Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Effecten en risico's van gesloten bodemenergiesystemen [Boek]
  Bonte, M. \ Mesman, G. \ Kools, S. \ Meerkerk, M. \ Schriks, M. \ Kooiman, J.W. \ 2013
  Dit project inventariseert kennis over de effecten en risico’s van gesloten bodemenergie (BE) systemen op andere gebruikers van de ondergrond, bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven. We richten ons hierbij specifiek op de volgende vragen: - Wat is de kans ...
  help
  Hatsi-kD : vuistregels in de hydrologie \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bonte, M. \ Zaadnoordijk, W.J. \ Maas, K. \ 2015
  Analytische vergelijking voor de flux door een gat in een scheidende laag tussen twee watervoerende pakketten is in een vorige aflevering gegeven door Maas (2010). Daarvoor wordt in deze bijdrage verdere afleidingen gegeven.
  help
  Verslag: NHV Najaarsbijeenkomst 'Grootschalig Modelleren en Waterbeheer' \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bonte, M. \ 2015
  Computers worden steeds sneller en hydrologische modellen navenant groter en complexer. Waar in de jaren 80 een MODFLOW model 100 grid-cellen had, tel je tegenwoordig niet meer mee als je model minder dan een miljoen gridcellen heeft. Dit hydrologisc ...
  help
  Klimaatverandering en verzoeting van de Rijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bonte, M. \ Zwolsman, J.J.G. \ 2009
  In de afgelopen twaalf jaar is de zoutvracht van de Rijn sterk afgenomen. Dit blijkt uit een analyse van de relatie tussen afvoer en chlorideconcentraties in de Rijn in de periode 1997-2008. Deze 'verzoeting' van de Rijn is vermoedelijk het gevolg va ...
  help
  Boodschap aan deelnemers klimaattop Kopenhagen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Jacobs, E. \ Trietsch, E. \ Bonte, M. \ Schulting, F. \ Zantkuijl, N. \ Oosterhuis, M. \ 2009
  In Kopenhagen vindt van 7 tot en met 18 december 2009 de klimaattop COP15 plaats. Tijdens deze conferentie beslissen wereldleiders over de uiteindelijke inhoud van het nieuwe internationale klimaatverdrag, dat het Kyoto-protocol moet vervangen. In aa ...
  help
  Het nut van geohydrologisch onderzoek in de Peel : noodzaak voor watertoets en haalbaarheid integraal gebiedsplan \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wee, L. van \ Bonte, M. \ Kerkhoff, M. \ 2006
  Het gebied Bakel-Milheeze maakt onderdeel uit van de Brabantse Peel, die van oudsher hoge landschappelijke kwaliteiten herbergt. Deze zijn in de loop van de vorige eeuw echter steeds meer vervaagd door intensivering en schaalvergroting in de landbouw ...
  help
  Moerasvogels en peilbeheer \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
  Beusekom, F. van \ Bonte, A. de \ Hoek, W. van den \ 2003
  Het Beschermingsplan Moerasvogels van LNV beoogt de biotoopkwaliteit van de belangrijke moerasgebieden voor moerasvogels te beschermen. Belangrijke factor daarbij is het peilbeheer. Een beschrijving van de negatieve gevolgen van het huidige tegennatu ...
  help
  Onderzoek naar duurzame toepassing van warmte-koudeopslag \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bonte, M. \ Stuyfzand, P.J. \ Beelen, P. van \ Visser, P. \ 2010
  Warmte-koudeopslag (WKO) is een duurzame en rendabele manier om energie te besparen. De roep om versoepeling van de regelgeving voor open energiesystemen wordt hierdoor steeds groter. De Taskforce WKO heeft begin 2010 minister Cramer geadviseerd hoe ...
  help
  Pesticiden in grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peters, J. \ Moonen, H. \ Frankhuizen, E. \ Bonte, M. \ 2012
  WML en Provincie Limburg hebben onderzoek laten doen naar gewasbeschermingsmiddelen in grondwater onder de naam 'PESTO'. Het onderzoek bestond uit bureaustudies, veldmetingen en modelberekeningen. KWR Watercycle Research Institute, DHV, DLV Plant, Ce ...
  help
  Brabantse wijst opnieuw in beeld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bonte, M. \ Geris, J. \ Dijk, H. van \ Post, V. \ 2007
  Wijstgronden zijn gebieden waar ijzerrijk grondwater door een ondoorlatende breuk in de ondergrond opkwelt. Deze gebieden zijn uniek in Nederland en Europa en komen voor rondom de Peelhorst in Noord-Brabant. In het kader van de Brabantbrede reconstru ...
  help
  Geohydrologisch onderzoek voor het Wieringerrandmeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bonte, M. \ Witjes, T. \ Vergeer, T. \ 2007
  In de kop van Noord-Holland moet het Wieringerrandmeer van het voormalig Zuiderzee-eiland Wieringen opnieuw een eiland maken. Het realiseren van een groot meer in een diepe polder heeft duidelijk gevolgen voor de waterhuishouding, grondwaterstroming ...
  help
  Het belang van goede zuurstofmetingen bij grondwaterbemonstering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bonte, M. \ Boukes, H. \ Stuyfzand, P. \ 2012
  Onderzoek naar grondwater levert vaak onverwachte resultaten op. In veel gevallen wordt dit veroorzaakt door problemen die ontstaan bij de bemonstering. Metingen van de hoeveelheid opgelost zuurstof kunnen informatie geven over de samenstelling en he ...
  help
  Drinkwaterfunctie en verzilting van het IJsselmeergebied \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bonte, M. \ Zwolsman, J.J.G. \ 2010
  Klimaatverandering leidt tot stijging van de zeespiegel en een veranderende hydrologie van de Rijn. Hierdoor neemt de kans op periodieke verzilting van het IJsselmeergebied toe. Het Markermeer is voor wat betreft verzilting meer klimaatbestendig dan ...
  help
  Climate change induced salinisation of artificial lakes in the Netherlands and consequences for drinking water production \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Bonte, M. \ Zwolsman, J.J.G. \ 2010
  Here, we present a modelling study to investigate the impacts of climate change and associated hydrological shifts on the chloride concentration and salinisation processes in the Lake IJsselmeer region. Chloride is especially relevant for drinking wa ...
  help
  Bestrijdingsmiddelen in 14 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vink, K. \ Bonte, M. \ Crijns, S. \ Putters, B. \ Vaessen, F. \ Moonen, H. \ Castenmiller, E. \ Frankhuizen, E. \ Strookman, M. \ Peters, J. \ 2012
  Recent is een integraal onderzoek afgerond naar bestrijdingsmiddelen in 14 kwetsbare Limburgse grondwaterbeschermingsgebieden. De resultaten wijzen uit dat de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het grondwater de afgelopen jaren afnam, maar dat ...
  help
  Temperature-induced impacts on groundwater quality and arsenic mobility in anoxic aquifer sediments used for both drinking water and shallow geothermal energy production \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Bonte, M. \ Breukelen, B.M. van \ Stuyfzand, P.J. \ 2013
  Aquifers used for the production of drinking water are increasingly being used for the generation of shallow geothermal energy. This causes temperature perturbations far beyond the natural variations in aquifers and the effects of these temperature v ...
  help
  Verslag van het NHV-symposium 29 april 2010 : 'Meten is weten, en weet wat je moet meten' \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bonte, M. \ 2010
  Uit presentaties komt duidelijk naar voren dat zowel proceskennis als statistiek moet worden meegenomen bij het ontwerp van een meetnet. Proceskennis is nodig om te weten welke parameters je moet meten (bijvoorbeeld bij verdroging) of hoe diep je een ...
  help
  Snel inzicht in grondwaterkwaliteitsdata met GWSDAT \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Jones, W.R. \ Spence, M.J. \ Bonte, M. \ 2017
  GroundWater Spatiotemporal Data Analysis Tool (GWSDAT) is een open source en gratis computerprogramma om grondwaterkwaliteitsdata te analyseren en presenteren. GWSDAT is gebaseerd op de open source programmeertaal R en draait als add-on in Microsoft ...
  help
  Verslag algemene ledenvergadering en lezingenmiddag \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bonte, M. \ Asmuth, J.R. von \ 2015
  Op 5 februari 2014 werd op het nieuwe kantoor van KWR te Nieuwegein de algemene ledenvergadering (ALV) van de NHV gehouden, gevolgd door lezingen en de uitreiking van de Kees Maasprijs. Hierbij een selectieve weergave van ALV en lezingen.
  help
  Underground Thermal Energy Storage: Environmental Risks and Policy Developments in the Netherlands and European Union \ Ecology & society : a journal of integrative science for resilience and sustainability [Artikel]
  Bonte, M. \ Stuyfzand, P.J. \ Hulsmann, A. \ Van Beelen, P. \ 2011
  We present an overview of the risks that underground thermal energy storage (UTES) can impose on the groundwater system, drinking water production, and the subsurface environment in general. We describe existing policy and licensing arrangements for ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.