Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 352

  • help
  • uw selectie
  • export
   U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Berg
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Industriewater Eerbeek haalt zoveel mogelijk uit afvalwater : 'weg van innoveren is lang' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Berg, J. van den \ 2018
  Niet alleen waterschappen gebruiken afvalwater als bron voor energie en grondstoffen. Ook Industriewater Eerbeek doet dat. Deze afvalwaterzuivering voor de Eerbeekse papierindustrie probeert zoveel mogelijk bruikbare stoffen uit het water te halen. “ ...
  help
  IAZI's hebben grote invloed op oppervlaktewater : spotlight op industriewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Berg, J. van den \ 2018
  Over de invloed van industrieel afvalwater op het Nederlandse oppervlaktewater is weinig bekend. Een studie van KWR laat zien dat een derde van het water dat voor drinkwaterproductie wordt gebruikt, wordt beïnvloed door industrieel afvalwater. Ook bl ...
  help
  Duurzame zoetwatervoorziening door combinatie van ondergrondse opslag en ontzilting \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Zuurbier, K. \ Stofberg, S. \ Paalman, M. \ Ros, S. \ Berg, G. van den \ 2018
  Beschikbaar houden van zoet water voor de glastuinbouw in verziltende kustgebieden is geen eenvoudige opgave. Er is een duurzame oplossing, waarbij neerslagoverschotten in de winterperiode zo optimaal mogelijk worden benut door deze in de ondergrond ...
  help
  Bepaling zuurstofvraag huishoudelijk afvalwater [Boek]
  Telkamp, Paul \ Bulk, Joost van den \ Berg, Ronnie \ Baggelaar, Paul \ 2018
  De zuurstofvraag in het huishoudelijk afvalwater van 150 gram zuurstof per persoon per dag is sinds 1998 niet aantoonbaar veranderd. Dit blijkt uit een meetonderzoek dat is uitgevoerd, i.c.m. een theoretische analyse ter onderbouwing. De zuurstofvraa ...
  help
  A case study of an integrated water safety project at the Ems [Studentenverslag]
  Berg, Tim van den \ 2017
  For this case study, an innovative pilot project at north-east Groningen will be used. The case is interesting because a pilot project is started that includes coupled production. During this project, a second dyke will be constructed behind the sea ...
  help
  An improved soil organic matter map for GeoPEARL_NL : model description of version 4.4.4 and consequence for the Dutch decision tree on leaching to groundwater [Boek]
  Berg, F. van den \ Tiktak, A. \ Hoogland, T. \ Poot, A. \ Boesten, J.J.T.I. \ Linden, A.M.A. van der \ Pol, J.W. \ 2017
  GeoPEARL_NL is used as a higher tier instrument in the leaching assessment of plant protection products in the Netherlands. Because the soil organic matter contents in arable soils in the current version were too high, a new soil organic matter for t ...
  help
  Risicoanalyse en risicomanagement van drinkwaterproductie in Nederland [Boek]
  Berg, H.H.J.L. van den \ Friederichs, L. \ Versteegh, J.F.M. \ Smeets, P. \ Roda Husman, A.M. de \ 2017
  In dit rapport worden de resultaten van een inventarisatie van de Risicoanalyse- en Risicomanagement-(RA/RM)-activiteiten in de Nederlandse drinkwatersector gepresenteerd. De Nederlandse drinkwatersector maakt gebruik van risicoanalyses en risicomana ...
  help
  Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen gepubliceerd \ H2O online [Artikel]
  Kruijne, R. \ Linden, T. van der \ Berg, H. van den \ 2017
  Onlangs is de eerste versie van de Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen verschenen. De Grondwateratlas bevat meetresultaten van zowel waterbedrijven als provincies en geeft een beeld in ruimte en tijd van het voorkomen van residuen van bestrijdi ...
  help
  Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kruijne, R. \ Linden, T. van der \ Berg, H. van den \ 2017
  De Grondwateratlas die recent is verschenen maakt het mogelijk om de toelatingsbeoordeling voor het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) te verfijnen en wetenschappelijk te onderbouwen en draagt zo bij aan een du ...
  help
  Samen komen we steeds verder : kadernota 2018-2027 [Boek]
  Hond, Y. de \ Berg, V. van den \ 2017
  De Kadernota is een document waarin het bestuur van het waterschap de koers en de kaders vastlegt. Tegelijkertijd heeft de Kadernota ook een externe functie: het laat zien wat de opgaven en uitdagingen voor de komende jaren zijn en hoe het waterschap ...
  help
  Effectiviteit van schadebeperkende maatregelen bij schonen en baggeren \ H2O online [Artikel]
  Patberg, W. \ Berg, G. \ Bruin, A. de \ Kranenbarg, J. \ 2017
  Dat bij het schonen en baggeren van sloten veel vissen op de kant belanden staat buiten kijf. In dit onderzoek is gekeken naar het aandeel vissen dat met baggeren en schonen op de kant terecht komt. Dit blijkt zeer variabel te zijn. In een aantal gev ...
  help
  Nieuwbouw rwzi Weesp in 2020: is voorbezinking nog ‘doelmatig duurzaam’? \ H2O online [Artikel]
  Fulpen, H. van \ Bechger, M. \ Berg, R. \ Reitsma, B. \ 2017
  De rwzi Weesp is verouderd en zal uiterlijk 2020 worden vernieuwd volgens de nieuwste stand der techniek. Doelmatigheid en duurzaamheid zijn hierbij basisuitgangspunt. Er zijn verschillende zuiveringsconcepten (conventioneel en innovatief) met en zon ...
  help
  Noodzaak van schadebeperkende maatregelen voor vissen bij schonen en baggeren \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Bruin, A. de \ Patberg, W. \ Berg, G. \ Kranenbarg, J. \ 2017
  Jaarlijks worden door de waterschappen duizenden kilometers sloten geschoond en gebaggerd om de watertransportfunctie te waarborgen. Hierbij bestaat het risico dat beschermde planten of dieren worden verstoord, verwond en/of gedood. Om dit te voorkom ...
  help
  Gevoeligheid grasland voor bodemvochtextremen : respons-effect van planten en macrodetrivoren \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Ooms, A. \ Cornelissen, J.H.C. \ Ellers, J. \ Berg, M.P. \ 2016
  Regenbuien nemen de komende decennia in heftigheid toe, waardoor de druk op halfnatuurlijke graslanden om overtollig regenwater tijdelijk op te vangen zal toenemen. Dit heeft extreme fluctuaties in bodemvochtcondities tot gevolg. Hoe graslandsoorten ...
  help
  Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2015-2021 [Boek] - Tweede druk (2016)
  Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Wolfstein, K. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Pot, R. \ Vriese, T. \ Molen, D.T. van der \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2016
  In het najaar van 2012 werd een geactualiseerde versie van het document Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2021 vastgesteld. Uit het gebruik van deze maatlatten en het programmeren van de Aquokit B ...
  help
  Ecologische kantelpunten in de Nederlandse grote wateren : discussie memo over recente inzichten, voorbeelden en onderzoeksvragen [Boek]
  Veraart, Jeroen \ Reijers, Valerie \ Lange, Marieke de \ Nes, Egbert van \ Kosten, Sarian \ Baptist, Martin \ Noordhuis, Ruurd \ Platteeuw, Maarten \ Klein, Jeroen de \ Koelmans, Bart \ Heide, Tjisse van der \ Scheffer, Marten \ Backx, Joost \ Ohm, Marieke \ Berg, Marcel van den \ Groen, Siep \ Adriaansen, Leo \ 2016
  Deze memo beschrijft de inzichten en ervaringen die er op het terrein van ecologische kantelpunten recentelijk zijn opgedaan in theorie en praktijk. Het is de bedoeling om de discussie aan te zwengelen over wat deze inzichten betekenen voor het behee ...
  help
  The TOXSWA model version 3.3 for pesticide behaviour in small surface waters : description of processes [Boek]
  Horst, M.M.S. ter \ Beltman, W.H.J. \ Berg, F. van den \ 2016
  In the European Union (EU) the risk of plant protection products to aquatic organisms is assessed accordingto regulation 1107/2009. For this assessment the FOCUS Surface Water Scenarios have been developed. The TOXSWA model is included in the FOCUS S ...
  help
  Onderwaterdrones in onderwijs en onderzoek \ H2O online [Artikel]
  Eijk, P. van \ Lima, R. de \ Roelsma, J. \ Berg, L. van der \ 2016
  Wetterskip Fryslân, Hogeschool Van Hall Larenstein en Indymo voeren onderzoek uit naar de bruikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van onderwaterdrones in het werkveld. Er zijn veel toepassingen mogelijk, zoals waterkwaliteitsmonitoring en inspectie ...
  help
  Wereldprimeur: geotextiel in dijk voorkomt piping : waterhuishouding & waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Berg, S. van den \ Damen, P. \ Förster, U. \ 2015
  Piping is voor veel dijken in Nederland een dominant faalmechanisme gebleken. Nieuwe inzichten leren ons dat de bestaande toets- en ontwerpregels dit mechanisme onderschatten en een deel van de Nederlandse waterkeringen minder sterk is dan voorheen w ...
  help
  Piping en een heterogene ondergrond, wat nu? \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Berg, S. van den \ Koopmans, R. \ Taal, L. \ Visser, M. de \ Wiersma, A. \ 2015
  Piping is voor veel dijken in Nederland een dominant faalmechanisme. Bestaande toets- en ontwerpregels onderschatten dit mechanisme. Vanuit het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is daarom een Project Overstijgende Verkenning (POV) opgenomen naar ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.