Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Spongiteit, een kwestie van volhouden : vasthouden is beter dan tegenhouden: een verkenning [Boek]
  Corporaal, A. \ 2002
  In opdracht van de Provincie Overijssel hebben ALTERRA en Dienst Landelijk Gebied ver-kend of het begrip spongiteit voor de praktijk van waterbeleid en waterbeheer toepas-baar is. Spongiteit is een indicator die duidt op de eigenschap van een stroomg ...
  help
  Klimaatverandering, een nieuwe crisis voor onze landschappen? [Boek]
  Corporaal, A. \ Stortelder, A.H.F. \ Schaminée, J.H.J. \ Huiskes, H.P.J. \ 2007
  Dit WOT rapport gaat in op de effecten die optreden door de ‘mediterranisatie’ en zeespiegelrijzing en hoe dat doorwerkt in de identiteit van het landschap. Landschappelijke verandering mondt uit in het verloren gaan van kenmerken, maar er ontstaan o ...
  help
  Toekomstig platteland biedt ruimte aan watergericht boerenbedrijf [Thema: Ruimtelijke ordening] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
  Corporaal, A. \ 2002
  In het kader van de landinrichting Olst-Wesepe zijn door Alterra plannen ontwikkeld voor 'economisering' van de wateroverlast door waterberging een structurele plek te geven in de bedrijfsvoering van zgn. watergerichte boerenbedrijven. Concentratie v ...
  help
  Watergericht boerenbedrijf : jongste telg van "boeren-voor-natuur" \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Corporaal, A. \ 2002
  help
  Kroos verwijderen verbetert waterkwaliteit : uitrijden op grasland geen bezwaar \ Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) [Artikel]
  Corporaal, J. \ Houwelingen, K.M. van \ 1996
  help
  De wilde kievitsbloem in Overijssel : verspreiding, ecologie, knelpunten en beschermingsmaatregelen [Boek]
  Goeij, A.A.M. de \ Krekels, R.F.M. \ Corporaal, A. \ 2000
  De Wilde kievitsbloem (Fritillaria me/eagris) is een van de meest opvallende plantensoorten van ons Land door de bekervormige, paarse, hangende bloem met ruitvormige witte vlekjes. Deze Europese soort is de Laatste tientallen jaren in het hele verspr ...
  help
  Toekomst van de Vecht als een halfnatuurlijke laaglandrivier : bouwstenen bij de grensoverschrijdende Vechtvisie 2009 [Boek]
  Wolfert, H. \ Corporaal, A. \ Maas, G. \ Maas, K. \ Makaske, B. \ Termes, P. \ 2009
  Dit boekje wil bouwstenen aanreiken voor het proces dat herstel van de Vecht naar een halfnatuurlijke laaglandrivier beoogt. In combinatie vormen deze bouwstenen een samenhangend beeld van de Vecht, dat op lange termijn (over enkele decennia) gereali ...
  help
  De Loire en de kievitsbloem [Boek]
  Corporaal, A. \ 1990
  Rapportage van actuele kwaliteiten van ecologische en milieukundige aard over (semi)aquatische en terrestrische deelsystemen van de benedenloop van de Loire, aangrenzende beekdal en laagveen- en zoutmoeras. De Kievitsbloem (Fritillaria meleagris L. w ...
  help
  Amerdiep, een ontwikkelmodel voor boeren en natuur! : onderzoek naar mogelijkheden voor agrarische innovaties om door markt en landschap, water en natuur het inkomen te verbreden [Boek]
  Corporaal, A. \ Stortelder, A.H.F. \ Berg, A. van den \ Poel, K.R. de \ Schrijver, R.A.M. \ 2003
  De Provincie Drenthe heeft ALTERRA gevraagd te onderzoeken of er in het Amerdiep, een bovenloop van de Drentse Aa, kansen zijn om met boeren-voor-natuur een duurzaam perspectief van landbouw en natuur te schetsen. Het onderzoek is in drie stappen uit ...
  help
  Natuur in randmeren langs de Noordoostpolder [Boek]
  Beintema, A.J. \ Corporaal, A. \ Smits, N.A.C. \ 2002
  In dit rapport worden vier varianten van een eventueel aan te leggen randmeer langs de Noordoostpolder nader bekeken op hun biodiversiteitsaspecten. Het gaat daarbij om natuurwaarden die verloren gaan dan wel gewonnen worden op de plek van de aanleg ...
  help
  Ruimte voor kleine rivieren : Overijsselse Vecht op koers? [Boek]
  Maas, G. \ Corporaal, A. \ 2007
  Dit boekje beschrijft de resultaten van een project voor integraal herstel van het grensoverschrijdende riviersysteem van de Overijsselse Vecht. Het stimuleren van synenergie in de uitwerking van (inter)nationale water- en natuurdoelen (KRW, WB21 en ...
  help
  De halfnatuurlijke Vecht: nieuw perspectief voor landbouw en natuur [Boek]
  Corporaal, A. \ Schrijver, R.A.M. \ Maas, G.J. \ 2009
  In opdracht van LNV heeft Alterra een paar belangrijke onderzoeken uitgevoerd die goed inzicht geven hoe economische, ecologische en maatschappelijke partners in de toekomst naar nieuwe vormen van samenwerking kunnen streven. Terwijl de overheid priv ...
  help
  Boeren met ruimte voor water, landschap en natuur in Olst-Wezep : een quickscan naar meer mogelijkheden voor boeren om bedrijfsmatig rekening te houden met ruimte voor water(berging), landschap en natuur in het landinrichtingsproject Olst-Wesepe [Boek]
  Corporaal, A. \ Schrijver, R.A.M. \ Stortelder, A.H.F. \ 2002
  In het landinrichtingsgebied Olst-Wesepe is de consequentie van het vigerende water- en natuurbeleid dat er een relatief groot oppervlak gronden aan de landbouw moet worden ont-trokken (aankoop) om zaken als ruimte voor waterberging, landschap en nat ...
  help
  Watergericht boerenbedrijf, een poldermodel voor water ... \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Corporaal, A. \ 2002
  Ideeën voor de opzet en inrichting van een watergericht boerenbedrijf, waarbij de boer op bedrijfsmatige basis ruimte creëert voor waterberging op zijn bedrijf, en overstapt op een extensieve bedrijfsvoering met weinig externe inputs. De boer als med ...
  help
  Vossenstaartgraslanden in Salland door de eeuwen heen \ Geboeid door het verleden : beschouwingen over historische ecologie [Hoofdstuk uit boek]
  Schilt, A. \ Corporaal, A. \ 2012
  In deze bijdrage staat het benedenstroomse gebied van IJssel, Overijsselsche Vecht en Zwarte Water centraal. In dit deel van Salland treffen we de befaamde hooilanden met Wilde kievitsbloemen (Fritillaria meleagris) aan, die plantensociologisch deel ...
  help
  "Fisquality" : a new tax bonus to improve the hydro-ecological resilience of river catchments \ New approaches to river management [Hoofdstuk uit boek]
  Corporaal, A. \ 2000
  help
  Natuurontwikkelingsproject Duursche Waarden \ Planvorming en uitvoering in de cultuurtechniek [Hoofdstuk uit boek]
  Held, J.J. den \ Corporaal, A. \ 1995
  help
  Slootonderhoud : slootkant bepaalt onderhoudssysteem \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
  Corporaal, J. \ Houwelingen, K. van \ Verheul, J. \ 1996
  help
  Water-win-st : natuur en drinkwater: twee druppels water [Boek]
  Corporaal, A. \ Geerink, H. \ Groen, S. \ 1994
  help
  Kengetallen voor waterschappen [Boek]
  Boorsma, P.B. \ Corporaal, T.E. \ Dieperink, C.C. \ 1989
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.