Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Invloed referentiepunt op economische waarde overstromingskansen \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
  Koetse, M. \ Brouwer, R. \ 2014
  Uit een keuze-experiment blijkt dat de economische waarde van overstromingskansen afhankelijk is van de referentiesituatie en de gekozen welvaartsmaat. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de uitkomsten van kosten-batenanalyse ter voorkoming van overs ...
  help
  Water en bewoners stromen parkgebied Waterakkers in \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Noo, W. de \ Geschiere, H.P. \ Brouwer, W.J.H.M. de \ 2013
  Vanwege de omvang en de aard is Waterakkers in Breda een uniek project. Het omvat het bergen en biologisch zuiveren van het regenwater van de omliggende woonwijken en bedrijventerreinen. Arcadis ontwierp de waterbouwkundige kunstwerken (waterinlaat- ...
  help
  Effluent nabehandeling op de RWZI Maasbommel \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Kruit, J. \ Betuw, W. van \ Piron, D. \ Brouwer, H. \ Segers, J. \ Uijterlinde, C. \ 2008
  In de periode 2006-2007 is op de rwzi Maasbommel een onderzoek naar de toepassing van nabehandelingstechnieken voor een rwzi uitgevoerd. De toepassing van actieve kool en polymeerdosering in verschillende configuraties en het verwijderen van KRW gere ...
  help
  Operation engineering in water management \ Modernisation of water management : technological and institutional improvements in irrigation and drainage : proceedings seventh Netherlands national ICID symposium Nijmegen, The Netherlands, 4th of April 2002 [Hoofdstuk uit boek]
  Brouwer, R. \ 2002
  help
  Bergvennen en Brecklenkampse Veld \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
  Brouwer, E. \ 2002
  Vegetatieopnames van het natuurreservaat Bergvennen in het noordoosten van Twente. Samen met het bijna aansluitende Brecklenkampse Veld een nat gebied, onderhevig aan kwelwater van een landbouwgebied
  help
  Vissenatlas Groningen Drenthe : verspreiding van zoetwatervissen in Groningen en Drenthe in de periode 1980-2007 [Boek]
  Brouwer, T. \ Luijten, L. \ cop. 2008
  Van de 57 zoetwatervissen die in Nederland voorkomen zijn er meer dan 40 in Groningen en Drenthe aangetroffen. In dit boek is per vissoort een fraaie overzichtkaart opgenomen met daarop alle locaties waar de soort is waargenomen. Deze publicatie besc ...
  help
  Introduction to the use of geographic information systems for practical hydrology [Boek]
  Meijerink, A.M.J. \ Brouwer, H.A.M. de \ Mannaerts, C.M. \ 1994
  help
  Effects of PCBs, PCDDs and PCDFs on reproductive success, and morphological, physiological and biochemical parameters in chicks of the common tern (Sterna hirundo) [Boek]
  Rossaert, G. \ Dirksen, S. \ Boudewijn, T.J. \ Murk, A.J. \ Spenkelink, A. \ Brouwer, A. \ 1993
  help
  Vegetational succession, management and hydrology in a brookland (the Netherlands) \ Acta botanica neerlandica : an international journal of plant science [Artikel]
  Bakker, J.P. \ Brouwer, C. \ Hof, L. van den \ 1987
  help
  Polychlorinated biphenyl (PCB) - contaminated fish induces vitamin A and thyroid hormone deficiency in the common seal (Phoca vitulina) \ Aquatic toxicology [Artikel]
  Brouwer, A. \ Reijnders, P.J.H. \ Koeman, J.H. \ 1989
  help
  Literatuur m.b.t. ruimtelijke variabiliteit van (geo)hydrologische parameters \ Ruimtelijke variabiliteit van bodem en water [Hoofdstuk uit boek]
  Blanken, M.G.M. den \ Brouwer, G.K. \ Jonge, H.G. de \ 1987
  help
  Networks for groundwater quantity \ Design aspects of hydrological networks [Hoofdstuk uit boek]
  Brouwer, G.K. \ 1986
  help
  Reduction of a groundwaterlevel network \ Methods and instrumentation for the investigation of groundwater systems : international symposium, Noordwijkerhout - The Netherlands (May, 1983) [Hoofdstuk uit boek]
  Brouwer, G.K. \ 1983
  help
  Informatics in operational watermanagement : control, operation and maintenance : [fourth national ICID-waterday proceedings, March 19th, 1998] [Boek]
  Brouwer, R. \ 1998
  NETHCID 4th national ICID day
  help
  Restoration ecology of aquatic and terrestrial vegetation on non-calcareous sandy soils in The Netherlands \ Acta botanica neerlandica : an international journal of plant science [Artikel]
  Roelofs, J.G.M. \ Bobbink, R. \ Brouwer, E. \ 1996
  help
  Environmental criteria in the long term crop protection plan \ Environmental criteria for assessing agricultural pesticides : seminar report, Wageningen 20 - 21 February 1992 [Hoofdstuk uit boek]
  Heer, H. de \ Brouwer, W. \ 1993
  help
  Extractie van metalen uit waterbodems [Boek]
  Joziasse, J. \ Marwijk, W.G. van \ Brouwer, J.G.H. \ 1990
  help
  Besturing van watersystemen, een kwestie van tijd \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Brouwer, R. \ 1997
  help
  Nevengeulen en sedimentverdeling [Boek]
  Ankum, P. \ Brouwer, R. \ 1993
  help
  De statistische en ecologische samenhang tussen plantengemeenschappen in het noordelijk deltabekken en hun omgeving [Boek]
  Brouwer, E. \ Rijnders, J.H.G.M. \ Rijt, C.W.C.J. van de \ 1992
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.