Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Veiligheidsrapportage primaire waterkeringen 2015 : sterke dijken, schoon water [Boek]
  Bronsveld, J. \ 2015
  Deze veiligheidsrapportage schetst een actueel en integraal veiligheidsbeeld van de waterkeringen van Waterschap Rivierenland op de peildatum 01-12-2014. Dit beeld is opgebouwd uit: de resultaten van de toetsing, de voortgang van de versterkingsproje ...
  help
  Soortenrijkdom Nederlandse dijken, een beheerdersdilemma? \ H2O online [Artikel]
  Bronsveld, J. \ Kleiman, M. \ Post, L. \ Hoven, A. van \ Labrujere, A. \ 2015
  Nederlandse waterschappen beheren al eeuwenlang grasland op dijken om deze erosiebestendig te houden. Soortenrijkdom levert volgens het ene onderzoek een erosiebestendige grasbekleding op, volgens een ander is de aanwezigheid van een dicht wortelnet ...
  help
  Veel plantensoorten, een dicht wortelnet? : dijkbeheer blijft maatwerk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bronsveld, J. \ Kleiman, M. \ Post, L. \ Hoven, A. van \ Labrujere, A. \ 2015
  Op veel dijken in Nederland komt een grote soortenrijkdom van gras en planten voor als gevolg van jarenlang bestendig beheer. Dat gaat erosie tegen en zorgt daardoor voor veilige dijken. Volgens de nieuwste inzichten is een dicht wortelnet echter nog ...
  help
  Bedreigen bevers de veiligheid van de dijken? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Zon, W. van \ Bronsveld, J. \ 2009
  Waterschap Rivierenland merkt dat het succes van de uitgezette bevers leidt tot veiligheidsrisico's en hoge kostenposten bij het dijkbeheer. De bevers graven vanuit nevengeulen tot in de droge dijk om daar holen te maken. In samenwerking met Staatsbo ...
  help
  KD12P07 - Jaap Bronsveld - Standaard Inspectieproces [Video]
  Bronsveld, J. \ STOWAvideo \ 2012
  Presentatie 'Op weg naar een standaard inspectieproces' op de 9e Kennisdag Waterkeringen 2012 met een uitdieping van de vragen 'Is een verder uitgewerkte standaard toepasbaar voor dijken?' en 'Wat kom je tegen bij het standaardiseren van inspectiepro ...
  help
  KD11P05 - Jaap Bronsveld / Jan Put - Calamiteiten Inspectie [Video]
  Bronsveld, J. \ Put, J. \ STOWAvideo \ 2012
  Presentatie op de 8e Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2011 te Arnhem onder de titel: 'Calamiteiten inspectie'
  help
  KD11P05a - Jaap Bronsveld - Film Calamiteiten Inspecties [Video]
  Bronsveld, J. \ STOWAvideo \ 2012
  Presentatie op de 8e Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2011 te Arnhem onder de titel: 'Calamiteiten inspectie' met filmbeelden van verschillende dijkbedreigingen: drijfvuil, dieren in de dijk, afschuiving, uittredend water, kwel en wellen.
  help
  Waterschap Rivierenland zet dijken op de kaart \ H2O online [Artikel]
  Liebrand, C. \ Bronsveld, J. \ 2013
  De duinen en dijken zorgen ervoor dat Nederland boven water blijft. Het ontwerp en het materiaal bepalen de standvastigheid van de dijken. De begroeiing van de dijk vormt samen met de doorwortelde toplaag een schil die de kern van de dijk beschermt t ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.