Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Het voorkomen van amfibieën in straatkolken : landelijke steekproef 2012 [Boek]
  Diepenbeek, A. van \ Creemers, R. \ 2012
  In Nederland komen jaarlijks grote aantallen amfibieën in straatkolken terecht. Dit gebeurt tijdens de voorjaarstrek tussen de winter- en zomerverblijfplaatsen en de voortplantingswateren, in de zomer en de herfst. In de late zomer en de herfst betre ...
  help
  De Knoflookpad in het IJsseldal : een onderzoek naar het voorkomen van leefgebieden van de Knoflookpad in het IJsseldal en de ontwikkeling van een beschermingsplan voor behoud, herstel en uitbreiding van leefgebieden [Boek]
  Creemers, R.C.M. \ Crombaghs, B.H.J.M. \ Hoogerwerf, G. \ cop. 1995
  Omdat het IJsseldal van oudsher bekendheid geniet als één van de zwaartepunten van de verspreiding van de Knoflookpad in Nederland, was een actueel overzicht van de status van de soort in het IJsseldal gewenst. In liet rapport wordt de ontwikkeling v ...
  help
  De Knoflookpad in Gelderland : monitoring en bescherming [Boek]
  Creemers, R.C.M. \ Crombaghs, B.H.J.M. \ 1998
  In opdracht van de afdeling Landelijk Gebied van de provincie Gelderland is in het voorjaar en de zomer van 1998 een veldonderzoek uitgevoerd in 42 wateren in Gelderland. De wateren werden geselecteerd aan de hand van archiefgegevens. In het onderzoe ...
  help
  Vindplaatsen van de Kamsalamander tussen de Veluwe en de IJssel : Een onderzoek naar het voorkomen van de Kamsalamander en de ontwikkeling van een beschermingsplan voor behoud, herstel en uitbreiding van leefgebieden [Boek]
  Crombaghs, B. \ Habraken, J. \ Creemers, R. \ Ottburg, F. \ Snep, R. \ 1996
  In 1996 werd in de overgangszone van de Veluwe naar de IJssel, tussen Arnhem en Hattem, een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van amfibieën met bijzondere aandacht voor de Kamsalamander. Het gebied maakt deel uit van één van de tien regio's in ...
  help
  Herkenning zoetwatervissen [Boek]
  Spikmans, F. \ Kranenbarg, J. \ Creemers, R. \ 2006
  Inhoud: * uitgebreide, duidelijk geïllustreerde en op veldkenmerken afgestemde determinatietabellen; * overzichten van de Nederlandse soorten; * algemene hoofdstukken over de ecologie en biologie van de soortgroepen; * soortbesprekingen met habituste ...
  help
  Voorkoming amfibieën in straatkolken Amersfoort: analyse en oplossingen [Boek]
  Leeningen, R.A. van \ Creemers, R.C.M. \ 2015
  Jaarlijks komen in Nederland enkele honderdduizenden tot meer dan een half miljoen amfibieën in straatkolken terecht. Eenmaal in de kolken komen ze door de gladde wanden daar niet meer uit. Ze komen uiteindelijk om door verhongering of verdrinking. I ...
  help
  Gegevensvoorziening vis- en amfibiesoorten Annex II Habitatirichtlijn : overzicht beste leefgebieden kamsalamander, grote modderkruiper, kleine modderkruiper, bittervoorn en rivierdonderpad [Boek]
  Zollinger, R. \ Creemers, R. \ Spikmans, F. \ Verdijk, M. \ Prudon, B. \ 2003
  Deze eindrapportage is een vervolg op de fase l en fase 2 rapportages. Naar laatste inzichten zijn kleine veranderingen in de begrenzingen van de belangrijkste leefgebieden van Kamsalamander, Grote modderkruiper en Rivierdonderpad (in beeksystemen) u ...
  help
  Amfibieën in de zoete rijkswateren : resultaten monitoring 2000 [Boek]
  Hoof, P. van \ Crombaghs, B. \ Creemers, R. \ Berg, A van der \ 2000
  help
  Amfibieën in de zoete rijkswateren : resultaten monitoring 1999 [Boek]
  Creemers, R.C.M. \ Smit, G.F.J. \ 1999
  help
  Faunaonderzoek maaibeheer : effecten maaibeheer bij Marissenlossing, Vlootbeek, Middelsgraaf : [eindrapport] [Boek]
  Verbeek, P.J.M. \ Boeren, J. \ Krekels, R. \ Creemers, R. \ 1997
  help
  Leefgebieden van amfibieën in het dijkvak Weurt-Deest [Boek]
  Crombaghs, B.H.J.M. \ Hoogerwerf, G. \ Creemers, R.C.M. \ 1996
  help
  Amfibieën en reptielen \ Biologische monitoring zoete rijkswateren... [Artikel]
  Creemers, R.C.M. \ Crombaghs, B. \ Krekels, R.F.M. \ 1996
  help
  Amfibiëen en reptielen \ Biologische monitoring zoete rijkswateren : watersysteemrapportage Haringvliet, Hollandsch Diep, Biesbosch 1994 [Hoofdstuk uit boek]
  Krekels, R.F.M. \ Crombachs, B.H.J.M. \ Creemers, R.C.M. \ 1997
  help
  Amfibieën in het dijktraject Heumen-Heerewaarden [Boek]
  Creemers, R.C.M. \ 1998
  help
  Amfibieën \ Watersysteemrapportage Rijn 1995 [Hoofdstuk uit boek]
  Creemers, R.C.M. \ Crombaghs, B.H.J.M. \ Krekels, R.F.M. \ 1998
  help
  Amfibieen in uiterwaarden : een voorbereidende literatuurstudie [Boek]
  Creemers, R.C.M. \ 1991
  help
  Poelenevaluatie Gelderse Vallei [Boek]
  Creemers, R. \ Krekels, R. \ Rijniers, J. \ 1999
  help
  Surveillance Amerikaanse stierkikker 2018 [Boek]
  Delft, J. van \ Lambrikx, N. \ Creemers, R. \ 2018
  De doelstelling van dit project is het Early Warning System, dat in Noord-Brabant is opgezet binnen het INVEXO-project, te continueren. Hiermee kan tijdig worden gesignaleerd of de Amerikaanse stierkikker zich vanuit Vlaanderen probeert te vestigen i ...
  help
  Surveillance Amerikaanse brulkikker 2015 [Boek]
  Delft, J. van \ Creemers, R. \ 2015
  De doelstelling van dit project is tweeledig. Enerzijds wordt het Early Warning System dat in Noord-Brabant is opgezet binnen het INVEXO-project, gecontinueerd. Hiermee kan tijdig worden gesignaleerd of de Amerikaanse brulkikker zich vanuit Vlaandere ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.