Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Ontwerp en voer uit : aanbesteden : thema Dijken en delta \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Bos, J. \ 2014
  Design & Construct-contracten (D&C) zijn bij dijkversterkingen niet gebruikelijk. Waterschap Rivierenland heeft deze contractvorm nu voor het eerst toegepast bij de dijkverbetering tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer: een omslag in het denken over ...
  help
  Gemaaldata: bruikbaar voor meetprojecten? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Meijer, D. \ Veurink, J. \ Bos, R. \ 2013
  Steeds meer gemeenten meten in de riolering. De metingen in rioolgemalen zijn vrijwel altijd onderdeel van het meetnet, omdat dit het diepste punt is in het rioolstelsel. In gemaalkelders is 24 uur per dag, 7 dagen per week water aanwezig. Hier kan d ...
  help
  Onderzoeksresultaten 4 jaar monitoring randvoorzieningen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Boogaard, F.C. \ Stockell, G. \ Bos, R. \ Graaf, E.R.T. de \ 2013
  In 2009 zijn de gemeente Bergen, HHNK en Tauw een uitgebreid onderzoek gestart naar het functioneren van 2 compacte randvoorzieningen (TAST 1 en 2) met screens en lamellen. Dit artikel beschrijft de voorzieningen en onderzoeksresultaten omtrent de be ...
  help
  Thema dijken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Weeren, B.-J. van \ Buuren, A. van \ Ellen, G.-J. \ Moerman, A. \ Bos, M. \ Jongejans, R. \ Jolink, E. \ Koning, J. de \ 2015
  Zeven artikelen in dit themanummer over dijken: 1) Leendert de Boerspolder, 14 oktober 2015, 6.30 uur: Veendijk bezweken, proef geslaagd!: 2) Verder kijken dan de dijken: opbrengsten en lessen uit pilots meerlaagsveiligheid. 3) Beukende golven: Delta ...
  help
  De romantische Lingedijk : fijne lijn tussen de baron, sinterklaas, Abraham Kuyper en baklava {de dijk] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Tilstra, M. \ Buuren, M.V. van \ Bos, M. \ Nederlanden, H. der \ 2013
  Een wereld waarin schijnbaar uiteenlopende zaken en verhalen samenkomen en verbonden worden door de dunne lijn van een bijzondere dijk: de Lingedijk. Deze schaalsprong, van dynamiek naar romantiek brengt ons in het hart van de Betuwe waar de Linge me ...
  help
  Besparen door risicogestuurd rioolbeheer \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Molegraaf, H. \ Laverman, R. \ Wonink, P. \ Bos, M. \ 2013
  Toenemende bezuinigingen dwingen de hedendaagse rioolbeheerder steeds kritischer te kijken naar het onderhoudsbeleid van zijn stelsel en de afwegingen, die daarbij gemaakt worden. Iedere beheerder streeft immers naar een zo goed mogelijk functioneren ...
  help
  De Houtribdijk in transitie : van dijk naar dam \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Buuren, M.V. van \ Schaafsma-Tilstra, M. \ Bos, M. \ 2013
  De Houtribdijk is een dijk die aan de verkeerde kant is verstevigd tegen de kracht van het water. Het is ook een dijk met enkele wonderlijk bochten in het tracé. Een dijk die bedoeld was om de Markerwaard af te ronden en deze te beschermen tegen het ...
  help
  Continue monitoring voor Ommelanderzeedijk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bos, H.J. \ Wiering, H. \ Meer, M.T. van der \ 2013
  Binnen het project IJkdijk ontwikkelde technologie wordt nu ingezet in een grootschalige praktijksituatie. De Ommelanderzeedijk in Noord-Groningen is uitgerust met het Dijk Monitoring- en Conditioneringssysteem, een sensorsysteem dat de veiligheid va ...
  help
  De Zuiderzeedijk die poldergrens werd : "Wat is een dijk nog in dit land?" \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Buuren, M. van \ Schaafsma-Tilstra, M. \ Bos, M. \ 2013
  Een dijk met twee gezichten. Dat is de voormalige Zuiderzeedijk, nu dijk tussen het 'oude land' van Overijssel en het 'nieuwe land' van de Noord-Oostpolder. Aan de oostkant overheersen het steile talud, de oude boerderijen en de schilderachtige lands ...
  help
  Herintroductie van groot zeegras (Zostera marina) in de westelijke Waddenzee (2002-2005) : eindrapport [Boek]
  Bos, A.R. \ Katwijk, M.M. van \ 2005
  In het kader van het onderzoek naar herintroductie van Groot zeegras (Zostera marina) in de westelijke Waddenzee zijn in de periode 2002-2004 ongeveer 5900 planten getransplanteerd. Donorplanten werden altijd medio juni op de Hond/Paap in de Eems ver ...
  help
  Klein zeegras en snavelruppia op het Balgzand : een transplantatiesucces en een spontane vestiging aan het begin van de 21e eeuw [Boek]
  Katwijk, M.M. van \ Bos, A.R. \ Hermus, D.C.R. \ 2005
  In 2002 werden twee opmerkelijke vondsten gedaan op het Balgzand. Ten eerste werden Klein zeegraspatches aangetroffen op de locatie waar het in 1993 werd aangeplant en sinds 1994 niet meer was gemonitord. L en tweede bleek zich een spontane vestiging ...
  help
  Kalibratie van riooloverstorten \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Bos, R. \ 2007
  Steeds meer gemeenten starten met metingen in het rioolstelsel. Vaak richt men zich in eerste instantie op de overstorten en begint men met eenvoudige metingen van overstortingsfrequentie en - duur. Als men ook de emissie uit riooloverstorten wil met ...
  help
  Winnend idee Reinigende Weg in praktijk getest \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bos, S.C. \ Steketee, J.J. \ Broek, A.R. van den \ 2008
  Rijkswaterstaat schreef in 2004 de prijsvraag De Reinigende Weg uit voor een oplossing om baggerspecie te reinigen in de overruimte van de (rijks)wegen. Het gaat hier met name om de bermen en de ruimte onder de weg. Een consortium heeft een idee uitg ...
  help
  Bagger wordt beton \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bos, S.C. \ Beekmans, J.L. \ Tyagi, Y.R. \ Klein Swormink, T. \ 2007
  In recreatiegebied Rhederlaag bij Giesbeek is op een parkeerplaats een geïmmobiliseerde betonverharding van immobilisaat aangelegd van een sterk verontreinigde baggerspecie. De bagger uit het gebied is op deze manier toegepast als nuttige bouwstof op ...
  help
  Beheerders gaan samenwerken bij metingen rioolstelsel \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bos, R. \ 2008
  Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier kiest voor samenwerking met gemeenten om het gegevensbeheer bij metingen aan het rioolstelsel te organiseren. Het begeleidt bij het opzetten van meetprojecten en zorgt voor gegevensuitwisseling en gezame ...
  help
  Toetsingswaarden Besluit Bodemkwaliteit in de praktijk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Mooy, J. \ Bos, S.C. \ Veld, M. in 't \ 2008
  Het Besluit Bodemkwaliteit biedt meer mogelijkheden voor hergebruik van grond en baggerspecie dan het Bouwstoffenbesluit. Twee praktijkcases laten zien welke vrijheid er is bij het kiezen van een bepaalde toepassing voor de grond
  help
  Samen meten is samen meer weten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bos, J. \ 2008
  Waterschap De Dommel heeft besloten om te investeren in de samenwerking met gemeenten bij het meten aan de riolering. Resultaat is dat de uiteindelijke maatschappelijke lasten, die met het meten gepaard gaan, lager zijn. Daarnaast levert het meer bru ...
  help
  Riviernatuur in ontwikkeling : ervaringen van beheerders [Boek]
  Bos, H. van den \ Dijkhuis, C. \ Hermanussen, T. \ 1997
  help
  MER uitwijkhaven Weurt : emissieberekeningen naar grond- en oppervlaktewater vanuit waterbodem en depot [Boek]
  Douben, N.S.M. \ Bos, H.B. \ Meijers, G.G.A. \ 1994
  help
  Monitoring van koper, zink, cadmium, lood, chroom en nikkel in Waddenzee, Eems - Dollard - Estuarium en Grevelingenmeer door middel van puitaal (Zoarces viviparus) [Boek]
  Bos, E. \ 1984
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.