Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 251

  • help
  • uw selectie
  • export
   U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Brink
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  De juiste techniek op de juiste plaats: waterleiding saneren met pipe cracking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vossen, J. van \ Brink, E. van den \ Dijkstra, R. \ 2018
  Traditioneel worden drinkwaterleidingen in Nederland vervangen met een open ontgraving. Dit geeft vaak hinder voor de omgeving en het is duur. Inmiddels zijn verschillende sleufloze technieken ontwikkeld. Daarbij worden de meeste werkzaamheden onderg ...
  help
  Extreme wind en druk in de ECMWF seizoensverwachtingen : een verkenning van de toepasbaarheid van de ECMWF seizoensverwachtingen dataset voor de bepaling van de hydraulische randvoorwaarden langs de Nederlandse kust [Boek]
  Brink, H. van den \ 2018
  De combinatie van de seizoensverwachtingen van het ECMWF (system-4) levert een wereldwijde dataset van meteorologische gegevens op die cumuleren tot 6282 jaar. Deze verwachtingen zijn geïnitialiseerd over de periode 1981-2015, en beschrijven dus het ...
  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  Oesterdam sand nourishment : ecological and morphological development of a local sand nourishment [Boek]
  Boersema, Matthijs P. \ Werf, Jebbe van der \ Salvador de Paiva, João N. \ Brink, Anneke M. van den \ Soissons, Laura \ Walles, Brenda \ Bouma, Tjeerd J. \ Lodewijk, P. \ Ysebaert, Tom J.W. \ Paree, Edwin \ Bijleveld, Mariska \ Zanten, Eric van \ Westenbrugge, Kees van \ Stronkhorst, Joost \ Jong, Dick de \ 2018
  De algemene doelstellingen van het overkoepelende project Veiligheidsbuffer Oesterdam zijn: 1. Ontwikkelen van een duurzame en veilige oplossing voor de Oesterdam zodanig, dat de Oesterdam gevrijwaard is van te hoge golfaanval, waardoor grote investe ...
  help
  Het Organiseren van Ruimtelijke Kwaliteit: inzichten uit Ruimte voor de Rivier [Boek]
  Busscher, Tim \ Verweij, Stefan \ Brink, Margo van den \ Edelenbos, Jurian \ Bouwman, Ruben \ Broek, Jelte van den \ 2017
  In Hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksaanpak verder uiteengezet. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de werkwijze van Ruimte voor de Rivier op het programmaniveau, waarbij voornamelijk wordt gefocust op de generieke kaders, procedures en werkwijzers aan de han ...
  help
  Landbouw en drinkwaterwinning kunnen goed samengaan \ H2O online [Artikel]
  Brink, C. van den \ Verloop, K. \ Gielen, J. \ Pasman, W. \ 2017
  In het project ‘Boeren voor Drinkwater’ werken melkveehouders sinds 2010 samen met onder andere de provincie Overijssel en drinkwaterbedrijf Vitens aan het verminderen van de milieubelasting op het grondwater in de meest kwetsbare zandgebieden. Hoewe ...
  help
  Landbouw en drinkwaterwinning kunnen goed samengaan \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Brink, C. van den \ Verloop, K. \ Gielen, J. \ Pasman, W. \ 2017
  Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn steeds meer mineralen en bestrijdingsmiddelen in het grondwater terechtgekomen. Ondanks de inzet van overheid, agrarische sector en drinkwaterbedrijven om het gebruik – en daarmee ook de uitspoeling – v ...
  help
  Interpretatie van metingen van gewasbeschermingsmiddelen in grondwater in Noord- en Oost-Nederland : vergelijking van metingen met berekeningen [Boek]
  Linden, A.M.A. van der \ Steinweg, C. \ Brink, C. van den \ 2016
  Provincies en waterbedrijven in Noord- en Oost-Nederland treffen regelmatig resten van gewasbeschermingsmiddelen aan op de locaties waar zij de kwaliteit van het grondwater meten. In Nederland is het beleid erop gericht te voorkomen dat gewasbescherm ...
  help
  Nowcasten actuele vullingsgraad bodem (met behulp van een model en remote sensing data) : haalbaarheidsstudie [Boek]
  Toorn, Linda van der \ Klutman, Wilco \ Brink, Matthijs van den \ Heijkers, Joost \ Bakel, Jan van \ Bastiaansen, Marcel \ Spijker, Maarten \ Veldhuizen, Ab \ 2016
  Een belangrijke opgave van de waterschappen is het voorkomen van wateroverlast en droogte. In deze studie is onderzocht of het haalbaar is om een instrument te ontwikkelen waarmee de hoeveelheid water die in de bodem kan worden geborgen, inzichtelijk ...
  help
  De zandmotor is van iedereen : beleidsevaluatie 2016 [Boek]
  Buitenkamp, Martha \ Brink, Cors van den \ Mastrigt, Audrey van \ 2016
  In 2011 is voor de kust van de gemeenten Westland en Den Haag een experimentele megasuppletie aangelegd: de Zandmotor. De natuurlijke processen die plaatsvinden op de Zandmotor nemen meerdere jaren in beslag. Sinds de aanleg vindt daarom uitgebreide ...
  help
  Improving communication and validation of ecological models : a case study on the dispersal of aquatic macroinvertebrates [Proefschrift]
  Augusiak, Jacqueline A. \ 2016
  help
  Optimaliseren herinrichting van diepe plassen : technisch achtergronddocument bij de MCA verondiepen, een multicriteria-instrument om locatiekeuze en inrichtingsvariant te optimaliseren [Boek]
  Lange, H.J. de \ Gylstra, R. \ Huijsmans, T. \ Nusselein, T. \ Sluiter, H. \ Timmermans, F. \ Besse-Lototskaya, A. \ Brink, N.W. van den \ 2015
  Het nuttig toepassen van grond of baggerspecie kan als kans worden gezien in gebiedsontwikkeling of natuurontwikkeling in en rond een diepe plas. Om een optimale keuze voor inrichting en functie te kunnen maken, moeten verschillende aspecten worden a ...
  help
  Uitvoering van maatregelen bij winningen drinkwater : stand van zaken mei 2015 [Boek]
  Wuijts, S. \ Brink, C. van den \ 2015
  Sinds enkele jaren worden in Nederland programma’s opgesteld met afspraken over maatregelen die nodig zijn om de risico’s voor de kwaliteit van bronnen van drinkwater weg te nemen of te voorkomen. Of met deze maatregelen Nederland ook zal kunnen vold ...
  help
  Conditionering van drinkwater: de aanbevelingen voor optimale samenstelling in 2014 \ H2O online [Artikel]
  Slaats, N. \ Meerkerk, M. \ Palmen, L. \ Brink, H. \ 2015
  Om ervoor te zorgen dat drinkwater probleemloos kan worden gebruikt en dat de conditie van het leidingnet behouden blijft, kunnen drinkwaterbedrijven de samenstelling van het water aanpassen: het ‘conditioneren’ van het water. Sinds 1985 wordt in Ned ...
  help
  A people's water landscape : a community based regional landscape design approach for a changing water system [Studentenverslag]
  Dam, F.-J. \ 2015
  Due to climate change, economic and social growth, and new insights in protection by dikes, the Dutch water system has to be updated significantly. This thesis develops a method to prepare the landscape for changes in the water system in a way that r ...
  help
  Maatregelenboek voorkeursstrategie Waal en Merwedes : rivierverruimende maatregelen in het kader van het Regioproces Deltaprogramma Rivieren [Boek]
  Levelt, Otto \ Pas, Bas van de \ Brink, Claus van den \ Weidema, Pascal \ 2015
  Dit maatregelenboek geeft overzicht en beschrijvingen van alle ruimtelijke maatregelen zoals ze in de waterberekeningen zijn gebruikt om te komen tot een voorkeursstrategie Waal en Merwedes in het kader van Deltaprogramma Rivieren. Het doel van dit d ...
  help
  Is de Biesbosch schoon genoeg voor de otter? \ Zoogdier [Artikel]
  Brink, N. van den \ Sluiter, H. \ 2015
  Eind jaren 80 van de vorige eeuw was de otter (Lutra lutra) uitgestorven in Nederland. De slechte waterkwaliteit was één van de orrzaken voor het verdwijnen. Om de otter te kunnen herintroduceren in de Biesbosch, een belangrijk oorspronkelijk leefgeb ...
  help
  Stresstest voor Klimaatbestendige Ruimte PWVE : resultaten klimaatstresstest light [Boek]
  Elshof, A. \ Brink, M. van den \ 2015
  De Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie heeft als doel Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht te hebben. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen worden geacht dit doel in een gezamenlijke ambitie vast te leggen en uiterlij ...
  help
  Schaliegas in publiekrechtelijk kader : lessen uit de praktijk van conventionele gaswinning \ Milieu en recht [Artikel]
  Brans, M.C. \ Brink, K.M. van den \ 2014
  In 2011 is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een onderzoek gestart naar het winnen van schaliegas in de Nederlandse bodem. Op basis van de resultaten uit dat onderzoek heeft de Minister in 2013 geconcludeerd dat de risico's niet gr ...
  help
  Urban and ecological ambitions unified in a waterproof environment : a landscape based design approach for pilot area Veenendaal-oost [Studentenverslag]
  Winter, H. de \ 2014
  The main goal of this thesis is to provide a design and a design process which can serve as inspiration for other urban development areas in climate change risk areas. The focus of this study lies on the effect of climate change for the urban water s ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.