Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Dijkversterking Kinderdijk - Schoonhovenseveer : maatwerk bij ontwerp en communicatie \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
  Muntinga, J. \ Hulsbos, J. \ Berg, F. van den \ 2013
  Momenteel worden op vele locaties in het Nederlandse rivierengebied de dijken versterkt om mensen en kapitaal in het achterliggende gebied te beschermen. Deze dijkversterkingen lijken bijna een continu proces te zijn, in gang gehouden door veranderen ...
  help
  Wereldprimeur: geotextiel in dijk voorkomt piping : waterhuishouding & waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Berg, S. van den \ Damen, P. \ Förster, U. \ 2015
  Piping is voor veel dijken in Nederland een dominant faalmechanisme gebleken. Nieuwe inzichten leren ons dat de bestaande toets- en ontwerpregels dit mechanisme onderschatten en een deel van de Nederlandse waterkeringen minder sterk is dan voorheen w ...
  help
  Dualem nuttige aanvulling bij grondonderzoek : dossier Ondergrondse constructies en geotechniek \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Made, C.J. van der \ Ubeda, J. \ Groen, M. \ Berg, S. van den \ 2014
  Op initiatief van Waterschap Rivierenland is gekeken naar de mogelijkheden voor geofysisch bodemonderzoek van een boezemkade nabij Groot Ammers én in hoeverre grondonderzoek hiermee kan worden geoptimaliseerd. Er zijn verschillende geofysische meetme ...
  help
  De kracht van de complementariteit : uitwisselen expertise : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Berg, A. van den \ 2014
  De waterschappen staan voor grote uitdagingen. Tegelijkertijd is er sprake van een toenemende vergrijzing in de eigen organisaties. Welke expertise heeft Dienst Landelijk Gebied te bieden in het zicht van de naderende opdeling van deze Rijksdienst?
  help
  Samen Europa in : onderzoek : thema internationaal \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Hulsmann, A. \ Hoven, T. van den \ Wolf, B. van der \ Berg, G. van den \ 2013
  Op het gebied van drinkwater is Nederland al ruim 20 jaar actief op de Europese onderzoeksmarkt. KWR Watercycle Research Institute was deelnemer of trekker van tientallen projecten. Een voorbeeld hiervan is het internationale project PREPARED enablin ...
  help
  Zettingsvloeiing tegengaan met innovatieve methoden \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Berg, F.P.W. van den \ Velde, H. van de \ Goelema, G.J. \ Saathof, K. \ 2013
  N.a.v. kosteroverschrijdingen van het 2e hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP2) is door de commissie Ten Heuvelhof geconstateerd dat deze overschrijdingen o.a. zijn te wijten aan een combinatie van de 100 procent rijkssubsidie en de tijdsdruk. Dit le ...
  help
  Piping en een heterogene ondergrond, wat nu? \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Berg, S. van den \ Koopmans, R. \ Taal, L. \ Visser, M. de \ Wiersma, A. \ 2015
  Piping is voor veel dijken in Nederland een dominant faalmechanisme. Bestaande toets- en ontwerpregels onderschatten dit mechanisme. Vanuit het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is daarom een Project Overstijgende Verkenning (POV) opgenomen naar ...
  help
  Nijkerkse waterlopen : een bewerkte voorpublicatie van landschapsjuwelen, deel 3 \ De wijerd [Artikel]
  Boer, L. de \ Berg, A. van den \ 2014
  Het water van de Breede Beek werd door de aanleg van de waterleiding minder belangrijk voor Nijkerk. In de negentiende eeuw kwam het besef dat het water uit de beken, sloten en putten, greppels etc. een bron van infectie vormde. Het duurde behoorlijk ...
  help
  Nijkerkse waterlopen : een bewerkte voorpublicatie van landschapsjuweel deel 2 \ De wijerd [Artikel]
  Boer, L. de \ Berg, A. van den \ 2014
  Nijkerk kent op haar grondgebied een aantal beken, de belangrijkste daarvan zijn: Brrede Beek, Rubberbeek, Appelsche Beek en het Kanaaltje vanuit Zwartebroek. Met behulp van oude en nieuwe kaarten, geografische kaarten, hoogtekaarten, geomorfologisch ...
  help
  Verticaal zanddicht geotextiel als piping-preventiemaatregel \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Förster, U. \ Kolk, B.J. van der \ Berg, S.G. van den \ 2013
  Piping is voor veel dijken een dominant faalmechanisme. Een alternatieve preventiemaatregel tegen piping is verticaal zanddicht geotextiel. Dit is een robuuste en innovatieve oplossing is niet afhankelijk van een minimaal benodigde kwelweglengte.
  help
  Waterzuiveringsinstallaties kunnen kleiner : zuiveringstechniek \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Berg, J. van den \ 2007
  Een nieuwe technologie voor de zuivering van afvalwater maakte een grote besparing mogelijk op ruimtebeslag, energieverbruik en investeringskosten. De techniek is beproefd bij enkele waterschappen op pilot- en praktijkschaal
  help
  De constitutionele verankering van de funtionele decentralisatie : een leemte in de Grondwet? \ Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Hoofdstuk uit boek]
  Berg, J.T. van den \ 2006
  De Grondwetsherziening van 1983 vormde de basis voor een versterkte positie van de waterschappen. Er is een andere zijde, waaraan veel minder aandacht is en wordt geschonken. De Grondwet biedt via artikel 133 een duidelijke grondslag (en daarmee een ...
  help
  Gebruik zal niet afnemen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Berg, J. van den \ 2007
  Het beleid om minder grondwater te gebruiken stuit op bezwaren. Om de grondwaterspiegel in de hand te houden, moet op veel plaatsen grondwater opgepompt worden. Waterschappen, provincies en grondwatergebruikers moeten hiervoor samenwerken
  help
  Alternatieve vormen van dijksversterking : inside \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Berg, J. van den \ 2007
  Traditionele manieren om dijken te versterken zijn niet overal toepasbaar of brengen overlast met zich mee. Op uitnodiging van Rijkswaterstaat ontwierpen marktpartijen drie alternatieve manieren. Ze zijn niet goedkoper, wel acceptabeler
  help
  In de steigers : ruimte voor de rivier [thema : primaire keringen] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Berg, J. van den \ 2007
  Nederlandse rivieren moeten meer water kunnen verwerken dan ze nu kunnen doen. Het programma Ruimte voor de Rivier moet er toe leiden dat de Rijn, de Maas en hun zijtakken in 2015 meer water naar de Noordzee kunnen afvoeren
  help
  Gemaal Kolhorn krijgt complexe vispassage \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Schreuders, C.G. \ Rijswijk, A.D. van \ Berg, R. van den \ Boer, K.S. de \ 2007
  Het ontwerp van de vispassage bij het nieuwe gemaal Kolhorn in West-Friesland bleek lastiger dan aanvankelijk gedacht. Het relatief geringe te overbruggen peilverschil en de tegennatuurlijke afwateringsrichting zorgden voor een lastige puzzel
  help
  Lacunes in kennis opvullen: ijkdijk moet inzicht geven in het gedrag van dijken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Berg, J. van den \ 2006
  Een dijk vol sensoren moet meer kennis opleveren over het gedrag van dijken. Er wordt een proef voorbereid met deze zogenaamde IJkdijk die bij het Groningse Bellingwolde moet komen te liggen
  help
  Zes waterschappen werken samen bij voorbereiding op calamiteiten: calamiteitenplan \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Berg, J. van den \ 2006
  Calamiteiten overschrijden al snel de grenzen van een waterschap. Het is dus nuttig dat zij zich hier met elkaar op voorbereiden. Een gezamenlijke aanpak kan bovendien goedkoper zijn. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van plannen en opleidingen
  help
  Rijn en IJssel haalt achterstallig onderhoud in : baggerpraktijk [thema waterbodems] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Berg, J. van den \ 2006
  Waterschap Rijn en IJssel besteed voortdurend aandacht aan baggeren, ook al is het geen hoofdtaak. Zo wordt al enkele jaren achterstallig onderhoud ingehaald. Hoe het baggerbeleid er in de toekomst gaat uitzien, is nog niet geheel duidelijk
  help
  Zwakke schakel bij Oost-Voorne wordt aangepakt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Berg, J. van den \ 2006
  De Nederlandse kust behoeft onderhoud. Op diverse plaatsen is onderhoud of versterking nodig om de Noordzee buiten de deur te houden. bijvoorbeeld op Oost-Voorne. Hier zijn de duinen te zwak
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.