and natural ecosystems for the Netherlands: bridging the gap between science and society \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
  Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Ek, R. van \ Hoek, D.C.J. van der \ Bartholomeus, R.P. \ Batelaan, O. \ Bodegom, P.M. van \ Wassen, M.J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2012
  For policy making and spatial planning, information is needed about the impacts of climate change on natural ecosystems. To provide this information, commonly hydrological and ecological models are used. We give arguments for our assessment that mode ...
  help
  Unsaturated hydraulic properties of xerophilous mosses: towards implementation of moss covered soils in hydrological models \ Hydrological processes : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
  Voortman, B.R. \ Bartholomeus, R.P. \ Bodegom, P.M. van \ Gooren, H. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ Witte, J.P.M. \ 2014
  Evaporation from mosses and lichens can form a major component of the water balance, especially in ecosystems where mosses and lichens often grow abundantly, such as tundra, deserts and bogs. To facilitate moss representation in hydrological models, ...
  help
  Critical soil conditions for oxygen stress to plant roots: substituting the Feddes-function by a process-based model \ Journal of hydrology [Wetenschappelijk artikel]
  Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ Dam, J.C. van \ Aerts, R. \ 2008
  Effects of insufficient soil aeration on the functioning of plants form an important field of research. A well-known and frequently used utility to express oxygen stress experienced by plants is the Feddes-function. This function reduces root water u ...
  help
  Evaporation from dry dune vegetation [Proefschrift]
  Voortman, Bernard Ruben \ Witte, J.P.M. \ Zee, S.E.A.T.M. van derder \ Bartholomeus, R.P. \ 2018
  In this thesis we will present quantitative insights into the evaporation rate of dry dune vegetation in early successional stages in the Netherlands (bare soil, moss, dry grass and heather). These insights will aid in the sustainable management of i ...
  help
  Sensitivity of potential evaporation estimates to 100 years of climate variability \ Hydrology and earth system sciences discussions [Artikel]
  Bartholomeus, R.P. \ Stagge, J.H. \ Tallaksen, L.M. \ Witte, J.P.M. \ 2014
  Hydrological modeling frameworks require an accurate representation of evaporation fluxes for appropriate quantification of, e.g., the water balance, soil moisture budget, recharge and groundwater processes. Many frameworks have used the concept of p ...
  help
  A probabilistic eco-hydrological model to predict the effects of climate change on natural vegetation at a regional scale \ Landscape ecology [Artikel]
  Witte, J.P.M. \ Bartholomeus, R.P. \ Bodegom, P.M. van \ Cirkel, D.G. \ Ek, R. van \ Fujita, Y. \ Janssen, G.M.C.M. \ Spek, T.J. \ Runhaar, H. \ 2015
  Climate change may hamper the preservation of nature targets, but may create new potential hotspots of biodiversity as well. To timely design adequate measures, information is needed about the feasibility of nature targets under a future climate. Hab ...
  help
  Naar online en optimale sturing van Klimaat Adaptieve Drainage \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bartholomeus, R. \ Eertwegh, G. van den \ Simons, G. \ 2015
  Met de toename van langdurig droge perioden in Nederland, afgewisseld met hevige neerslag, wordt het voor de landbouw en de waterbeheerder steeds belangrijker om te anticiperen op extremen in bodemvochtcondities. Klimaat Adaptieve Drainage (KAD) maak ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.