Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Geselecteerd op:

  Records 1 - 20 / 39

  • help
  • uw selectie
  • export

   Bewaar titels

  • attendering
   Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Crombaghs
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  Sorteer op
  help
  Invasieve exotische kreeften in het beheergebied van waterschap Rivierenland : verkenning van effecten, risico’s en mogelijke aanpak [Boek]
  Lemmers, P. \ Crombaghs, B.H.J.M. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2018
  Ter verkenning van de effecten, risico’s en mogelijke aanpak van de problematiek van uitheemse rivierkreeften is de voorliggende literatuurstudie uitgevoerd. Het doel hiervan was om de handelingsperspectieven voor het waterschap Rivierenland ten aanz ...
  help
  Beheer en inrichting van mergelgroeves en rotsen [Boek]
  Nijssen, Martijn \ Scherpenisse, Miriam \ Verbeek, Peter \ Crombaghs, Ben \ Possen, Boy \ Rijsselt, Erik van \ Mars, Hans de \ 2016
  De Limburgse mergelgroeves en rotsen herbergen een grote diversiteit aan planten- en diersoorten. Veel van deze soorten zijn in Nederland zeldzaam en beperkt tot Zuid-Limburg en een aantal habitattypen en diersoorten staat op de Europese habitatricht ...
  help
  Herstel van de boomkikkerpopulatie in de Leemputten bij Udenhout \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Erve, F. van \ Crombaghs, B. \ 2014
  Rond 1985 waren de vooruitzichten voor het overleven van de boomkikker in Noord-Brabant zeer sober. Er resteerde nog een kleine boomkikkerpopulatie in de Molenschotse Heide, terwijl de soort in De Brand en in de Leemputten op het punt van uitsterven ...
  help
  Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids [Boek]
  Schiphouwer, M.E. \ Kessel, N. van \ Matthews, J. \ Leuven, R.S.E.W. \ Koppel, S. van de \ Kranenbarg, J. \ Haenen, O.L.M. \ Lenders, H.J.R. \ Nagelkerke, L.A.J. \ Velde, G. van der \ Crombaghs, B.H.J.M. \ Zollinger, R. \ 2014
  In dit rapport worden de risico’s geanalyseerd van exotische vissoorten die zijn opgenomen in de Visserijwet en hun hybriden. De volgende soorten en één specifieke hybride zijn in de analyse meegenomen: beekridder (Salvelinus alpinus); roofblei (Leuc ...
  help
  First record of Asian weather loach Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842) in the River Meuse basin \ BioInvasions records : international journal of field research on biological invasions [Artikel]
  Kessel, N. van \ Dorenbosch, M. \ Crombaghs, B. \ Niemeijer, B. \ Binnendijk, E. \ 2013
  The presence of Asian weather loach, Misgurnus anguillicaudatus, was confirmed for the first time in the River Meuse basin in September 2012. Initially, four specimens were caught in the Tungelroyse brook near the Belgium border. Based on settlement ...
  help
  Ruimtelijke verspreiding en scheiding van vislevensgemeenschappen in de Geul en zijbeken \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Dorenbosch, M. \ Crombaghs, B. \ Gubbels, R. \ 2012
  De Geul staat in Nederland bekend als een bijzondere snel stromende beek met een zeer aparte visfauna. Hoewel menig veldbioloog of sportvisser viswaarnemingen uit het stroomgebied van de Geul heeft verzameld, was tot voor kort nooit een systematisch ...
  help
  Exotische Meerkikkers in Zuid-Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Felix, R. \ Crombaghs, B.H.J.M. \ Geraeds, R. \ 2012
  Tijdens veldonderzoek in 2004 en 2005 zijn op enkele locaties in Zuid-Limburg 'grote' groene kikkers waargenomen waarvan zowel de uiterlijke kenmerken als de leefgebieden afwijken van de in Nederland inheemse Meerkikker (Pelophylax ridibundus). Omdat ...
  help
  Laatste kans voor de Knoflookpad in Nationaal Park De Meinweg : kweek en uitzet als redmiddel voor behoud [thema herpetologisch onderzoek in Nationaal Park De Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Hoof, P.H. van \ Crombaghs, B. \ Geraeds, R.P.G. \ Schut, D. \ 2012
  De Knoflookpad (Pelobates fuscus) gaat landelijk gezien hard achteruit. Ondanks veel habitatverbeterende maatregelen blijven er populaties uitsterven. In Limburg resteren nog slechts drie leefgebieden. De Knoflookpad wordt in al deze gebieden in haar ...
  help
  Revitalisering van knoflookpadpopulaties aan de hand van bijplaatsing en herintroductie : aantal naar voortplantingswater migrerende dieren, onderzoek landhabitat & kweek [Studentenverslag]
  Asbreuk, T. \ Reurink, F. \ 2011
  De knoflookpad is de laatste jaren sterk achteruitgegaan en heeft daarmee de status bedreigd op de Rode lijst gekregen. Omdat optimalisatie van de habitat tot heden nog niet tot het veiligstellen van de knoflookpad heeft geleid zijn door Natuurbalans ...
  help
  Indicaties voor voortplanting van de Zeeprik in Nederland \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Kessel, N. van \ Dorenbosch, M. \ Crombaghs, B. \ Gubbels, R. \ 2009
  In 2006 en 2007 werden in de benedenloop van de Roer en de Hambeek larven en recent gemetamorfoseerde exemplaren van de Zeeprik aangetroffen. Tot op heden zijn geen larvenwaarnemingen uit Nederland bekend. De vondst is een sterke aanwijzing voor voor ...
  help
  Nederlandse Rivierdonderpad uit de Habitatrichtlijn bestaat uit twee soorten \ De levende natuur [Artikel]
  Crombaghs, B.H.J.M. \ Dorenbosch, M. \ Gubbels, R.E.M.B. \ Kranenbarg, J. \ 2007
  Hoewel de Cottus gobio opgenomen is in bijlage II van de Habitatrichtlijn, heeft taxonomisch onderzoek aangetoond dat er in Europa meerdere soorten voorkomen, die eerder alleen tot dezelfde soort gerekend weden. Welke soorten komen nu in Nederland vo ...
  help
  Vissen in Limburgse beken : verspreiding van zoetwatervissen in stromende wateren in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Crombaghs, B. \ Gubbels, R. \ 2003
  De huidige verspreiding van vissen in Limburg weerspiegelt het oorspronkelijke karakter van de beken en rivieren alsmede de invloed van de mens, van oudsher vooral in slechte, maar recent ook in goede zin. In de periode 1990-2000 heeft de Vissenwerkg ...
  help
  Amfibieën in de zoete rijkswateren : resultaten monitoring 2000 [Boek]
  Hoof, P. van \ Crombaghs, B. \ Creemers, R. \ Berg, A van der \ 2000
  help
  Monitoring van de Bornsebeek en de Oude Bornsebeek : een onderzoek naar de ontwikkeling van natuurwaarden langs de Bornsebeek en de Oude Bornsebeek in Overijssel [Boek]
  Crombaghs, B. \ 2000
  help
  Vissen in Limburgse beken : de verspreiding en ecologie van vissen in stromende wateren in Limburg [Boek]
  Crombaghs, B.H.J.M. \ 2000
  help
  Schepnet versus elektrisch net : een vergelijking tussen twee vismethoden \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Dorenbosch, M. \ Velde, G. van der \ Crombaghs, B.H.J.M. \ 2000
  Een beschrijving van het proefgebied en de bemonsteringsmethode. Het meest complete onderzoek van het visbestand werd verkregen door het combineren van de resultaten van beide methoden
  help
  De verspreiding van de Amerikaanse hondsvis in Zuid-Nederland \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Lenders, A.J.W. \ Crombaghs, B.H.J.M. \ 2000
  Umbra pygmaea werd omstreeks 1900 in Nederland geintroduceerd. Het vermoeden bestaat dat deze vissoort in Noord-Brabant is uitgezet, gezien de Valkenswaardse visvijvers van de voormalige Heidemaatschappij
  help
  De visgemeenschap van een laaglandbeek in relatie tot de beekmorfologie en verstuwing \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Dorenbosch, M. \ Crombaghs, B.H.J.M. \ Velde, G. van der \ 2000
  Onderzoek in de Oostrumse beek die van oudsher een sterk meanderend karakter had. Nu heeft deze beek een genormaliseerd en een natuurlijk deel waardoor er verschillende beekmilieus te onderscheiden zijn. Het voorkomen van vissoorten vertoont een corr ...
  help
  De Heikikker in het stroomgebied van de Boven Mark : een onderzoek in het stroomgebied van de Bovenmark en de ontwikkeling van een beschermingsplan voor behoud, herstel en uitbreiding van leefgebieden [Boek]
  Crombaghs, B. \ 1999
  help
  Onderzoek visfauna in het bekken De Lange Vlieter 1998 [Boek]
  Hoogerwerf, G. \ Crombaghs, B. \ Komen, F. \ 1999
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
  << vorige | volgende >>

  Toon 20 50 100 records per pagina

   

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

  U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.