Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Application of various techniques to determine exceedence probabilities of water levels of the IJssel Lake \ Safety and reliability: proceedings European safety and reliability (ERSEL) 2003 [Hoofdstuk uit boek]
  Diermanse, F.L.M. \ Prinsen, G.F. \ Boogaard, H.F.P. van den \ 2003
  Three different methods are applied to derive exceedance probabilities of water levels of the IJssel Lake (the Netherlands). In the first method an extreme value distribution function is identified from observed water levels. In the other two methods ...
  help
  Correlation analysis of water levels along dike-ring areas \ Computational methods in water resources : proceedings of the XIVth international conference on computational methods in water resources (CMWR XIV), June 23-28, 2002, Delft, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
  Jorigny, M. \ Diermanse, F. \ Hassan, R. \ Gelder, P.H.A.J.M. van \ 2002
  Observations for a period of 87 years, with daily discharge of the river Meuse (Borgharen) and river Rhine (Lobith) have been used
  help
  Risicoanalyse in beoordeling en ontwerp, casus asfaltbekleding : handreiking voor dialoog tussen onderzoekers, waterkeringbeheerders en kennisregisseurs [Boek]
  Diermanse, Ferdinand \ Jongejan, Ruben \ Roode, Niels \ 2017
  RWS en Deltares hebben het initiatief genomen voor het opstellen van deze beknopte ‘handreiking risicoanalyse’ met als doelgroep onderzoekers, opdrachtgevers en keringbeheerders. In deze handreiking wordt in de eerste plaats een diagnose gesteld van ...
  help
  Visie beleidsinstrumentarium waterveiligheid [Boek]
  Diermanse, Ferdinand \ Dankers, Frits \ Wagenaar, Dennis \ Asselman, Nathalie \ Snippen, Edwin \ Grave, Peter de \ 2017
  De doelstelling van het onderhavige rapport is het beschrijven van een visie op de actualisatie en doorontwikkeling van het instrumentarium voor beleidsvraagstukken. Het gaat in op hoe de verschillende typen beleidsstudies en bouwstenen samenhangen e ...
  help
  Waterkeringen: hoe ga je bewust om met onzekerheden? \ H2O online [Artikel]
  Diermanse, F. \ Knoeff, H. \ Slagter, D. \ Most, H. van der \ 2016
  Met ingang van 2017 maakt Nederland de overstap naar een nieuwe benadering van waterveiligheid. Het gaat er straks niet meer om dat een maatgevende waterstand met zekerheid kan worden gekeerd, maar dat de kans op een overstroming tot een maatschappel ...
  help
  Economically optimal safety targets for riverine flood defence systems \ E3S web of conferences [Artikel]
  Dupuits, E.J.C. \ Bruijn, K.M. de \ Diermanse, F.L.M. \ Kok, M. \ 2016
  A breach in a flood defence will affect the downstream water levels in a riverine system, and therefore the flood risk of the system. The effect of this changed flood risk is used in an economical optimization to assess if this significantly changes ...
  help
  Neerslagstatistiek, extreem gevoelig? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Diermanse, F. \ Ogink, H. \ Dansik, J. van \ 2005
  Recent is de discussie opgewaaid over de vraag of het in het kustgebied harder regent dan elders in Nederland en de kans op wateroverlast daardoor groter is (zie H2O nr. 1 en 3 van dit jaar). Tevens speelt de vraag of de laatste jaren sprake is van e ...
  help
  Kansinschatting falen waterkeringen [Factsheet]
  Schasfoort, F. \ Kramer, N. \ Asselman, N. \ Schielen, R. \ Waal, H. de \ Diermanse, F. \ 2014
  Waterkeringen kunnen op verschillende manieren falen: Een waterkering kan onder andere te laag zijn, of te smal, of een te zwakke bekleding hebben. Hierdoor kan de waterkering bijvoorbeeld instabiel worden of kan er piping ontstaan. Dit zijn de versc ...
  help
  Hoe klein zijn onze kansen? : een probabilistische toolbox voor analyse van extreme waarden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Klis, H. van der \ Courage, W. \ Diermanse, F. \ 2005
  Om goed voorbereid te zijn op extreme gebeurtenissen, zoals hoge rivierwaterstanden of extreme neerslag, is het van belang te weten met welke kans dergelijke gebeurtenissen voorkomen. In de regel is slechts een beperkte hoeveelheid gegevens beschikba ...
  help
  Verantwoord omgaan met de nieuwe neerslagstatistiek \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bosch, S. \ Hakvoort, H. \ Diermanse, F. \ Verhoeve, C. \ 2006
  In dit artikel wordt gesproken hoe een nieuwe statistiek van extreme neerslag kan bijdragen aan een goede toetsing van watersystemen met behulp van een stochastenmethode. Alhoewel de methode grotendeels vastligt, moeten een aantal keuzes vooraf gemaa ...
  help
  Correlation models in flood risk analysis \ Reliability, Risk and Safety - Back to the future : Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, (ESREL), Rhodes, Greece, September 5-9, 2010 [Hoofdstuk uit boek]
  Diermanse, F.L.M. \ Geerse, C.P.M. \ 2010
  Statistical dependence among random hydraulic variables generally stem from a common meteorological cause. Usually, this dependence increases the probability of occurrence of floods. Therefore, in many (potential) applications in flood risk analysis ...
  help
  Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma : een verkenning [Boek]
  Haasnoot, M. \ Bouwer, L. \ Diermanse, F. \ Kwadijk, J. \ Spek, A. van der \ Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Weiler, O. \ Mens, M. \ Maat, J. ter \ Huismans, Y. \ Sloff, K. \ Mosselman, E. \ 2018
  De zeespiegel kan mogelijk (veel) sneller gaan stijgen dan tot nog toe is aangenomen in het Deltaprogramma. Deze extra versnelling heeft te maken met recente inzichten over het mogelijk versneld afbreken en smelten van het landijs op Antarctica. Op v ...
  help
  Waterkeringen : hoe ga je om met onderzekerheden? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Diermanse, F. \ Knoeff, H. \ Slagter, D. \ Most, H. van der \ 2016
  Met ingang van 2017 maakt Nederland de overstap naar een nieuwe benadering van waterveiligheid. Het gaat er straks niet meer om dat een maatgevende waterstand met zekerheid kan worden gekeerd, maar dat de kans op een overstroming tot een maatschappel ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.