Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 107

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Bruin
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  'De wereldwijde watercrisis is complex, en raakt en verbindt iedereen' : toenemende waterschaarste in een veranderende wereld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ovink, H. \ Ligtvoet, W. \ Bruin, S. de \ Meijer, K. \ 2018
  In 2050 zal het mondiale watergebruik naar verwachting met 25 procent zijn toegenomen ten opzichte van 2010, door bevolkingsgroei, economische en industriële groei, veranderende consumptiepatronen en uitbreiding en intensivering van de landbouw. Daar ...
  help
  Natuurbod regio Hart van Brabant : te land, ter beek & in de lucht [Boek]
  Bruin, N. de \ 2018
  Het bod van de regio is opgenomen in hoofdstuk 2 van dit bidboek. In hoofdstuk 3 is uitgewerkt wat gevraagd wordt van de provincie en het GOB om het bod te realiseren. In hoofdstuk 4 is toegelicht op welke manier de regio aan de slag gaat met de uitv ...
  help
  Kansen voor de kwabaal in Gelderland : kwaliteit leefgebieden en geschikte herstelmaatregelen [Boek]
  Spikmans, Frank \ Kranenbarg, Jan \ Bruin, Arthur de \ 2017
  De kwabaal is een bijzondere vissoort, het is de enige kabeljauwachtige die voorkomt in zoetwater. De soort is sterk achteruitgegaan en is daarom in de nieuwe Natuurwet aangewezen als een beschermde soort. Gelderland is door de aanwezigheid van rivie ...
  help
  Dagelijkse Referentiegewasverdamping geschat uit satellietbeelden: van Makkink naar een nieuw EUMESAT LSA SAF product \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bruin, H.A.R. de \ 2017
  Sinds februari 2017 wordt voor ieder pixel (ca 3 x 3 km nadir) van de Europese weersatelliet MSG bijna real-time de etmaalgemiddelde referentiegewasverdamping (Eref) berekend door EUMETSAT LSA SAF uit MSG-beelden. De theoretische en praktische aspect ...
  help
  Effectiviteit van schadebeperkende maatregelen bij schonen en baggeren \ H2O online [Artikel]
  Patberg, W. \ Berg, G. \ Bruin, A. de \ Kranenbarg, J. \ 2017
  Dat bij het schonen en baggeren van sloten veel vissen op de kant belanden staat buiten kijf. In dit onderzoek is gekeken naar het aandeel vissen dat met baggeren en schonen op de kant terecht komt. Dit blijkt zeer variabel te zijn. In een aantal gev ...
  help
  Noodzaak van schadebeperkende maatregelen voor vissen bij schonen en baggeren \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Bruin, A. de \ Patberg, W. \ Berg, G. \ Kranenbarg, J. \ 2017
  Jaarlijks worden door de waterschappen duizenden kilometers sloten geschoond en gebaggerd om de watertransportfunctie te waarborgen. Hierbij bestaat het risico dat beschermde planten of dieren worden verstoord, verwond en/of gedood. Om dit te voorkom ...
  help
  Spraakwater: energietransitie: twee keuzen voor waterbestuurders \ Water governance [Artikel]
  Idema, R. \ Bruin, L. \ 2017
  “De juiste hoeveelheid water voor alle watergebruikers, op het juiste moment, op de juiste plaats en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten”. Dat is de opdracht van de waterbeheerders in Nederland. Bij die kosten gaat het steeds vaker ook over de ...
  help
  Bodemenergiesystemen : een duur(zaam) alternatief? \ H2O online [Artikel]
  Tibben, F. \ Bruin, S. de \ Kort, A. \ Nifterik, M. van \ Spoor, A. \ 2017
  De exploitatie van bodemenergiesystemen zal in de toekomst naar verwachting blijven toenemen. Bij de constructie en in mindere mate bij het onderhoud van open warmte-koude-opslagsystemen wordt veel water gebruikt. Het beleid rondom de vergunningverle ...
  help
  Verkenning kansen Groene Golf : potenties voor vismigratie en soortdiversiteit door inzet van stuwen [Boek]
  Bruin, Arthur de \ Kranenbarg, Jan \ 2017
  Waterschap Aa en Maas heeft RAVON gevraagd om de potentie van de Groene Golf voor vismigratie te verkennen voor het beektraject de Snelle Loop en de Eeuwselse Loop. Hiervoor is het verloop van de stroomsnelheden en waterhoogtes bovenop de verschillen ...
  help
  Legionellabesmetting en -preventie: de stand van zaken \ H2O online [Artikel]
  Hoorn, A. van \ Bruin, J. \ 2016
  Sinds het uitbreken van veteranenziekte ruim veertig jaar geleden, is er al veel bekend geworden over legionellabacteriën en de door deze bacteriën veroorzaakte ziekte. Er zijn diagnostische methoden ontwikkeld en er is kennis opgedaan over de natuur ...
  help
  Lozingen van warmte-koude opslag systemen vergunnen : aanbevelingen voor een stimulerend en eenduidig Waternet beleid [Boek]
  Tibben, F.F.M. \ Bruin, S.P. de \ Kort, A.R. \ Nifterik, M.M. van \ Spoor, A. \ 2016
  In dit rapport worden de mogelijkheden voor het vormen van een eenduidig en stimulerend beleid voor het verlenen van lozingsvergunningen voor open Warmte Koude Opslag (WKO) systemen onderzocht. Het spoelwater dat vrijkomt bij aanleg, ontwikkeling en ...
  help
  Full scale performance of the aerobic granular sludge process for sewage treatment \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Pronk, M. \ Kreuk, M.K. de \ Bruin, B. de \ Kamminga, P. \ Kleerebezem, R. van \ Looosdrecht, M.C.M. \ 2015
  Recently, aerobic granular sludge technology has been scaled-up and implemented for industrial and municipal wastewater treatment under the trade name Nereda®. With full-scale references for industrial treatment application since 2006 and domestic se ...
  help
  Waterpeil een sleutelfactor in de levenscyclus van de grote modderkruiper \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Kranenbarg, J. \ Bruin, A. de \ 2014
  Sinds de tweede helft van de 20e eeuw is de grote modderkruiper, waarvoor de Nederlandse poldergebieden belangrijk leefgebied vormen, sterk achteruitgegaan. Kennis over de ecologie van de soort is gebrekkig, zodat het onduidelijk is welke herstelmaat ...
  help
  Nieuwe inventarisatiemethode helpt bij behoud (beschermde) grote modderkruiper \ H2O online [Artikel]
  Kranenbarg, J. \ Bruin, A. de \ Spikmans, F. \ Herder, J.E. \ Jong, J. de \ Prudon, B. \ 2014
  De grote modderkruiper is een beschermde soort. Door zijn verborgen levenswijze is er vaak onduidelijkheid over zijn aanwezigheid. Dit maakt een adequate bescherming lastig. Waterschap Rivierenland en RAVON hebben samen de verspreiding van de vis in ...
  help
  Nieuwe inventarisatiemethode beschermt grote modderkruiper \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kranenbarg, J. \ Bruin, A. de \ Spikmans, F. \ Herder, J. \ Jong, J. de \ Prudon, B. \ 2014
  De grote modderkruiper is een beschermde vissoort. Omdat hij verborgen in dichtbegroeide sloten leeft is zijn aanwezigheid moeilijk te constateren. Dat maakt bescherming lastig. Waterschap Rivierenland en RAVON (Reptielen, Amfibieën, Vissen Onderzoek ...
  help
  Vroege paai van beekprik luidt het voorjaar in \ Nature Today [Artikel]
  Bruin, A. de \ Beers, P. van \ 2014
  RAVON en Waterschap Vallei en Veluwe ontvingen afgelopen week de eerste meldingen van paaiende beekprikken in de Veluwse sprengen en beken. Dat is ruim anderhalve maand eerder dan in 2013. Afgelopen jaren is een steeds beter beeld ontstaan van de paa ...
  help
  Op jacht naar DNA : effectief zoeken naar grote modderkruipers \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Herder, J.E. \ Kranenbarg, J. \ Bruin, A. de \ Valentini, A. \ 2013
  Afgelopen jaar verscheen er in Visionair een artikel over Environmental DNA (afgekort e-DNA), een nieuwe inventarisatiemethode gebaseerd op de detectie van DNA dat in het water levende soorten daarin achterlaten. Inmiddels is er veel ervaring opgedaa ...
  help
  Nereda® praktijkonderzoeken 2010-2012 [Boek]
  Bruin, L.M.M. de \ 2013
  In 2011 en 2012 is met ondersteuning van Agentschap NL uitgebreid praktijkonderzoek uitgevoerd op de rwzi Epe naar de Nereda ® aeroob korrelslibtechnologie. Dit onderzoek was vooral bedoeld om op praktijkschaal de belangrijke ontwerpaspecten van de t ...
  help
  Mitigatie van effecten van uitheemse grondels: kansen voor natuurvriendelijke oevers en uitgekiende kunstwerken [Boek]
  Kessel, N. van \ Kranenbarg, J. \ Dorenbosch, M. \ Bruin, A. de \ Nagelkerke, L.A.J. \ Velde, G. van der \ Leuven, R.S.E.W. \ 2013
  Het afgelopen decennium zijn de Nederlandse rivieren in hoog tempo gekoloniseerd door vier Ponto-Kaspische grondelsoorten, namelijk de marmergrondel (Proterorhinus semilunaris), zwartbekgrondel (Neogobius melanostomus), Kesslers grondel (Ponticola ke ...
  help
  Projectplan Gaaspersingel [Boek]
  Bruin, E.R.B. de \ Hennepe, E. ter \ 2013
  De Gaasperplas is een kunstmatige recreatieplas aan de zuidrand van Amsterdam-Zuidoost, ontstaan door zandwinning ten behoeve van de bouw van de Bijlmermeer. Het waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft de zorg voor het waterpeil en de waterkwaliteit (v ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.