Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Ammonium recovery and energy production from urine by a microbial fuel cell \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Kuntke, P. \ Smiech, K.M. \ Bruning, H. \ Zeeman, G. \ Saakes, M. \ Sleutels, T.H.J.A. \ Hamelers, H.V.M. \ Buisman, C.J.N. \ 2012
  Nitrogen recovery through NH3 stripping is energy intensive and requires large amounts of chemicals. Therefore, a microbial fuel cell was developed to simultaneously produce energy and recover ammonium. The applied microbial fuel cell used a gas diff ...
  help
  Design of a solvent extraction process for PAH - contaminated sediments : the WAU-acetone process \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Rulkens, W.H. \ Bruning, H. \ Hasselt, H.J. van \ 1998
  help
  Performance relations in Capacitive Deionization systems [Proefschrift]
  Limpt, B. van \ 2010
  help
  Risico's van cyanotoxines voor het aquatisch ecosysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wolfstein, K. \ Ibelings, B. \ Bruning, K. \ Laane, W. \ 2004
  Cyanobacteriën horen bij de natuurlijke soortensamenstelling van fytoplankton. Maar in de laatste jaren traden steeds vaker bloeien van (toxische) cyanobacteriën op. Gelijkertijd werd massale vis- en vogelsterfte gerapporteerd in het IJsselmeer, het ...
  help
  Rammekenskreek, herstelmaatregelen in een meromictisch systeem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bruning, C. \ Fortuin, A.W. \ 1997
  help
  Monitoring van diatomeeën in vennen in Oost-Brabant : 2002 [Boek]
  Mertens, A. \ Storm, A. \ Dam, H. van \ Bruning, C. \ 2003
  In opdracht van de Gemeenschappelijke Technologische Dienst Oost-Brabant zijn diatomeeënanalyses verricht van monsters die in 2002 zijn genomen in 11 vennen. Van 2 vennen waren in 1997 en 2001 al eerder diatomeeën geanalyseerd. Deze monsters zijn bij ...
  help
  Distributed light sources for photocatalytic water treatment [Proefschrift]
  Kuipers, J. \ 2014
  In dit proefschrift wordt een nieuwe fotokatalytische reactor met gedistribueerde lichtbronnen gepresenteerd. De nieuwe fotokatalytische reactor maakt gebruik van draadloze energie overdracht om ultraviolet-licht-emitterende diodes (UV-LEDs) van ener ...
  help
  Alternating field activated carbon fluidized bed electrode for water disinfection [Proefschrift]
  Račytė, J. \ 2013
  Zoetwaterschaarste is een groot probleem voor de volksgezondheid. Ongeveer 10 % van de wereldbevolking heeft geen toegang tot veilig drinkwater en 36 % van de bevolking heeft geen basis sanitaire voorzieningen. Het grootste deel van deze mensen leeft ...
  help
  Advanced oxidation technologies : photocatalytic treatment of wastewater [Proefschrift]
  Chen, J. \ 1997
  De afgelopen twintig jaar is er een groeiende belangstelling ontstaan naar de fotokatalytische behandeling van afvalwater. Deze belangstelling blijkt duidelijk uit het onderzoek dat is verricht naar de verschillende aspecten van het fotokatalytische ...
  help
  Nutrient and energy recovery from urine [Proefschrift]
  Kuntke, P. \ 2013
  De mensheid is afhankelijk van het gebruik van kunstmest om de veiligheid van zijn voedseltoevoer te garanderen. Jaarlijks worden bijzonder grote hoeveelheden op stikstof en fosfor gebaseerde kunstmesten toegepast. Deze worden in energie-intensieve p ...
  help
  Evaluatie herstelproject Goese Vesten [Boek]
  Bruning, C. \ 2006
  De bodem van de Goese Vesten was sterk verontreinigd met zware metalen, PAK’s en nutriënten. In de periode 1998 – 2000 is de verontreinigde sliblaag verwijderd en zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Doel van deze ingrepen was in eerste instanti ...
  help
  Evaluatie herstelprojecten Flaauwers en Wevers Inlagen [Boek]
  Bruning, C. \ 2006
  De Flaauwers en Wevers Inlagen op Schouwen hebben in de afgelopen decennia een negatieve ontwikkeling doorgemaakt naar zeer eutrofe troebele systemen met stilstaand water, een sterke algenbloei, hoge chlorofyl-gehaltes en een voedselrijke sliblaag. I ...
  help
  Herstelplan voor de Groote Melanen (Bergen op Zoom) [Boek]
  Dam, H. van \ Melisie, E.J. \ Bois, T. du \ Bruning, C. \ 2007
  De Groote Melanen is een voormalig ven, dat intensief wordt gebruikt voor de karpervisserij. Als gevolg van interne eutrofiëring, omwoelen van de bodem, maar ook door inval van elzenblad en instroom van water uit een woonwijk is de plas zeer voedselr ...
  help
  Aanvullend ecologisch onderzoek verondieping Noorder IJplas [Boek]
  Bruning, C. \ Dam, H. van \ 2007
  Bij het ecologisch onderzoek van de Noorder IJplas bleek dat gedeeltelijke verondieping van het noordelijk deel hiervan gunstig is voor flora en fauna. Er ontstond naar aanleiding hiervan behoefte aan aanvullende informatie over mogelijke effecten op ...
  help
  Evaluatie herstelmaatregelen Rammekenskreek [Boek]
  Wessels, Y. \ Geene, R. \ Bruning, C. \ 2005
  De Rammekenskreek is een matig tot sterk brakke kreek aan de zuidkust van Walcheren. De slechte waterkwaliteit in de Rammekenskreek heeft het voormalig waterschap Walcheren ertoe gebracht plannen te ontwikkelen voor het opknappen van de kreek, met he ...
  help
  Biobeschikbaarheid van stikstof en fosfaat in RWZI-effluent : de biobeschikbaarheid van nutriënten in RWZI-effluent, gemeten met de testalg Raphidocelis subcapitata [Boek]
  Bruning, C. \ Postma, J. \ Jonker, R. \ 2009
  Rwzi-effluent levert vaak een belangrijke bijdrage aan de stikstof- en fosfaatbelasting van het oppervlaktewater, en is daarmee mede oorzaak van algenbloei en troebel water. Er zijn aanwijzingen dat niet alle stikstof en fosfaat in het effluent voor ...
  help
  Selective oxidation of organic compounds in waste water by ozone-based oxidation processes [Proefschrift]
  Boncz, M.A. \ 2002
  help
  The role of filter media in removing suspended and colloidal particles in an anaerobic reactor treating domestic sewage \ Bioresource technology [Artikel]
  Elmitwalli, T.A. \ Dun, M. van \ Bruning, H. \ 2000
  help
  Application of derivative spectroscopy in bioassays estimating algal available phosphate in lake sediments \ Verhandlungen / Internationale Vereinigung fuer Theoretische und Angewandte Limnologie = Proceedings / International Association of Theoretical and Applied Limnology = Travaux / Association Internationale de Limnologie Theoretique et Appliquee [Artikel]
  Bruning, C. \ Klapwijk, S.P. \ 1984
  help
  Available phosphorus in the sediments of eight lakes in the Netherlands \ Sediments and water interactions : proceedings of the third international symposium on interactions between sediments and water held in Geneva, Switzerland, August 27 - 31, 1984 [Hoofdstuk uit boek]
  Klapwijk, S.P. \ Bruning, C. \ 1986
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.