Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De invloed van zure depositie op een aantal soorten amfibieën in Nederland [Studentenverslag]
  Christiaans, M.M.C. \ 1984
  Dit verslag bevat de resultaten van een onderzoek naar de invloed van verzuring op het voorkomen van een aantal soorten amfibieën in Nederland. Het onderzoek werd uitgevoerd van maart t/m september 1985 op de afdeling Aquatische Oecologie van de Kath ...
  help
  Onderzoek naar de geschiktheid voor libellen van de duinpoelen in Zuid-Kennemerland en de invloed van grote grazers hierop [Studentenverslag]
  Tol, M. van der \ 2011
  In Zuid-kennemerland ligt een groot aantal duinpoelen. Het gebied wordt integraal begraasd door Schotse Hooglanders, Shetlandpony’s en Konikpaarden, om vergrassing en verstruweling tegen te gaan en gevarieerde vegetatiestructuren te bevorderen. De du ...
  help
  Amfibieën en waterkwaliteit : onderzoek naar de relatie tussen amfibieën en de trofiegraad, de zuurgraad en het zoutgehalte van de veedrinkputten in de provincie Zeeland [Studentenverslag]
  Haas, S. de \ Smet, A. de \ 2010
  Jaarlijks worden nieuwe poelen aangelegd waarbij het chemische aspect niet of nauwelijks wordt betrokken bij een locatiekeuze voor een nieuw aan te leggen poel. Voor de uitbreiding van amfibieën en met name de kwetsbare soorten is het van belang inzi ...
  help
  Revitalisering van knoflookpadpopulaties aan de hand van bijplaatsing en herintroductie : aantal naar voortplantingswater migrerende dieren, onderzoek landhabitat & kweek [Studentenverslag]
  Asbreuk, T. \ Reurink, F. \ 2011
  De knoflookpad is de laatste jaren sterk achteruitgegaan en heeft daarmee de status bedreigd op de Rode lijst gekregen. Omdat optimalisatie van de habitat tot heden nog niet tot het veiligstellen van de knoflookpad heeft geleid zijn door Natuurbalans ...
  help
  Effecten van maaibeheer op nachtvlinders in de Drentse Aa [Studentenverslag]
  Jansen, J. \ 2012
  In opdracht van De Vlinderstichting en KWR Watercycle Research Institute werd onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het al dan niet toepassen van maaibeheer op (macro)nachtvlinders in beekdal Drentse Aa. Van oudsher bestaat dit beekdal uit veenvo ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.