Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  Records 1 - 11 / 11

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Canters
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Onderzoek naar de effecten op ecosysteemniveau van de te onderzoeken waterwinnings- en recreatieprojecten [Boek]
  Canters, K.J. \ Udo de Haes, H.A. \ 1982
  help
  Ontwikkeling milieubelasting bloembollenteelt 1996 - 2000 : een levenscyclusanalyse [Boek]
  Jong, F.M.W. de \ Canters, K.J. \ 1998
  help
  Keersluis of dijk? : een vergelijking van de natuur-effecten veroorzaakt door de aanleg en het gebruik van keersluizen en/of het uitvoeren van dijkverzwaringen als veiligheidsmaatregelen in het stroomgebied van de Overijsselsche Vecht, het Zwartewater en het Zwarte Meer [Boek]
  Canters, K.J. \ Stevers, R.A.M. \ Akkerman, S.S. \ 1988
  Studie Centrum voor Milieukunde over dijkverzwaring
  help
  Landscape - ecological mapping of the Netherlands \ Landscape ecology [Artikel]
  Canters, K.J. \ Herder, C.P. den \ Veer, A.A. de \ Waal, R.W. de \ 1991
  help
  Neveneffecten van bestrijdingsmiddelen op terrestrische evertebraten en aquatische fauna [Boek]
  Canters, K.J. \ Snoo, G.R. de \ Jong, F.M.W. de \ 1989
  help
  Beleidsanalyse kustverdediging Texel [Boek]
  Baarse, G. \ Stevers, R.A.M. \ Runhaar, J. \ Canters, K.J. \ Stichting Het Nederlands Economisch Instituut \ Waterloopkundig Laboratorium \ Rijksuniversiteit Leiden \ 1984
  help
  Relatie tussen bestrijdingsmiddelen en biota in oppervlaktewater : een haalbaarheidsstudie naar toepassingsmogelijkheden van multivariate analysetechnieken [Boek]
  Bok, C.F.M. de \ Gorree, M. \ Leeuw, J. de \ Tamis, W.L.M. \ Canters, K.J. \ Centrum voor Milieukunde \ 1996
  help
  ECOMET : een methode voor het voorspellen en beoordelen van effecten op ecosysteemniveau \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Canters, K.J. \ Udo de Haes, H.A. \ 1986
  help
  Veldtoetsen voor onderzoek naar neveneffecten van bestrijdingsmiddelen [Boek]
  Jong, F.M.W. de \ Snoo, G.R. de \ Canters, K.J. \ Voet, E. van der \ 1990
  help
  Mitigerende en compenserende maatregelen aan het hoofdwegennet voor het bevorderen van natuurwaarden : inclusief een nadere uitwerking voor drie regio's in Nederland [Boek]
  Fluit, N. van der \ Cuperus, R. \ Canters, K.J. \ 1990
  help
  Met oevers meer natuur : op zoek naar referentiebeelden en maatregelen voor aanleg, inrichting en beheer van natuurvriendelijke oevers [Boek]
  Cuperus, R. \ Canters, K.J. \ 1992
  Deze studie is uitgevoerd naar aanleiding van een gezamenlijk initiatief van RIZA (Ontwerpeisen ten behoeve van het ecologisch functioneren van milieuvriendelijke oevers) en DWW (Referentiebeelden natuurvriendelijke oevers).
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.